Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Palk ja tööjõukulu

Tööl käies teenib inimene tasu ehk palka, mis on kokkuleppeline hüvitis töökohustuste täitmise eest. Peale summa, mida tööandja maksab töötajale, tasub tööandja sellelt ka tööjõumaksud, mis koos palgaga moodustavad tööjõukulu.

Palk on oluline sissetulekuallikas, mille peamine eesmärk on katta inimese kulutusi elukohale, toidule ja transpordile ning muid põhivajadusi. Seepärast on seadusega reguleeritud, milline on madalaim palk, mida täistöökohaga töötajale võib töö eest maksta. Selline alampiir on välja töötatud töötaja heaolu kaitseks.

Palga- ja tööjõustatistika annab järgmist infot:

  • milline on tegevusalade keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk;
  • kui palju erineb keskmine brutokuupalk ja brutotunnipalk maakondades;
  • kas kõrgema tasuga töökohad paiknevad eraettevõtetes või avalikus sektoris;
  • millised on töötajate tunnitasud ametialade, tegevusalade, haridustasemete, vanuserühmade, tööstaaži ja lepinguliikide järgi;
  • millest koosnevad tööandja kulutused töötajatele ja milline on iga kulutuse osa kogu kulust;
  • kui palju on Eestis vabu ametikohti ja kui paljud inimesed on liikunud ühelt ametikohalt teisele;
  • mitu tööstreiki on Eestis toimunud, kui kaua need kestsid ja kui palju inimesi neis osales;
  • kui suur on meeste ja naiste palgalõhe eri tegevusaladel.

Palgastatistikat kasutatakse tööviljakuse mõõtmiseks, riiklike majandusotsuste langetamiseks, trendide jälgimiseks ja tööturu muutuste hindamiseks.

1 553 eurot
7,8%
III KVARTAL 2021
Keskmine brutokuupalk 1 448 eurot
2,9%
2020
Keskmine brutotunnipalk 8,8 eurot
6,8%
III KVARTAL 2021
Keskmine tööjõukulu kuus töötaja kohta 2 078 eurot
7,5%
III KVARTAL 2021
15,6 %
2020
Hõivatud ametikohtade arv 608 147
1,6%
III KVARTAL 2021
Vabade ametikohtade arv 11 518
32,6%
III KVARTAL 2021
Keskmine brutokuupalk | III kvartal 2017 – III kvartal 2021
Ühik: eurot
III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 201 1 271 1 242 1 321 1 291 1 384 1 341 1 419 1 397 1 472 1 404 1 433 1 441 1 515 1 473 1 538 1 553

Keskmine brutotunnipalk | III kvartal 2017 – III kvartal 2021
Ühik: eurot
III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 7,2 7,7 7,4 7,5 7,5 7,9 7,9 8,2 8,0 8,4 8,4 8,7 8,3 8,7 9,0 9,1 8,8

Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta | III kvartal 2017 – III kvartal 2021
Ühik: eurot
III kvartal 2017 IV kvartal 2017 I kvartal 2018 II kvartal 2018 III kvartal 2018 IV kvartal 2018 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 618 1 716 1 667 1 771 1 733 1 855 1 798 1 900 1 870 1 974 1 876 1 815 1 933 2 032 1 960 2 033 2 078

Uudis

Kolmanda kvartali palgakasv oli viimaste aastate suurimaid

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk kolmandas kvartalis 1553 eurot, mis on 7,8% võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kõige kõrgemad olid palgad Harju- ja Tartumaal ning info ja side, finants- ja kindlustustegevuse ning energeetika tegevusaladel.
Loe edasi 26. november 2021