Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on välja töötatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • millised on töötajate tunnitasud ametialade, tegevusalade, haridustasemete, vanuserühmade, tööstaaži ja lepinguliikide järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja milline on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 775 eurot
9,2%
2022 IV KVARTAL
Keskmine brutokuupalk 1 685 eurot
8,9%
2022
Keskmine brutotunnipalk 10,0 eurot
10,5%
2022 IV KVARTAL
Keskmine tööjõukulu kuus töötaja kohta 2 382 eurot
9,3%
2022 IV KVARTAL
14,9 %
2021
Hõivatud ametikohtade arv 619 536
2,7%
2022 IV KVARTAL
Vabade ametikohtade arv 11 289
1,7%
2022 IV KVARTAL
Keskmine brutokuupalk | IV kvartal 2018 – IV kvartal 2022
Ühik: eurot
IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 384 1 341 1 419 1 397 1 472 1 404 1 433 1 441 1 515 1 473 1 538 1 553 1 625 1 593 1 693 1 679 1 775

Keskmine brutotunnipalk | IV kvartal 2018 – IV kvartal 2022
Ühik: eurot
IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kokku – kõik tegevusalad 7,9 7,9 8,2 8,0 8,4 8,4 8,7 8,3 8,7 9,0 9,1 8,8 9,1 9,5 9,9 9,5 10,0

Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta | IV kvartal 2018 – IV kvartal 2022
Ühik: eurot
IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kokku – kõik tegevusalad 1 855 1 798 1 900 1 870 1 974 1 876 1 815 1 933 2 032 1 960 2 033 2 078 2 179 2 139 2 263 2 247 2 382

Blogi

Kui tasuv on karjäär mäetööstuses?

Kui statistikaamet teeb kokkuvõtteid tööturumuudatuste kohta, on kõrge palga poolest esiotsas ikka info ja side ning finants- ja kindlustustegevus. Neile järgnevatest tegevusaladest on üks 2022. aasta võitjatest kindlasti mäetööstus. Milliste ametite esindajad ja kui palju mäetööstuses teenivad?
Loe edasi 14. märts 2023