Lobitegevus

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Siit leiad statistikaameti kohtumised lobistidega.

Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi
17.03.2023

Eesti Konjunktuuriinstituudi tulevik ja statistikatöödeks vajalike väljundite katkematu tootmise küsimused. Kohtumine toimus Urmet Lee initsiatiivil.

Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Urmet Lee (peadirektor)
Perioodil 01.04.2023-30.06.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.
Perioodil 01.07.2023-30.09.2023 kohtumisi lobistidega ei toimunud.
13.11.2023 Väike- ja keskmiste ettevõtete statistika ja juhtimislaua loomine.

Marina Kaas, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA), Mait Ruut, EVEA

Kaido Paabusk (peadirektori asetäitja)
23.11.2023

Koostöö privaatsustehnoloogiate valdkonnas.

Oliver Väärtnõu, Cybernetica Kaido Paabusk (peadirektori asetäitja)

 

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!