Rahvaarv

Rahvaarv näitab, kui palju on Eestis elanikke aasta alguse seisuga. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Elanikud on kõik, kes elavad Eestis vähemalt ühe aasta.

Rahvaarv 1 357 739
1,9%
2023
Rahvaarv aasta alguses | 2003–2022
Rahvastik põlis- ja välispäritolu järgi | 2022
Rahvastik hariduse järgi | 2022
Rahvaarv kodakondsuse järgi | 2022 – 2022
Eesti EL-i riik (v.a Eesti) Välisriik (v.a EL-i riigid) Määramata Riik teadmata
2022 1 128 413 21 587 114 523 66 583 690

Rahvastik rahvuse järgi | 2022 – 2022
2022
Eestlased 919 693
Venelased 315 242
Muud rahvused 90 149
Rahvus teadmata 6 712

Blogi

Rahvastiku vananemine ei lase rahvaarvu kasvust rõõmu tunda

Eesti rahvaarv on viimased neliteist aastat olnud 1,3 miljonit. Praeguste trendide jätkudes jääb see nii veel paljudeks aastakümneteks. Mullu kasvas rahvaarv 0,3%, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Samas on murettekitav asjaolu, et lisanduv noorte vanusrühm on pensionile siirdujatest veerandi võrra väiksem.
Loe edasi 13. mai 2020