Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tervena elada jäänud aastad

Tervena elada jäänud aastad näitavad keskmist aastate arvu, mis inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuse piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervisenäitajad jäävad samaks.

Statistikaamet kasutab tervena elada jäänud aastate arvutamiseks rahvusvaheliselt soovitatud Sullivani meetodit, mis on mugav, sest vaja on vähe andmeid. Tarvis on teada aasta keskmist rahvaarvu viie aasta kaupa soo ja vanuserühma järgi, surmade arvu ja hea tervisega inimeste osatähtsust samades vanuserühmades.

Näitaja arvutamisel kasutatakse küsitlusest saadud infot, kui palju on inimestel olnud mõne terviseprobleemi tõttu piiratud igapäevategevus viimase kuue kuu jooksul. Arvesse lähevad ainult need vastused, kus inimene ütles, et tal ei ole terviseprobleemi tõttu üldse piiranguid olnud.

Tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 55,9
3,1%
2019
Meeste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 54,1
2,5%
2019
Naiste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,6
3,6%
2019
Eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 56,3
3,4%
2019
Mitte-eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 55,4
2,9%
2019
Linnade ja väikelinnade elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 56,8
1,9%
2019
Maa-asulate elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,1
3,6%
2016
Tervena elada jäänud aastad vanuserühma järgi
Tervena elada jäänud aastad hariduse järgi