Tutvu "Andmepärl 2024" töödega

Konkursi „Andmepärl 2024“ žürii on välja valinud viis parimat andmelugu ja infograafikat.

Hääletamine on lõppenud.

Parim andmelugu

See on lugu, kus andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Töö 1

Kaardilugu „Metsa- ja põllumuldade seire“

Kaardiloo autorid on Kairi Vint, Martin Maddison, Madli Linder, Tiiu Timusk, Vladislav Apuhtin ja Svetlana Pudova (Keskkonnaagentuur)

„Metsa- ja põllumuldade seire“ kaardiloo peamine eesmärk on anda ülevaade, milliseid mullaandmeid on kogutud riikliku keskkonnaseire programmide raames. Kaardirakendus võimaldab kiirelt leida seirekohtade paiknemise nii maakasutuse kui ka mullastiku kaardikihil. Kaardilool on oluline väärtus mullavaldkonna tutvustamiseks ja mullaga seotud teemade selgitamiseks kõigile keskkonnateemadest huvitatud inimesele.

Tutvu tööga


Töö 2

Rahvusraamatukogu digilabori andmelugude sari

Autorid: Krister Kruusmaa, Peeter Tinits ja Laura Nemvalts (Eesti Rahvusraamatukogu)

Suvise automaksu debati ajal ilmunud „Autosõit läbi suurandmete“ uurib kvantitatiivselt, kuidas on kajastatud autosid ja teisi liiklusvahendeid eesti ajalehtedes 19. sajandist alates ning esitleb ka spetsiaalset tööriista sarnaste analüüside läbiviimiseks. „Kui suured on eesti raamatud?“ ja „Kui palju on eesti keeles ilmunud raamatuid?“ näitavad pealtnäha lihtsate küsimuste abil, kuidas andmetes peegelduvad meie kultuuriloo pikaajalised trendid. „RaRa andmestikud kaartidel“ tutvustab rahvusraamatukogu rikkalikku kaardikogu ning annab informatiivse ülevaate geoinfosüsteemide kasutamise eri viisidest.

Tutvu tööga:

Autosõit läbi suurandmete 

Kui suured on eesti raamatud? 

RaRa andmestikud kaartidel 

Kui palju on eesti keeles ilmunud raamatuid?


Töö 3

Delfi artikkel: „Kaja Kallas sädeleb ülivõimsa võitjana, kosilased ukse taga, Helmed vihaselt protestimas“

Autorid: Mart Nigola, Argo Ideon, Ester Vaitmaa, Tarmo Paju, Hele-Mai Kulleste, Karl-Erik Leik, Toom Tragel, Anna Plukk, Elise Christin Jörberg (Delfi)

Riigikogu 2023. aasta valimistulemusi kajastav artikkel. Seekordsel valimistel tehti kolm suurt rekordit: enim hääletajaid Eesti vabariigi ajaloos, enim e-hääli ning ajaloo suurim isiklik häältesaak – Kaja Kallase 31 821 häält. Selles loos on põhjalik ülevaade ja analüüs sellest, kes ja kui palju hääli sai, kes on suurimad võitjad ja kaotajad. 

Tutvu tööga


Töö 4

Eesti Ekspressi artikkel „Suur räpane krüptolugu. Kuidas kogu maailm Eestit megapettusteks ära kasutas“

Autorid: Oliver Kund, Martin Laine, Riin Aljas; Kujundus: Liisi Viskus, Toom Tragel, Mart Nigola (Eesti Ekspress)

Kuus aastat tagasi avas Eesti riik enese teadmata ideaalse akna krüptoinvestorite pügamiseks. Petised üle maailma jooksid sellele tormi. Ekspressi uus artiklisari vaatab süvitsi, kuidas see Pandora laegas avanes ja mis sealt välja tuli.

