Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Tervena elada jäänud aastad

Tervena elada jäänud aastad näitavad keskmist aastate arvu, mis inimene tõenäoliselt elab igapäevategevuse piiranguteta, kui suremus ja rahvastiku tervisenäitajad jäävad samaks.

Statistikaamet kasutab tervena elada jäänud aastate arvutamiseks rahvusvaheliselt soovitatud Sullivani meetodit, mis on mugav, sest vaja on vähe andmeid. Tarvis on teada aasta keskmist rahvaarvu viie aasta kaupa soo ja vanuserühma järgi, surmade arvu ja hea tervisega inimeste osatähtsust samades vanuserühmades.

Näitaja arvutamisel kasutatakse küsitlusest saadud infot, kui palju on inimestel olnud mõne terviseprobleemi tõttu piiratud igapäevategevus viimase kuue kuu jooksul. Arvesse lähevad ainult need vastused, kus inimene ütles, et tal ei ole terviseprobleemi tõttu üldse piiranguid olnud.

Tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 56,5
-1,7%
2021
Meeste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 54,9
-1,1%
2021
Naiste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 58,0
-2,5%
2021
Eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,2
-1,7%
2021
Mitte-eestlaste tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 55,0
-1,7%
2021
Linnade ja väikelinnade elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 57,3
-2,3%
2021
Maalise asustuspiirkonna elanike tervena elada jäänud aastad sünnihetkel 54,5
-0,7%
2021
Tervena elada jäänud aastad vanuserühma järgi | 2021
Tervena elada jäänud aastad hariduse järgi | 2021