Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

 • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
 • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
 • põllumajandussaaduste töötlemist;
 • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

 • müügitulu;
 • kulud;
 • kasum;
 • varad;
 • kohustused;
 • omakapital;
 • investeeringud;
 • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2015 = 100 120,8
APRILL 2021
Tööstustoodangu mahuindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 120,0
16,9%
APRILL 2021
Tööstustoodangu müügiindeks, 2015 = 100 132,5
APRILL 2021
Tööstustoodangu müügiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 131,7
26,5%
APRILL 2021
Tööstustoodangu ekspordiindeks, 2015 = 100 129,9
APRILL 2021
Tööstustoodangu ekspordiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 128,9
37,1%
APRILL 2021
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2013 - 2017
Mitteresidentidele müügi osatähtsus tööstustoodangu müügis aasta järgi | 2013 - 2017
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2013 – 2017
Ühik: tuhat eurot
2013 2014 2015 2016 2017
C Töötlev tööstus 11 142 035 11 606 802 11 649 299 11 881 492 12 474 720
C10 Toiduainete tootmine 1 519 989 1 597 013 1 553 327 1 533 848 1 676 142
C11 Joogitootmine 257 731 273 155 257 236 256 311 245 952
C13 Tekstiilitootmine 255 448 270 732 321 651 324 909 342 633
C14 Rõivatootmine 165 060 155 517 141 450 179 832 181 173
C15 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 34 778 34 448 33 060 42 672 42 517
C16 Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel 1 634 752 1 851 871 2 024 779 2 002 169 2 239 162
C17 Paberi ja pabertoodete tootmine 206 907 213 786 221 455 226 484 245 901
C18 Trükindus ja salvestiste paljundus 227 384 225 442 224 885 238 860 242 579
C19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 296 958 280 777 253 801 224 421 193 732
C20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 604 656 561 746 489 718 452 361 475 737
C21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 48 134 49 746 52 000 55 259 35 326
C22 Kummi- ja plasttoodete tootmine 346 538 353 160 345 408 382 359 416 676
C23 Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 422 160 441 119 446 716 482 028 563 303
C24 Metallitootmine 87 883 77 007 84 897 75 065 101 958
C25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 049 902 1 125 298 1 117 731 1 155 803 1 299 364
C26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 799 831 1 821 200 1 656 264 1 679 805 1 346 304
C27 Elektriseadmete tootmine 581 762 572 109 597 911 697 374 749 421
C28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 330 948 339 742 376 119 367 387 412 482
C29 Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 313 048 320 154 341 229 347 322 405 093
C30 Muude transpordivahendite tootmine 66 590 61 776 55 658 80 933 88 448
C31 Mööblitootmine 436 538 454 686 526 764 550 784 563 461

Ettevõtete arv | 2008 – 2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C Töötlev tööstus 5 479 5 441 5 468 5 564 5 927 6 381 6 611 7 053 7 259 7 507
C10 Toiduainete tootmine 375 370 358 382 405 451 476 552 597 640
C11 Joogitootmine 33 30 31 29 34 39 48 62 86 97
C13 Tekstiilitootmine 170 191 182 192 209 238 234 267 277 307
C14 Rõivatootmine 408 362 364 387 407 462 499 529 524 534
C15 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 65 60 53 51 63 69 70 70 82 82
C16 Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel 1 078 1 038 967 1 000 1 005 1 061 1 084 1 102 1 086 1 097
C17 Paberi ja pabertoodete tootmine 53 61 56 46 56 58 59 61 61 62
C18 Trükindus ja salvestiste paljundus 272 289 316 318 340 368 361 386 378 387
C19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 9 8 5 5 6 7 5 5 6 4
C20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 84 72 70 67 80 92 97 111 110 126
C21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 14 15 12 12 12 11 12 14 15 14
C22 Kummi- ja plasttoodete tootmine 175 179 147 144 169 202 194 213 223 210
C23 Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 226 205 175 194 201 240 227 255 252 262
C24 Metallitootmine 20 25 27 27 25 22 28 29 27 21
C25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 918 926 970 962 1 079 1 151 1 202 1 223 1 280 1 320
C26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 112 106 106 102 101 108 116 114 116 118
C27 Elektriseadmete tootmine 78 68 82 95 101 114 120 131 130 136
C28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 144 143 128 128 133 148 147 175 184 184
C29 Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 56 55 48 45 60 59 58 68 68 69
C30 Muude transpordivahendite tootmine 59 65 81 76 76 70 71 81 89 88
C31 Mööblitootmine 516 555 581 568 608 610 641 704 719 735

Uudis

Tööstusettevõtete toodangu mahud kasvasid 17%

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted aprillis 17% rohkem toodangut kui eelmise aasta samas kuus. Toodang suurenes energeetikas 17% ja töötlevas tööstuses 18%, mäetööstuses aga vähenes 1%.
Loe edasi 8. juuni 2021
Uudis

Märtsis hoogustus puidu töötlemine

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted märtsis 2% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Toodang suurenes energeetikas 9% ja töötlevas tööstuses 2%, kuid vähenes mäetööstuses 26%.
Loe edasi 10. mai 2021

11. juunil töötab andmeesitaja klienditoe telefon kella 12-ni. Vabandame ebamugavuste pärast!