Rahvamajanduse arvepidamine

Rahvamajanduse arvepidamine on justkui riigi majandust kajastav raamatupidamine, kust saab teada, kuidas kogu meie majandusel läheb.

Majanduskasvu mõõdetakse peamiselt sisemajanduse koguprodukt (SKP) ja kogurahvatulu alusel. Mida suuremad on need näitajad, seda parem on riigi ja siin elavate inimeste heaolu. Koondnäitajatele lisaks analüüsime andmeid sektorite kaupa ja koostame sisend-väljundtabeleid, et uurida majandusharude seoseid.

Rahvamajanduse arvepidamise statistika annab infot

  • sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutustest;
  • kogurahvatulust;
  • tootlikkuse näitajatest;
  • sektorite majanduslikust heaolust (sektorikontod);
  • majandusharude seostest (sisend-väljundraamistiku tabelid).

Rahvamajanduse arvepidamise näitajad aitavad mõista majandussündmusi ja on abiks avalike institutsioonide ja ettevõtete tegevuse kavandamisel.

-3,9 %
KVARTAL 2023 III
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,3 %
KVARTAL 2023 III
SKP jooksevhindades 9,43 miljardit eurot
KVARTAL 2023 III
SKP jooksevhindades elaniku kohta 27 039,5 eurot
15,4%
2022
Eratarbimine jooksevhindades 4,88 miljardit eurot
KVARTAL 2023 III
Eratarbimine (aastane reaalkasv) -2,4 %
KVARTAL 2023 III
Investeeringud (aastane reaalkasv) 9,8 %
KVARTAL 2023 III
Tootlikkus töötatud tunni kohta (aastane reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -4,5 %
KVARTAL 2023 III
Tööjõu ühikukulu (aastane nominaalne muutus, sesoonselt korrigeeritud) 15,8 %
KVARTAL 2023 III
Uudis

SKP kiirhinnang: majandus langes III kvartalis 2,5%

Statistikaameti esmase hinnangu põhjal jätkus 2023. aasta III kvartalis sisemajanduse koguprodukti (SKP) langus. Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuhi Robert Müürsepa sõnul vähenes võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga SKP ligikaudu 2,5%.
Loe edasi 30. oktoober 2023