Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on välja töötatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • millised on töötajate tunnitasud ametialade, tegevusalade, haridustasemete, vanuserühmade, tööstaaži ja lepinguliikide järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja milline on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 538 eurot
7,3%
II KVARTAL 2021
Keskmine brutokuupalk 1 448 eurot
2,9%
2020
Keskmine brutotunnipalk 9,1 eurot
4,4%
II KVARTAL 2021
Keskmine tööjõukulu kuus töötaja kohta 2 033 eurot
12,0%
II KVARTAL 2021
15,6 %
2020
Hõivatud ametikohtade arv 607 772
1,3%
II KVARTAL 2021
Vabade ametikohtade arv 10 542
30,3%
II KVARTAL 2021
Keskmine brutokuupalk | II kvartal 2017 – II kvartal 2021
Ühik: eurot
II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 242 1 201 1 271 1 242 1 321 1 291 1 384 1 341 1 419 1 397 1 472 1 404 1 433 1 441 1 515 1 473 1 538

Keskmine brutotunnipalk | II kvartal 2017 – II kvartal 2021
Ühik: eurot
II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 7,5 7,2 7,7 7,4 7,5 7,5 7,9 7,9 8,2 8,0 8,4 8,4 8,7 8,3 8,7 9,0 9,1

Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta | II kvartal 2017 – II kvartal 2021
Ühik: eurot
II kvartal 2017 III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 673 1 618 1 716 1 667 1 771 1 733 1 855 1 798 1 900 1 870 1 974 1 876 1 815 1 933 2 032 1 960 2 033