Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lobitegevus

Perioodil 1.07.-30.09.2021 kohtumisi lobitegijatega ei toimunud.

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.