Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Alusharidus

Väikese inimese esimesed sammud laias maailmas algavad enamasti lasteaiast. Sealt algab ka iseseisvumine ja haridustee. Alusharidus toetab lapse üldoskuste kujunemist ja arengut.

Alushariduse statistikast saab teada, kui palju on

  • koolieelses lasteasutuses käivaid lapsi;
  • koolieelseid lasteasutusi.

Ühiskonna toimimiseks on vaja, et kõik soovijad saaksid lapse lasteaeda panna. Seetõttu on tähtis teada, kui palju meil on koolieelikuid, et tagada kõikjal vajalik kohtade arv koolieelsetes lasteasutustes.

Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste osatähtsus 3–6-aastaste vanuserühmas 89 %
2020
Koolieelsete lasteasutuste arv 612
-0,3%
2020
Laste arv koolieelsetes lasteasutustes 66 375
0,1%
2020
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste osatähtsus vanuse järgi, 2019 | 2020