Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Konkursi "Andmepärl" võitjad

"Andmepärl 2022" võitjad 

Parim andmelugu

Sõeluuringute roll vähi diagnoosimisel

Autor: Ksenia Niglas, Eesti Haigekassa

Töö on andnud esimese andmepõhise kinnituse, et Eesti sõeluuringu programmidel on oluline roll vähi varajases avastamises. Sõeluuringul avastatud rinna- või emakakaelavähi juhtude korral on patsiendi elumus parem kuni 10 aasta vaates.

Tutvu tööga

Parim infograafika

Kuritegevuse statistika veebileht

Autor: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus koostöös loovagentuuriga DaDa

Ainulaadne veebileht Eestis ja lähiriikides, mis toob keerulise kuritegevuse olukorra lihtsas ja arusaadavas pildikeeles ning graafikutes Eesti inimesteni, pakub selgitusi ning avab nähtuse eri tahke.

Tutvu tööga

"Andmepärl 2021" võitjad

Parim andmelugu

Raamat „Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht.“

Koostanud ja toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg, Andra Siibak

Raamatu keskmes on meetodid ja metodoloogilised võtted, millega uuritakse andmestumist kui sotsiaalset protsessi, mille käigus igapäevased tegevused ja ühiskondlikud protsessid teisendatakse arvandmeteks. Kogumik on lugemiseks kõigile, kes soovivad andmestumisega kaasnevaid protsesse paremini mõista. 

Tutvu tööga

Parim infograafika

Õendustöötajate ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Autorid: Viktoria Kirpu, Eva Anderson (Tervise Arengu Instituut)

Õendustöötajate iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi on esitatud kaartidel, kus on võimalik näha valitud aasta Eesti tervikpilti visiitide mahust maakonniti. Joongraafikutel saab jälgida ajatrendi ja klõpsates kaardil kindlal maakonnal, ilmub graafikule just selle maakonna ajatrend.

Tutvu tööga