Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on seatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk eri maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • milline on töötajate tunnitasu ametiala, tegevusala, haridustaseme, vanuserühma, tööstaaži ja lepinguliigi järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja kui suur on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 894 eurot
8,8%
I KVARTAL 2024
Mediaanpalk 1 553,0 eurot
9,1%
I KVARTAL 2024
Keskmine brutokuupalk 1 832 eurot
11,4%
Hõivatud ametikohtade arv 599 603
-1,3%
I KVARTAL 2024
Vabade ametikohtade arv 9 598
-16,3%
I KVARTAL 2024
Keskmine brutokuupalk | I kvartal 2021 – I kvartal 2024
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 406 1 476 1 463 1 548 1 536 1 666 1 641 1 735 1 741 1 872 1 812 1 904 1 894

Mediaanpalk | I kvartal 2021 – I kvartal 2024
Ühik: eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kokku – kõik tegevusalad 1 158 1 199 1 200 1 270 1 240 1 354 1 349 1 429 1 424 1 524 1 500 1 578 1 553

Uudis

Vabu ametikohti oli esimeses kvartalis 9598

Statistikaameti andmetel oli 2024. aasta esimeses kvartalis Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides kokku 9598 vaba ametikohta, mida on 16,3% vähem kui eelneval aastal samal perioodil. Tööandja algatusel lahkus ametist pisut alla 6500 inimese.
Loe edasi 6. juuni 2024
Uudis

Keskmine brutokuupalk oli esimeses kvartalis 1894 eurot

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2024. aasta esimeses kvartalis 1894 eurot, mis on 8,8% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli selle aasta esimeses kvartalis 1553 eurot ja 2023. aasta samal perioodil 1424 eurot.
Loe edasi 24. mai 2024