Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Valitsemissektori rahandus

Valitsemissektori rahandusstatistika hoiab silma peal riigi ehk meie ühise raha kasutamisel.

Eestis on valitsemissektor jaotatud kolmeks:

  1. keskvalitsus, kuhu kuuluvad riigieelarvelised asutused ja eelarvevälised fondid, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
  2. kohalikud omavalitsused ehk linna- ja vallavalitsused koos allasutustega;
  3. sotsiaalkindlustusfondid: haigekassa ja töötukassa.

Valitsemissektori rahanduse statistikas avaldame valitsemissektori rahanäitajaid, nagu maksulaekumised, valitsemissektori tulud, kulud ja võlg.

Valitsemissektori rahandusstatistikast saab teada,

  • kui palju makse laekub riigieelarvesse ja kohalikesse eelarvetesse;
  • kui suur on keskvalitsuse, kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalkindlustusfondide eelarve ülejääk ja puudujääk;
  • kui palju on valitsemissektor võtnud laenu ja kui suure osa sellest moodustab välisvõlg.

Rahandusstatistikat vajavad nii avalikud institutsioonid kui ka ettevõtted. Peamiselt kasutatakse andmeid prognooside koostamiseks ja tegevuse planeerimiseks. Maksulaekumiste muutus peegeldab ka üldisemalt majanduses toimuvat.

Riigieelarvesse laekunud maksud 2,38 miljardit eurot
9,6%
III KVARTAL 2021
Kohalikesse eelarvetesse laekunud maksud 347,9 miljonit eurot
8,8%
III KVARTAL 2021
Valitsemissektori konsolideeritud üle-/puudujääk -34,0 miljonit eurot
-73,6%
III KVARTAL 2021
Keskvalitsuse üle-/puudujääk -1 193,3 miljonit eurot
7,0%
2020
Kohaliku omavalitsuse üle-/puudujääk 9,4 miljonit eurot
-137,3%
2020
Sotsiaalkindlustusfondide üle-/puudujääk -317,9 miljonit eurot
-528,4%
2020
Valitsemissektori konsolideeritud võlg 5,75 miljardit eurot
4,2%
III KVARTAL 2021
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s 19,0 %
2020
Valitsemissektori konsolideeritud välismaine võlg 3,78 miljardit eurot
-0,8%
III KVARTAL 2021
Riigieelarvesse laekunud maksud | 2011–2020
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s | 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot 2 174,1 2 174,1 2 127,4 2 373,4 5 097,5
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, % 10,0 9,1 8,2 8,6 19,0

Blogi

Eesti valitsemissektori võlg on 20 aasta kõrgeimal tasemel

Eesti on läbi aegade olnud Euroopa Liidu (EL-i) madalaima valitsemissektori võlakoormusega riik. Koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuste tulemusena halvenes majanduslik olukord nii Eestis kui ka kõigis teistes Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikides ja rakendatud meetmed tingisid valitsemissektori võla kasvu. Vaatasime, kuidas on valitsemissektori võlg 2020. aasta teises kvartalis Eestis ja EL-is kujunenud.
Loe edasi 11. november 2020