Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 404 546
2,2%
2022
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 437
-5,0%
2022
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 979
0,9%
2021
Tasemehariduses õppijate arv 233 tuhat
0,6%
2021
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2022
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2012 – 2021
Ühik: tuhat
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokku 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9 231,6 233,0
Üldharidus 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7 160,8 162,6
..põhikooliaste 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1 132,1 133,0
..gümnaasiumiaste 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6 28,8 29,6
Kutseharidus 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0 25,5 25,9
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6 19,7 19,8
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0 4,3 4,4
Kõrgharidus 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2 45,3 44,6
..rakenduskõrgharidusõpe 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0 11,7 11,5
..bakalaureuseõpe 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7 16,0 15,8
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
..magistriõpe 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0 12,0 11,7
..doktoriõpe 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4

Blogi

Kuhu kaovad noored õpetajad?

Uus kooliaasta on praeguseks juba üle kuu aja kestnud ja nii õpilastel kui õpetajatel on olnud aega koolieluga harjuda. Neile, kes käivad kooliteed juba mitmendat aastat, on kohanemine ilmselt olnud lihtsam. Esimese klassi lastele ja alustavatele õpetajatele aga on kõik uus ja põnev, kohati ehk veidi hirmuski. Koos õppeaasta algusega kõlavad järjest kõvemini hääled kvalifitseeritud õpetajate puudusest, läbipõlemisest ja õpetajatöölt lahkumisest. Neist viimasele küsimusele – kuidas püsivad õpetajad just õpetajatööl ning millistele ametikohtadele edasi liigutakse – otsiski statistikaamet sel kevadel ja suvel vastuseid Heateo Haridusfondi tellimusel.
Loe edasi 4. oktoober 2022
Uudis

Uuring selgitab, kas Eesti täiskasvanud on sama nutikad kui meie lapsed

Tänasest algab rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC, mille eesmärgiks on koguda teavet inimeste igapäevaoskuste nagu lugemise- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus teist korda.
Loe edasi 8. september 2022
Blogi

Suur ülevaade: õpetajad meie koolides ja lasteaedades

Uus kooliaasta on kohe-kohe algamas ning on sobiv aeg vaadata täpsemalt järgi, kes on meie üldhariduskoolides ja lasteaedades töötavad õpetajad. Võtame uurimise alla inimesed, kelle amet oli töötamise registris 1. august 2022 seisuga kas gümnaasiumi-, põhikooli- või koolieelse lasteasutuse õpetaja. Just nende põhjal üritame aru saada, milline on keskmine Eesti õpetaja.
Loe edasi 30. august 2022