Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kõrgharidus

Pärast keskkooli lõpetamist seisavad noored valikute ees. Üks neist on kõrgkooli astuda ja omandada kõrgem haridus. Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline:

  • rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe;
  • magistriõpe;
  • doktoriõpe.

Iga õppur võib otsustada, kas ta läbib kõik tasemed või piirdub rakenduskõrghariduse diplomi, bakalaureuse- või magistrikraadiga. Enamasti määravad omandatud haridustase ja valdkond ka edasise karjääritee.

Kõrgharidusstatistikast leiab järgmist infot:

  • kui palju on kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi;
  • kui palju on nais- ja meesüliõpilasi;
  • kui palju studeerib meie kõrgkoolides välisüliõpilasi.

Kõrgharidusstatistikast saab otsida nii õppeasutuste, õppekavade, sisseastujate, lõpetajate kui ka väljalangenute infot. Saab ka vaadata, kui palju on Eestis kõrghariduse omandajaid, kust nad pärit on ja palju muud põnevat. Riik vajab kõrghariduse statistikat kõrgharidusega seotud otsuste langetamiseks.

Kõrgharidust võimaldavate õppeasutuste arv 19
-5,0%
2019
Väljalangenute arv 6 890
-4,0%
2019
Kõrgharidusõpingud lõpetanute arv 9 025
-0,5%
2019
Üliõpilaste arv 45 178
-1,4%
2019
Välisüliõpilaste arv 5 528
9,5%
2019
Kõrghariduse omandamine õppevaldkonna järgi | 2019
Eestis õppivad üliõpilased elukohamaade territooriumite järgi | 2016 - 2019
2016 2017 2018 2019
Aafrika riigid kokku 344 389 461 560
Aasia riigid kokku 924 1 105 1 482 1 757
Eesti 43 774 41 551 39 859 38 294
Euroopa riigid (v.a Eesti) 2 420 2 563 2 770 2 790
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid kokku 84 108 148 175
Põhja-Ameerika riigid kokku 79 112 137 135
Austraalia ja Okeaania riigid kokku 6 10 15 20
Riik või territoorium teadmata 163 316 943 1 447

Kõrghariduse omandamine haridusastme järgi | 2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Õppeliigid kokku 51 092 47 794 46 154 45 815 45 178
Rakenduskõrgharidusõpe 14 235 13 414 12 900 12 601 11 967
Bakalaureuseõpe 18 899 16 849 16 059 15 830 15 707
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 3 344 3 308 3 172 3 189 3 222
Magistriõpe 11 781 11 588 11 533 11 783 11 966
Doktoriõpe 2 833 2 635 2 490 2 412 2 316