Tutvu tööga


Töö 5

Viljandi Linnavalitsuse energiajuhtimise dünaamiline tööriist

Autor: Janek Kaup (Viljandi Linnavalitsus)

Viljandi Linnavalitsuse loodud dünaamiline lahendus energiajuhtimise näitajate visualiseerimiseks. Kui varem olid andmed 60+ leheküljelises raportis, siis nüüd on kasutusel virtuaalne tööriist, mis võimaldab raportit hetkega ajakohastada. Andmed on visualiseeritud tarkvaras, kus saab andmeid võrrelda, sidususi luua ja mustreid leida. Saab vaadata näiteks tegevuste, otsuste, tegevusetuse, energia hindade, investeeringute, kliima vms mõju.

Tutvu tööga


Parim infograafika

Infograafika, andmevisuaal, rakendus, mis on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust.

Töö 1

Pakendijäätmete statistika

Autor: Liis Rohtmets (Keskkonnaagentuur)

Pakendijäätmete statistika näitab, kui palju ja milliseid pakendijäätmeid on Eestis viimase 20 aasta jooksul tekkinud ja kui palju neist on ringlusesse võetud. Eesti on seni suutnud täita meile seatud eesmärgid pakendite ringlussevõtu sihtarvude osas, kuid juba 2025. aastal hakkavad kehtima uued ja palju rangemad reeglid, mistõttu on oluline kogu ühiskonna teadmust selles vallas tõsta.

Tutvu tööga


Töö 2

Propastopi Narratiivröntgeni infograafika

Autor: Propastop

Narratiiviröntgen on Propastopi rubriik, mille eesmärgiks on läbi valgustada erinevaid Kremli propagandas kasutusel olevaid narratiive – näidata, kust need tulnud on, miks neid sellistena kasutatakse ja mida neid levitades saavutada tahetakse. Lugudega kaasnes infograafika seeria, millel on iga loo juures erinev roll sõltuvalt teemast ja loo rõhuasetustest. Seni on propagandanarratiive käsitletud peamiselt teksti vormis, infograafiline lähenemine on uudne ja aitab nii käsitlustel levida kui tuumale paremini kohale jõuda.

Tutvu tööga


Töö 3

Graafik „Selliseks kujuneks automaks keskmiselt eri maakondades“

Autorid: Greete Palgi, Heliis Raudsik, Greete Lehepuu (Delfi)

Automaksu esimese versiooni järgi tekkis paljudel küsimus, kui kulukaks võib tulevane maks inimesele kujuneda. Keskmise automaksu mediaani arvutamine esialgsete plaanide järgi andis autoomanikele indikatsiooni, kui palju nad võiksid aastas sõiduki eest maksta. Lisaks on toodud välja populaarseimad autod maakonnas, mille järgi said ilmselt paljud inimesed juba näha, kui kalliks automaks nende konkreetse neljarattalise eest osutub. Samuti on võrdlusesse pandud maakondade mediaanpalgad ja aastane maksumäär, et näha, missugustes maakondades eelistatakse kõige võimsama mootoriga autosid ja seeläbi tuleb maksta ka rohkem maksu.

Tutvu tööga


Töö 4

Eesti Päevalehe artikkel „Salasuhkur varitseb kõikjal. Miks on nii paljud soolased toidud liiga magusad?“

Autorid: Ester Vaitmaa, Hele-Mai Kulleste (Delfi)

Lugu salasuhkrust, mis varitseb inimesi kõikjal – alates magusatest näksidest lõpetades soolaste toitudega. Kui magustoidus sisalduv suhkur on nö „silmale näha“, siis hoopis keerulisem on põigelda kõrvale salasuhkrust, mis varitseb meid selliste toiduainete sees, kus neid oodatagi ei oskaks, ja sagedamini, kui eeldada võiks. Näiteks vaadati, kui palju on suhkrut ketšupipudelis ja köögiviljasalatis.

Tutvu tööga


Töö 5

Delfi infograafika "Teisipäevast on pooled Tallinna bussiliinid ümberkorraldatud. Leia oma peatus!“

Autorid: Ester Vaitmaa, Hele-Mai Kulleste, Liisi Viskus (Delfi)

2023. aasta aprillis muutusid pea poolte Tallinna bussiliinide sõidumarsruudid ja sõidugraafikud. Lugu annab ülevaate bussiliinide kaupa mai lõpuni kehtinud muudatustest ja peatustest.

Tutvu tööga