Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Haridus

Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.

Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.

Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).

Haridusstatistikast saab teada,

  • kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
  • kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
  • milline on meie riigi elanike haridustase;
  • kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
  • kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
  • kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
  • kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.

Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.

Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.

Kõrgharidusega inimeste arv 393 796
1,7%
2020
Ilma hariduseta vähemalt 15aastased 2 659
-0,2%
2020
Koolieelsetes lasteasutustes õppijate arv 66 330
0,6%
2019
Tasemehariduses õppijate arv 228 tuhat
0,9%
2019
Täiskasvanute koolituses osalenute osatähtsus 41 %
2016
Kõrgharidusega inimeste arv | 2020
Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi | 2010 - 2019
Ühik: tuhat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kokku 243,1 237,6 231,9 226,2 222,9 221,9 222,1 223,6 225,9 227,9
Üldharidus 145,9 143,0 140,9 140,5 142,5 145,9 149,2 153,3 156,7 158,7
..põhikooliaste 112,6 112,0 112,2 113,6 116,3 120,0 122,9 126,4 129,3 131,1
..gümnaasiumiaste 33,3 31,0 28,8 26,9 26,2 25,9 26,2 26,9 27,3 27,6
Kutseharidus 28,0 27,0 26,2 25,7 25,2 24,9 25,1 24,1 23,4 24,0
..põhihariduse nõudeta kutseõpe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe 17,5 16,1 15,1 14,3 14,5 16,4 18,0 18,2 18,3 18,6
..keskharidusel baseeruv kutseõpe 10,2 10,6 10,6 11,1 10,2 7,7 6,0 4,8 3,9 4,0
Kõrgharidus 69,1 67,6 64,8 60,0 55,2 51,1 47,8 46,2 45,8 45,2
..rakenduskõrgharidusõpe 22,0 20,8 20,2 17,9 15,7 14,2 13,4 12,9 12,6 12,0
..bakalaureuseõpe 27,5 26,6 24,5 22,7 20,5 18,9 16,8 16,1 15,8 15,7
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
..magistriõpe 12,6 13,2 13,1 12,7 12,4 11,8 11,6 11,5 11,8 12,0
..doktoriõpe 2,9 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3

Blogi

Töötavad välistudengid ja -vilistlased tõid Eestisse üle 13 miljoni euro maksutulu

Eesti ülikoolide tasemeõppes õppis 2019/2020. õppeaastal rohkem välisüliõpilasi kui kunagi varem: 5520 välisüliõpilast 5528 õppekohal. Statistikaamet analüüsis haridus- ja noorteameti tellimusel välisüliõpilaste majanduslikku mõju Eestis töötamise kaudu. Vaatasime, millistesse valdkondadesse välistudengid peamiselt tööle lähevad ja milline on nende maksupanus Eestis töötades nii õpingute ajal kui ka lõpetamise järgselt.
Loe edasi 19. jaanuar 2021
Uudis

Kuidas olla digipädevam ja kasutada avaandmeid elukutse valikul?

Liitsõna elukutse viitab justkui igaühe kutsele anda oma panus keerulisse süsteemi nimega elu. Tänapäeval on levinud hirm millestki ilmajäämise ees (FOMO - fear of missing out). Sageli tekib just iseseisvat elu alustades põhjendatult raske küsimus, millist eriala või elukutset valida. Õigemini, mida esmalt valida, sest selge suundumus on, et elu jooksul täidame mitmeid rolle ja ameteid.
Loe edasi 29. oktoober 2020