Rahvamajanduse arvepidamine

Rahvamajanduse arvepidamine on justkui riigi majandust kajastav raamatupidamine, kust saab teada, kuidas kogu meie majandusel läheb.

Majanduskasvu mõõdetakse peamiselt sisemajanduse koguprodukt (SKP) ja kogurahvatulu alusel. Mida suuremad on need näitajad, seda parem on riigi ja siin elavate inimeste heaolu. Koondnäitajatele lisaks analüüsime andmeid sektorite kaupa ja koostame sisend-väljundtabeleid, et uurida majandusharude seoseid.

Rahvamajanduse arvepidamise statistika annab infot

  • sisemajanduse koguprodukti (SKP) muutustest;
  • kogurahvatulust;
  • tootlikkuse näitajatest;
  • sektorite majanduslikust heaolust (sektorikontod);
  • majandusharude seostest (sisend-väljundraamistiku tabelid).

Rahvamajanduse arvepidamise näitajad aitavad mõista majandussündmusi ja on abiks avalike institutsioonide ja ettevõtete tegevuse kavandamisel.

-6,9 %
II KVARTAL 2020
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -5,6 %
II KVARTAL 2020
SKP jooksevhindades 6,45 miljardit eurot
II KVARTAL 2020
SKP jooksevhindades elaniku kohta 21 219,8 eurot
7,9%
2019
Eratarbimine jooksevhindades 3,00 miljardit eurot
II KVARTAL 2020
Eratarbimine (aastane reaalkasv) -8,7 %
II KVARTAL 2020
Investeeringud (aastane reaalkasv) -15,3 %
II KVARTAL 2020
Tootlikkus töötatud tunni kohta (aastane reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) 5,4 %
II KVARTAL 2020
Tööjõu ühikukulu (aastane nominaalne muutus, sesoonselt korrigeeritud) 1,2 %
II KVARTAL 2020
SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest
Uudis

Teise kvartali majanduslangus oli 6,9%

Statistikaameti andmetel langes sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,9%. Jooksevhindades moodustas SKP 6,4 miljardit eurot.
Loe edasi 31. august 2020
Uudis

Esimeses kvartalis langes SKP 0,7%

Statistikaameti andmetel langes 2020. aasta esimeses kvartalis sisemajanduse koguprodukt (SKP) võrreldes eelmise aasta kolme esimese kuuga 0,7%. Jooksevhindades moodustas SKP 6,5 miljardit eurot.
Loe edasi 29. mai 2020