Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Sünnid

Rahvastik uueneb sündidega. Sündimus on ühiskondlikult tähtis küsimus, kuid taandub alati igaühe väga isiklikule otsusele, mida tuleb austada. Eestis on sündimus kogu taasiseseisvuse ajal olnud taastetasemest tunduvalt väiksem. Rahvastiku loomulikuks taastumiseks on tähtis, et peres oleks üle kahe lapse.

Alates kolmandast lapsest aga on peredel majanduslikult keerulisem toime tulla kui esimese kahe lapsega, mistõttu võivadki mõned lapsed jääda sündimata. Eestis on rakendatud olulisi meetmeid sündimuse toetamiseks ja suurendatud ka toetusi vähemalt kolme lapsega peredele. Sündide arvust oleneb lasteaia- ja koolikohtade vajadus lähitulevikus ning uute lapsevanemate ja tööjõu hulk kaugemas tulevikus.

Sündide statistika keskendub peredele ja annab ülevaate,

  • mitmes laps peres on vastsündinu;
  • kus elab sündinud lapsega pere;
  • kes on lapse vanemad;
  • milline on lapsevanemate perekonnaseis.

Sündide kordajad võimaldavad võrrelda sünnituseas naiste arvu eri ajal. Pikemaid sündimustrende analüüsides saavad rahvastiku-uurijad teha järeldusi riigi demograafilise arengu ja majandusliku olukorra kohta.

Summaarne sündimuskordaja 1,66
-0,6%
2019
Ema keskmine vanus lapse sünnil 30,6
0,3%
2019
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 28,2
1,6%
2019
Elussündide arv 14 099
-1,9%
2019
sh poisse 7 212
2019
sh tüdrukuid 6 887
2019
Kaksikute arv 217
2019
Kolmikute arv 3
2019
Abielust või kooselust sündinud laste arv | 2000 - 2019
Sündinud lapsed sünnijärjekorra järgi | 2010 - 2019
Elussündinud rahvuseti | 2000 – 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kõik rahvused 13 067 12 632 13 001 13 036 13 992 14 350 14 877 15 775 16 028 15 763 15 825 14 679 14 056 13 531 13 551 13 907 14 053 13 784 14 367 14 099
Eestlased 9 208 8 867 9 099 9 183 9 968 10 236 10 678 11 195 11 578 11 442 11 866 10 809 10 176 9 769 9 719 9 880 9 973 9 996 10 630 10 518

Sündimuse näitajad | 2000 – 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Summaarne sündimuskordaja 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
Ema keskmine vanus lapse sünnil 26,9 27,1 27,5 27,6 27,8 28,1 28,2 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 29,6 29,5 29,6 29,9 30,2 30,4 30,5 30,6
Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil 24,0 24,1 24,5 24,7 24,9 25,1 25,2 25,3 25,7 26,0 26,3 26,4 26,5 26,5 26,6 27,2 27,5 27,7 27,7 28,2

Blogi

Imikud on Eestis paremini kaitstud kui mujal maailmas

Eestis suri 2019. aastal tuhande elussündinu kohta 1,6 alla üheaastast last. Imikusuremus on maailmas üks olulisemaid demograafilise ja sotsiaalse arengu näitajaid ning on märkimisväärne, et paistame selle poolest maailmas silma kui ühed parimatest. Vaadates viimaste kümnendite jooksul toimunud muutust, saame rääkida eduloost, mis väärib jagamist.
Loe edasi 17. märts 2021