Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Vesi

Vesi on loodusvara, milleta poleks maakeral elu. Puhas põhjavesi tekib pika aja jooksul, mistõttu tuleb seda kasutada säästlikult. Inimtegevus mõjutab nii magevee puhtust kui ka kättesaadavust. Vee kvaliteeti võivad näiteks mõjutada reoveepuhastitest ja põllumaadelt vette sattuvad keemiliste ainete jäägid. Tootmise ja muu tegevuse käigus peab vältima veekogumite ning pinna- ja põhjavee saastamist, et puhas vesi oleks alati kättesaadav.

Veestatistikast saab teada,

  • kui palju tarbitakse Eestis vett;
  • kui palju on tarbijaid, kes saavad nõuetekohast joogivett ühisveevärgist;
  • kui suur on puhastatud reovee osatähtsus ja kogus;
  • kui suur on pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus;
  • kui palju on meil heas seisukorras pinnaveekogumeid.

Veestatistika alusel saab välja töötada ja ellu viia riiklikke veekaitseprogramme ning täiustada õigusakte. Andmeid kasutatakse keskkonnastrateegia seires, et tagada pinna- ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogud heas korras.

Veevõtt (sisaldab kaevandusvee võttu) 861,58 miljonit m³
-14,4%
2020
Veekasutus 704,28 miljonit m³
-15,5%
2020
Vähemalt teise astme tasemel puhastatud reovesi 114 miljonit m³
2,7%
2020
Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate tarbijate osatähtsus 98,8 %
2021
Vähemalt heas koondseisundis olevate pinnaveekogumite osatähtsus 52 %
2020
Pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus (BHT7) 894 tonni
-14,9%
2020
Veevõtt | 2008 – 2020
Ühik: tuhat m³
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vesi kokku 1 608 415 1 378 029 1 842 049 1 877 836 1 635 552 1 752 462 1 724 166 1 615 042 1 755 897 1 788 231 1 608 206 1 006 121 861 577
Põhjavesi 48 603 46 021 46 262 45 771 46 522 45 069 45 520 44 094 44 326 44 839 46 620 44 912 44 976
Kaevandusvesi 281 830 275 639 250 941 252 990 226 992 167 689 153 220 157 111 177 080 202 016 166 594 183 829 176 278
Pinnavesi 1 273 499 1 056 353 1 544 817 1 574 735 1 357 164 1 535 011 1 520 932 1 410 050 1 530 449 1 537 535 1 391 623 775 287 635 295
Merevesi 4 470 6 19 4 330 4 864 4 680 4 475 3 768 4 042 3 817 3 348 2 069 5 001
Mineraalvesi 13 10 10 10 11 13 19 18 9 23 21 24 27

Veekasutus | 1991 – 2020
Ühik: tuhat kuupmeetrit
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Veekasutusalad kokku 2 763 839 2 440 147 1 814 215 1 724 829 1 566 714 1 503 781 1 434 154 1 403 153 1 274 144 1 270 953 1 265 213 1 237 688 1 390 902 1 503 618 1 363 697 1 380 961 1 634 809 1 322 666 1 093 462 1 574 936 1 623 248 1 399 755 1 576 415 1 561 065 1 486 685 1 602 495 1 579 370 1 435 717 833 136 704 279
Olme 106 926 104 359 98 700 91 948 87 968 86 508 75 950 61 028 53 358 49 380 45 899 43 682 42 425 40 711 52 332 41 753 44 384 47 271 39 988 39 417 46 756 39 831 40 475 40 840 40 190 41 438 40 574 42 431 42 384 42 890
Tööstus 158 464 124 767 75 317 69 098 61 806 60 945 63 288 57 206 51 691 48 715 42 986 43 681 43 107 45 152 44 028 43 614 34 666 31 002 24 358 23 924 29 743 28 970 29 360 28 713 28 070 27 471 28 909 28 565 58 785 56 405
Energeetika 2 227 401 1 984 892 1 441 105 1 372 468 1 236 664 1 220 911 1 186 842 1 176 200 1 124 425 1 118 598 1 104 182 1 099 301 1 231 885 1 322 864 1 256 102 6 144 6 962 6 285 4 852 4 022 7 069 7 270 7 625 8 055 7 732 5 792 6 507 7 881 6 766 7 009
Jahutus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 278 663 1 538 801 1 227 901 1 011 209 1 496 455 1 530 267 1 314 840 1 488 040 1 476 549 1 402 558 1 520 989 1 495 608 1 348 464 718 019 585 326
Põllumajandus 41 179 29 803 12 816 10 044 8 211 7 234 6 235 5 457 4 482 4 330 3 980 4 106 4 056 4 364 4 373 4 618 4 112 3 985 4 028 4 468 4 162 4 528 4 648 4 734 4 628 4 451 4 461 4 708 4 851 4 882
Niisutus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 201 270 426 389 371 459 488 332 307
Muu kasutus 23 514 45 003 30 121 32 584 17 750 12 776 12 058 10 945 7 185 6 521 10 893 5 278 6 217 5 611 6 860 6 170 5 883 6 222 9 029 6 650 5 252 4 116 5 997 1 748 3 118 1 982 2 851 3 180 1 999 7 459

Pinnaveekogudesse juhitud heitvee reostuskoormus | 1992 – 2020
Ühik: tonni
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bioloogiline hapnikutarve (BHT7) .. 11 250 5 711 4 481 4 174 3 838 3 122 2 308 2 051 1 674 1 480 1 657 1 562 1 399 1 366 1 160 1 199 1 137 1 214 937 720 814 663 670 842 1 051 1 020 1 050 894
Keemiline hapnikutarve (KHT-Cr) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 693 14 435 12 658 14 319 7 717 7 171 6 651 7 667 7 749 8 791 9 444 10 646 10 956 9 725
Heljum 19 294 13 743 9 221 7 490 6 330 5 641 4 856 4 071 3 142 2 504 2 661 2 670 2 972 2 636 2 727 3 185 4 959 3 780 3 402 3 383 2 895 2 461 2 254 2 164 2 687 2 661 2 321 2 300 2 003
Üldlämmastik 5 635 4 241 3 614 3 503 3 200 3 173 2 976 2 739 2 810 3 148 2 591 2 348 2 241 1 771 1 621 1 646 1 859 1 751 1 770 1 890 1 612 1 228 1 138 1 029 1 221 1 306 1 201 1 338 1 178
Üldfosfor 673 445 353 321 304 303 279 256 230 192 183 175 170 146 146 138 146 146 114 110 100 66 59 55 59 58 54 58 57