Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 399 279
1,9%
2021
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 644
1,3%
2021
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 375
0,1%
2020
Tasemehariduses õppijate arv 232 tuhat
1,6%
2020
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2011 – 2020
Ühik: tuhat
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kokku 237,6 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6
Üldharidus 143,0 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8
..põhikooliaste 112,0 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1
..gümnaasiumiaste 31,0 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8
Kutseharidus 27,0 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 16,1 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,6 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3
Kõrgharidus 67,6 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3
..rakenduskõrgharidusõpe 20,8 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7
..bakalaureuseõpe 26,6 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 4,0 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3
..magistriõpe 13,2 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0
..doktoriõpe 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3

Blogi

Töötavad välistudengid ja -vilistlased tõid Eestisse üle 13 miljoni euro maksutulu

Eesti ülikoolide tasemeõppes õppis 2019/2020. õppeaastal rohkem välisüliõpilasi kui kunagi varem: 5520 välisüliõpilast 5528 õppekohal. Statistikaamet analüüsis haridus- ja noorteameti tellimusel välisüliõpilaste majanduslikku mõju Eestis töötamise kaudu. Vaatasime, millistesse valdkondadesse välistudengid peamiselt tööle lähevad ja milline on nende maksupanus Eestis töötades nii õpingute ajal kui ka lõpetamise järgselt.
Loe edasi 19. jaanuar 2021