Alusharidus

Väikese inimese esimesed sammud laias maailmas algavad enamasti lasteaiast. Sealt algab ka iseseisvumine ja haridustee. Alusharidus toetab lapse üldoskuste kujunemist ja arengut.

Alushariduse statistikast saab teada, kui palju on

  • koolieelses lasteasutuses käivaid lapsi;
  • koolieelseid lasteasutusi.

Ühiskonna toimimiseks on vaja, et kõik soovijad saaksid lapse lasteaeda panna. Seetõttu on tähtis teada, kui palju meil on koolieelikuid, et tagada kõikjal vajalik kohtade arv koolieelsetes lasteasutustes.

Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste osatähtsus 3–6-aastaste vanuserühmas 89 %
2023
Koolieelsete lasteasutuste arv 560
-3,8%
2023
Laste arv koolieelsetes lasteasutustes 68 281
-1,0%
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste osatähtsus vanuse järgi | 2023