Konkursi "Andmepärl" võitjad

"Andmepärl 2024" võitjad 

Parim andmelugu

Eesti Rahvusraamatukogu digilabori andmelugude sari.

Autorid: Krister Kruusmaa, Peeter Tinits ja Laura Nemvalts

Rahvusraamatukogu võidutöö näitab, kui huvitavaid lugusid võivad andmetabelites olevad andmed jutustada. Või veel enamgi – inimesed saavad sõnamitmike loendaja rakenduse abil ise lugusid jutustama hakata. Andmelugude sari annab suurepärase võimaluse tutvuda meie kultuuripärandiga läbi andmete.

Tutvu tööga:

Autosõit läbi suurandmete 

Kui suured on eesti raamatud? 

RaRa andmestikud kaartidel 

Kui palju on eesti keeles ilmunud raamatuid?

Parim infograafika

Keskkonnaagentuuri pakendijäätmete statistika

Autor: Liis Rohtmets

Pakendijäätmete statistika näitab, kui palju ja milliseid pakendijäätmeid on Eestis viimase 20 aasta jooksul tekkinud ja kui palju neist on ringlusesse võetud.

Tutvu tööga

"Andmepärl 2023" võitjad 

Parim andmelugu

Viguriga kaardid – Eesti kujutatuna kaartidel

Autor: Taavi Pae

Töö juhib suurepäraselt tähelepanu andmeallikate mitmekesisusele.  Viguriga kaardid annavad äärmiselt huvitava ülevaate Eestist väga erinevate vaatenurkade alt, alates kiviaedadest ja lõpetades toomingate õitsemise ajaga erinevates piirkondades.

Tutvu tööga

Parim infograafika

Interaktiivselt esitatud Eesti Ekspressi lugu Tallinna elanike kohta

Autorid: Riin Aljas, Toom Tragel, Mart Nigola ja Delfi Meedia

Delfi Meedia koostatud Eesti Ekspressi artikkel „Sisesta oma aadress ja vaata, kuidas sinu kodukoht Tallinnas muutunud on“. Eesti Ekspress, Levila ja Tartu Ülikooli teadlased viisid esimest korda läbi andmeanalüüsi, mis valgustab läbi Tallinna elanike sotsiaalmajandusliku seisu ja selle arengu 30 aasta jooksul kvartal kvartali haaval.

Tutvu tööga

"Andmepärl 2022" võitjad 

Parim andmelugu

Sõeluuringute roll vähi diagnoosimisel

Autor: Ksenia Niglas, Eesti Haigekassa

Töö on andnud esimese andmepõhise kinnituse, et Eesti sõeluuringu programmidel on oluline roll vähi varajases avastamises. Sõeluuringul avastatud rinna- või emakakaelavähi juhtude korral on patsiendi elumus parem kuni 10 aasta vaates.

Tutvu tööga

Parim infograafika

Kuritegevuse statistika veebileht

Autor: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus koostöös loovagentuuriga DaDa

Ainulaadne veebileht Eestis ja lähiriikides, mis toob keerulise kuritegevuse olukorra lihtsas ja arusaadavas pildikeeles ning graafikutes Eesti inimesteni, pakub selgitusi ning avab nähtuse eri tahke.

Tutvu tööga

"Andmepärl 2021" võitjad

Parim andmelugu

Raamat „Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht.“

Koostanud ja toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg, Andra Siibak

Raamatu keskmes on meetodid ja metodoloogilised võtted, millega uuritakse andmestumist kui sotsiaalset protsessi, mille käigus igapäevased tegevused ja ühiskondlikud protsessid teisendatakse arvandmeteks. Kogumik on lugemiseks kõigile, kes soovivad andmestumisega kaasnevaid protsesse paremini mõista. 

Tutvu tööga

Parim infograafika

Õendustöötajate ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Autorid: Viktoria Kirpu, Eva Anderson (Tervise Arengu Instituut)

Õendustöötajate iseseisvad ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 100 elaniku kohta vanuserühma, ameti ja maakonna järgi on esitatud kaartidel, kus on võimalik näha valitud aasta Eesti tervikpilti visiitide mahust maakonniti. Joongraafikutel saab jälgida ajatrendi ja klõpsates kaardil kindlal maakonnal, ilmub graafikule just selle maakonna ajatrend.

Tutvu tööga