Tööhõive määr

Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.

Tööhõive määr 69,2 %
Tööhõive määr (kvartal) 68,4 %
-1,4%
I KVARTAL 2024
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2011–2023
15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | 2021 – 2023
Ühik: %
2021 2022 2023
Harju maakond 71,5 74,3 73,2
Hiiu maakond 71,6 70,8 70,0
Ida-Viru maakond 56,1 54,9 55,4
Jõgeva maakond 61,2 60,7 58,5
Järva maakond 60,0 64,9 68,6
Lääne maakond 63,8 70,5 72,7
Lääne-Viru maakond 62,2 60,7 65,7
Põlva maakond 56,2 58,2 61,9
Pärnu maakond 67,7 70,7 70,8
Rapla maakond 61,6 66,3 64,8
Saare maakond 63,7 70,5 69,3
Tartu maakond 67,9 71,5 72,7
Valga maakond 56,9 53,8 60,0
Viljandi maakond 62,8 70,4 65,7
Võru maakond 61,3 63,3 61,2

15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2011 – 2023
Ühik: %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mehed 62,3 64,2 65,8 67,3 69,3 69,6 71,6 72,3 72,5 70,3 69,5 71,6 71,5
Naised 56,2 57,8 58,7 59,1 61,3 62,0 63,6 64,1 64,6 63,3 64,0 67,0 67,0

Tööhõive määr kvartalid | I kvartal 2021 – I kvartal 2024
Ühik: %
Mehed Naised
I kvartal 2021 68,8 63,1
II kvartal 2021 69,1 62,7
III kvartal 2021 70,4 64,6
IV kvartal 2021 69,7 65,6
I kvartal 2022 71,6 66,5
II kvartal 2022 70,6 67,1
III kvartal 2022 72,2 67,0
IV kvartal 2022 72,0 67,3
I kvartal 2023 71,0 67,9
II kvartal 2023 71,4 67,1
III kvartal 2023 72,0 66,3
IV kvartal 2023 71,5 66,8
I kvartal 2024 70,1 66,8

Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund (kvartalid) Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi