Andmete esitamisest

Statistikaameti põhiülesanne on anda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot. Selleks kogume andmeid andmekogudest, ettevõtetelt ja üksikisikutelt. Ligi poolte küsimustike korral kasutame andmekogude andmeid, kuid statistika tegemiseks on vaja ka infot, mida neis pole. Andmeesitajatel, nii ettevõtetel kui ka eraisikutel, on usaldusväärse statistika valmimisel ülioluline roll. Statistikaametile  esitatud andmed on hoolikalt kaitstud, me kasutame neid ainult riikliku statistika tegemiseks ega anna ühelegi kontrolli- ega järelevalveasutusele.

Andmete esitamine

 

Ettevõtete uuringud

Isiku-uuringud