Keskmine brutokuupalk

Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinni peetavad maksud ja maksed. Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.

Keskmine brutokuupalk 1 756 eurot
9,5%
2021 DETSEMBER
Keskmine brutokuupalk 1 625 eurot
7,3%
2021 IV KVARTAL
Keskmine brutokuupalk 1 548 eurot
6,9%
2021
Keskmine brutokuupalk | 2011–2021
Keskmine brutokuupalk | I kvartal 2019 – IV kvartal 2021
Ühik: eurot
I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 341 1 419 1 397 1 472 1 404 1 433 1 441 1 515 1 473 1 538 1 553 1 625

Keskmine brutokuupalk | Jaanuar 2021 – Detsember 2021
Jaanuar 2021 Veebruar 2021 Märts 2021 Aprill 2021 Mai 2021 Juuni 2021 Juuli 2021 August 2021 September 2021 Oktoober 2021 November 2021 Detsember 2021
Keskmine brutokuupalk, eurot 1 435 1 439 1 549 1 520 1 507 1 586 1 560 1 533 1 563 1 541 1 583 1 756