Statistikanõukogu koosseis

Hede Sinisaar Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonnajuhataja,  sotsiaalvaldkonna ekspert - statistikanõukogu esimees
Urmet Lee Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja
Pille Lehis Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Veiko Tali Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
Dmitri Burnašev Andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Mari-Liis Jakobson Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent, rahvastikuekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Piret Lilleväli Kliimaministeeriumi  strateegia ja innovatsiooni asekantsler, keskkonnaekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Reelika Leetmaa Töötukassa juhatuse liige, statistikaekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Raoul Lättemäe Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Raivo Ruusalepp Majandusekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja - andmeesitajate ja tarbijate esindaja

Statistikanõukogu kolmas (2019–2023) koosseis

Hede Sinisaar

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja, sotsiaalvaldkonna ekspert  statistikanõukogu esimees

Urmet Lee Statistikaameti peadirektor – statistikaameti esindaja
Veiko Tali Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
Pille Lehis Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Allan Puur Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor, rahvastikuekspert – tarbijate esindaja
Kätlin  Weinzierl (Mandel) Keskkonnaministeeriumi juhtkonna nõunik, keskkonnaekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmeekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Raoul Lättemäe

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, majandusekspert – tarbijate esindaja.

Marko Gorban Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, põllumajanduse ekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Dmitri Burnašev Andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Üllar Jaaksoo Liige kuni 05.05.2022
Toomas Kevvai Liige kuni 28.08.2020
Urmas Kaarlep Liige kuni 13.05.2021

Statistikanõukogu teine (2014–2018) koosseis 2018. aasta lõpu seisuga

Mart Mägi Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja
Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja
Viljar Peep Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor – Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Tõnu Kollo Tartu Ülikooli matemaatilise statistika õppetooli professor – statistika ekspert, tarbijate esindaja
Allan Puur Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur – rahvastiku ekspert, tarbijate esindaja
Hede Sinisaar Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja – sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Kätlin Mandel Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja – keskkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Ilmar Lepik Vabariigi Presidendi majandusnõunik, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna nõunik – majanduse ekspert, tarbijate esindaja
Urmet Lee Riigikontrolöri nõunik – tarbijate esindaja
Marko Udras Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Hannes Pahapill Swedbank AS osakonnajuhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Toomas Kevvai Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler – põllumajanduse ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Sven Kirsipuu Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja - tarbijate esindaja

Statistikanõukogu esimene (2011–2014) koosseis 2014. aasta lõpu seisuga

Andres Oopkaup Statistikaameti esindaja, Statistikaameti peadirektor
Ülo Kaasik Eesti Panga esindaja, Eesti Panga asepresident
Andres Ojaver Andmekaitse Inspektsiooni esindaja, Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor
Tiina Annus Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik
Tiit Kirss Eesti Linnade Liidu esindaja, Eesti Linnade Liidu nõunik
Mait Palts Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
Kalle Hein Tartu Ülikooli esindaja, Tartu Ülikooli eelarvetalituse juhataja
Tõnu Kollo statistikaekspert, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor
Luule Sakkeus rahvastikuekspert, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi direktor
Hede Sinisaar sotsiaalvaldkonna ekspert, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja
Matti Viisimaa keskkonnaekspert, Keskkonnaagentuuri jäätmeosakonna jäätmemajanduse peaspetsialist
Ivo Karilaid majandusekspert, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi rahanduse ja majandusteaduse instituudi panganduse õppetooli dotsent
Urve Valdmaa põllumajandusekspert, Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse tulupoliitika büroo peaspetsialist