Keskmine brutokuupalk

Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinni peetavad maksud ja maksed. Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

Keskmine brutokuupalk 1 457 eurot
4,9%
SEPTEMBER 2020
Keskmine brutokuupalk 1 441 eurot
3,2%
III KVARTAL 2020
Keskmine brutokuupalk 1 407 eurot
7,4%
2019
Keskmine brutokuupalk | 2009 - 2019