Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

 • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
 • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
 • põllumajandussaaduste töötlemist;
 • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

 • müügitulu;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2015 = 100 125,9
2021 OKTOOBER
Tööstustoodangu mahuindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 128,9
2,8%
2021 OKTOOBER
Tööstustoodangu müügiindeks, 2015 = 100 156,8
2021 OKTOOBER
Tööstustoodangu müügiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 161,4
23,5%
2021 OKTOOBER
Tööstustoodangu ekspordiindeks, 2015 = 100 148,8
2021 OKTOOBER
Tööstustoodangu ekspordiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 153,8
22,7%
2021 OKTOOBER
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2015–2019
Mitteresidentidele müügi osatähtsus tööstustoodangu müügis aasta järgi | 2013–2017
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2015 – 2019
Ühik: tuhat eurot
2015 2016 2017 2018 2019
Töötlev tööstus 11 649 299 11 881 492 12 474 720 13 224 413 13 786 579
Toiduainete tootmine 1 553 327 1 533 848 1 676 142 1 719 350 1 855 927
Joogitootmine 257 236 256 311 245 952 248 620 258 573
Tekstiilitootmine 321 651 324 909 342 633 344 839 349 475
Rõivatootmine 141 450 179 832 181 173 193 075 197 057
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 33 060 42 672 42 517 42 945 35 532
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 2 024 779 2 002 169 2 239 162 2 442 278 2 443 599
Paberi ja pabertoodete tootmine 221 455 226 484 245 901 266 391 248 230
Trükindus ja salvestiste paljundus 224 885 238 860 242 579 244 300 244 432
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 253 801 224 421 193 732 254 513 304 509
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 489 718 452 361 475 737 537 120 521 089
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 52 000 55 259 35 326 36 566 41 783
Kummi- ja plasttoodete tootmine 345 408 382 359 416 676 462 700 483 419
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 446 716 482 028 563 303 592 976 638 983
Metallitootmine 84 897 75 065 101 958 82 752 87 274
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 117 731 1 155 803 1 299 364 1 322 806 1 448 256
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 656 264 1 679 805 1 346 304 1 295 524 1 227 640
Elektriseadmete tootmine 597 911 697 374 749 421 754 361 760 185
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 376 119 367 387 412 482 488 767 568 269
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 341 229 347 322 405 093 446 916 448 086
Muude transpordivahendite tootmine 55 658 80 933 88 448 97 987 106 407
Mööblitootmine 526 764 550 784 563 461 618 265 627 023

Ettevõtete arv | 2010 – 2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Töötlev tööstus 5 468 5 564 5 927 6 381 6 611 7 053 7 259 7 507 7 470 7 787
Toiduainete tootmine 358 382 405 451 476 552 597 640 642 663
Joogitootmine 31 29 34 39 48 62 86 97 109 98
Tekstiilitootmine 182 192 209 238 234 267 277 307 304 304
Rõivatootmine 364 387 407 462 499 529 524 534 515 527
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 53 51 63 69 70 70 82 82 74 70
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 967 1 000 1 005 1 061 1 084 1 102 1 086 1 097 1 053 1 110
Paberi ja pabertoodete tootmine 56 46 56 58 59 61 61 62 63 64
Trükindus ja salvestiste paljundus 316 318 340 368 361 386 378 387 363 371
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 5 5 6 7 5 5 6 4 4 6
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 70 67 80 92 97 111 110 126 127 122
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 12 12 12 11 12 14 15 14 12 13
Kummi- ja plasttoodete tootmine 147 144 169 202 194 213 223 210 202 210
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 175 194 201 240 227 255 252 262 259 257
Metallitootmine 27 27 25 22 28 29 27 21 19 21
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 970 962 1 079 1 151 1 202 1 223 1 280 1 320 1 335 1 414
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 106 102 101 108 116 114 116 118 115 124
Elektriseadmete tootmine 82 95 101 114 120 131 130 136 139 145
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 128 128 133 148 147 175 184 184 197 195
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 48 45 60 59 58 68 68 69 72 75
Muude transpordivahendite tootmine 81 76 76 70 71 81 89 88 85 94
Mööblitootmine 581 568 608 610 641 704 719 735 742 799

Uudis

Tööstustoodang kasvas oktoobris 2,8%

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted oktoobris 2,8% rohkem toodangut kui eelmise aasta samas kuus. Toodang suurenes energeetikas 11,8% ja töötlevas tööstuses 3,5%, vähenes aga mäetööstuses 39,7%.
Loe edasi 1. detsember 2021