Surmade kiirstatistika

Esimene inimene Eestis sai koroonaviiruse diagnoosi 27. veebruaril 2020. Esimene koroonaviirusesse haigestunu suri 25. märtsil 2020. Joonisel on välja toodud 2017. kuni 2021. aasta surmade statistika nädalate kaupa. Aastate 2017–2020 andmed on lõplikud, 2021. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid täiendatakse. Joonisel on esitatud ka kümne aasta keskmine surmade arv nädalas. Surmajuhtude arv oleneb aastaajast: detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsis on neid keskmisest rohkem, suvekuudel juunis, juulis, augustis ja septembris vähem. Keskmine joon koos varasemate aastate kõikumistega annab tausta, et hinnata praeguseid muutusi.