Surmade kiirstatistika

Surmade kiirstatistika tootmine on ajendatud 2020. aasta koroonakriisist. Joonisel on välja toodud 2010. kuni 2024. aasta surmade statistika nädalate kaupa. Aastate 2010–2022 andmed on lõplikud, 2023. ja 2024 aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ja neid täiendatakse. Joonisel on esitatud ka kümne aasta keskmine surmade arv nädalas. Surmajuhtude arv oleneb aastaajast: detsembris, jaanuaris, veebruaris ja märtsis on neid keskmisest rohkem, suvekuudel juunis, juulis, augustis ja septembris vähem. Keskmine joon koos varasemate aastate kõikumistega annab tausta, et hinnata praeguseid muutusi.

Alates 2024. aastast muutub andmete avaldamissagedus. Surmaandmed nädalate kaupa avaldatakse edaspidi kord kuus. Samad andmed avaldatakse ka Eurostatis, samuti kord kuus.