Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvaarv

Rahvaarv näitab, kui palju on Eestis elanikke aasta alguse seisuga. Elanike hulka arvestatakse Eesti kodanikud ja ka riigis elavad välismaalased ning kodakondsuseta isikud. Elanikud on kõik, kes elavad Eestis vähemalt ühe aasta.

Rahvaarv 1 329 460
0,0%
2021
Rahvaarv aasta alguses | 2000 - 2020
Rahvastik põlis- ja välispäritolu järgi
Rahvastik hariduse järgi
Rahvaarv kodakondsuse järgi | 2020 – 2020
Eesti EL-i riik (v.a Eesti) Välisriik (v.a EL-i riigid) Määramata Riik teadmata
2020 1 128 559 20 883 178 791 71 361 743

Rahvastik rahvuse järgi | 2020 – 2020
2020
Eestlased 909 552
Venelased 327 802
Muud rahvused 78 387
Rahvus teadmata 13 235

Blogi

Rahvastiku vananemine ei lase rahvaarvu kasvust rõõmu tunda

Eesti rahvaarv on viimased neliteist aastat olnud 1,3 miljonit. Praeguste trendide jätkudes jääb see nii veel paljudeks aastakümneteks. Mullu kasvas rahvaarv 0,3%, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Samas on murettekitav asjaolu, et lisanduv noorte vanusrühm on pensionile siirdujatest veerandi võrra väiksem.
Loe edasi 13. mai 2020