Lobitegevus

Perioodil 1.04.–30.06.2022 kohtumisi lobitegijatega ei toimunud.

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.