Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on välja töötatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • millised on töötajate tunnitasud ametialade, tegevusalade, haridustasemete, vanuserühmade, tööstaaži ja lepinguliikide järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja milline on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 433 eurot
1,0%
II KVARTAL 2020
Keskmine brutokuupalk 1 407 eurot
7,4%
2019
Keskmine brutotunnipalk 8,7 eurot
5,7%
II KVARTAL 2020
Keskmine tööjõukulu kuus töötaja kohta 1 815 eurot
-4,5%
II KVARTAL 2020
17,1 %
2019
Hõivatud ametikohtade arv 600 086
0,0%
II KVARTAL 2020
Vabade ametikohtade arv 8 088
-27,7%
II KVARTAL 2020
Keskmine brutokuupalk | 2016 II kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: eurot
2016 II kvartal 2016 III kvartal 2016 IV kvartal 2017 I kvartal 2017 II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 163 1 119 1 182 1 153 1 242 1 201 1 271 1 242 1 321 1 291 1 384 1 341 1 419 1 397 1 472 1 404 1 433

Keskmine brutotunnipalk | 2016 II kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: eurot
2016 II kvartal 2016 III kvartal 2016 IV kvartal 2017 I kvartal 2017 II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 6,9 6,6 7,1 7,1 7,5 7,2 7,7 7,4 7,5 7,5 7,9 7,9 8,2 8,0 8,4 8,4 8,7

Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta | 2016 II kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: eurot
2016 II kvartal 2016 III kvartal 2016 IV kvartal 2017 I kvartal 2017 II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2018 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 568 1 508 1 597 1 556 1 673 1 618 1 716 1 667 1 771 1 733 1 855 1 798 1 900 1 870 1 974 1 876 1 815

Uudis

Avaliku sektori tippjuhtide sissetulekuid kergitavad erasektorist saadavad tasud

Juulis oli nii Eesti Ekspressi avaldatud loos kui ka Maalehe artiklis juttu avaliku ja erasektori palkadest. Arutelu ja üllatusmomenti tekitas asjaolu, et avaliku sektori palgad on suuremad kui erasektoris. Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra tegi sissetulekute analüüsi, mille tulemused näitasid, et suuremaid sissetulekuid saadakse erasektoris.
Loe edasi 2. oktoober 2020