Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kultuur

Eesti inimesed on kultuurilembesed ja -huvilised. Ainuüksi laulu- ja tantsupidude traditsioon on poolteist sajandit olnud meie identiteedi kandja ning aidanud ühte hoida ka keerulistel aegadel. Tänapäeval käiakse palju kontsertidel, raamatukogus ja kulutuurimälestiste juures, vaadatakse filme ja teatrietendusi, osaletakse kultuurielus ning oluline on ka rahvakultuuriharrastus.

Kultuuristatistikast saab näiteks andmeid teatrite, kinode, muusika, näituste ja kirjastamise kohta. Iga kahe aasta järel uurime põhjalikumalt Eesti elanike kultuuritarbimise aktiivsust, kultuuri kättesaadavust, kultuurieelistusi ja -harrastusi.

Kultuuristatistika abil saame ülevaate:

  • kui palju käivad Eesti inimesed kinos, teatris, kontserdil ja muuseumides;
  • kui populaarne on käia raamatukogus;
  • kui palju on meil koorilauljaid, rahvatantsijaid ja muid rahvakultuuri harrastajaid;
  • kui palju toodetakse Eestis filme, avatakse uusi näitusi ja tuuakse lavale uusi etendusi;
  • kui palju antakse välja ajalehti, ajakirju ja raamatuid;
  • ringhäälingu audiovisuaalse sisu tootjate ja levitajate tegevusest.

Kultuuristatistika annab aimu, kui suur on meie inimeste kultuuriarmastus. Kultuuristatistika põhjal langetatakse kultuuri säilitamise ja arendamise otsuseid, mida võetakse arvesse arengukavade koostamisel.

Vähemalt 15-aastaste kultuurielus osalemine viimase 12 kuu jooksul 73,8 %
2020
Raamatukogu külastanud isikute osatähtsus vähemalt 15-aastaste hulgas 32,2 %
2020
Vähemalt 15-aastaste teatriskäimine viimase 12 kuu jooksul 36,3 %
2020
Vähemalt 15-aastaste kontserdilkäimine viimase 12 kuu jooksul 38,7 %
2020
Vähemalt 15-aastaste kinoskäimine viimase 12 kuu jooksul 51,6 %
2020
Viimase 12 kuu jooksul kinos, kontserdil ja teatris käinud inimeste osatähtsus vanuse järgi, 2017 | 2020
Blogi

Kui suured teatrihuvilised on Eesti elanikud?

Möödunud aastal käis teatris iga kolmas vähemalt 15-aastane eestimaalane. Ligi viiendik inimestest ei tunne aga teatrisse mineku vastu huvi ja kõikide ülejäänute puhul osutus takistavaks etendusasutuste kaugus, terviseprobleemid ja/või piletihind. Statistikaameti analüütik Erik Lest annab ülevaate Eesti elanike huvist ja võimalusest seoses teatrikülastustega.
Loe edasi 2. detsember 2021