Laureaadid

Artur Tuttar (2023)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö „Üldistatud lineaarsete mudelite edasiarendus kindlustusandmetel masinõppe meetodite abil“:

Kadi Kilgi (2022)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Hospitaliseerimise riski prognoosimine krooniliste haigustega patsientidel":

Tuuli Jürgenson (2021)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Retrospektiivsete ja prospektiivsete andmete kombineerimine ülegenoomsetes seoseuuringutes":

Diana Sokurova (2020)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Tervishoiutöötajate aruandluskoormuse vähendamine veereva ja kahe hetke valimidisaini abil":

Papuna Gogoladze  (2019)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Gender Income Gap over Life-cycle: Cross-country Analysis":

Sven Erik Ojavee (2018)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Päritolu hindamine geeniandmete põhjal: TÜ Eesti Geenivaramu andmete analüüs":

Birgit Hänilane (2017)

Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö "Impact of Minimum Wage on Employment in Estonia".

Lagle Sammelsaar (2016)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Pankrotistumise tõenäosuse prognoosimine otselaenamisettevõtte Bondora andmetel".

2015

Albert Pulleritsu preemiat 2015. aastal välja ei antud, sest konkursile laekunud töö ei kogunud konkursitingimustele vastavat punktisummat.

Kairiin Kütt (2014)

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö "Leibkonnad ja perekonnad registripõhises rahva ja eluruumide loenduses".

Cliona Georgia Dalberg (2013)

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö "Imputation of inventories in Estonian Commercial Register".

2012

Albert Pulleritsu preemiat 2012. aastal välja ei antud, sest konkursile laekunud töö ei kogunud konkursitingimustele vastavat punktisummat.

Piret Avila (2011)

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö "Statistical analysis of the stochastic super-exponential growth model".