Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 404 546
2,2%
2022
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 437
-5,0%
2022
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 979
0,9%
2021
Tasemehariduses õppijate arv 233 tuhat
0,6%
2021
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2022
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2012 – 2021
Ühik: tuhat
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokku 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6 233,0
Üldharidus 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8 162,6
..põhikooliaste 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1 133,0
..gümnaasiumiaste 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8 29,6
Kutseharidus 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5 25,9
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7 19,8
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3 4,4
Kõrgharidus 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3 44,6
..rakenduskõrgharidusõpe 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7 11,5
..bakalaureuseõpe 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0 15,8
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
..magistriõpe 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0 11,7
..doktoriõpe 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4

Uudis

Töötavad välistudengid ja -vilistlased tõid möödunud õppeaastal üle 22 miljoni euro maksutulu

Statistikaamet analüüsis Haridus- ja Noorteameti tellimusel, kui palju tulu toovad töötavad välisüliõpilased Eestile õpingute ajal ja järel. 2021/22. õppeaastal oli tasemeõppe välistudengite maksupanus 14 miljonit eurot, välisvilistlastel üle 8 miljoni euro. Lõpetamise järel siia tööle jäänud välisvilistlaste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud, valdavalt jäävad vilistlased tööle Tallinnasse.
Loe edasi 13. veebruar 2023
Uudis

Kuidas valitakse uuringus osalejad?

Selleks, et teha teadlikke otsuseid, on vaja usaldusväärseid andmeid. Kõigepealt tuleb aga vajalikud andmed kokku koguda, näiteks teha küsitlus. Kas oled mõelnud, kes ja mille alusel valitakse küsitlustele vastama ehk kuidas moodustatakse uuringu valim?
Loe edasi 13. jaanuar 2023