Tööhõive määr

Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.

Tööhõive määr 66,7 %
2021
Tööhõive määr (kvartal) 69,5 %
3%
2022 III KVARTAL
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2009–2021
15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | 2019 – 2021
Ühik: %
2019 2020 2021
Harju maakond 74,8 71,9 71,5
Hiiu maakond 63,0 62,2 71,6
Ida-Viru maakond 57,6 54,6 56,1
Jõgeva maakond 62,9 62,7 61,2
Järva maakond 63,2 62,6 60,0
Lääne maakond 62,1 64,0 63,8
Lääne-Viru maakond 61,6 61,5 62,2
Põlva maakond 54,9 52,6 56,2
Pärnu maakond 64,3 64,5 67,7
Rapla maakond 66,1 67,0 61,6
Saare maakond 65,5 69,6 63,7
Tartu maakond 69,8 68,4 67,9
Valga maakond 61,8 61,5 56,9
Viljandi maakond 63,1 61,5 62,8
Võru maakond 59,4 59,0 61,3

15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2009 – 2021
Ühik: %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mehed 59,4 56,8 62,3 64,2 65,8 67,3 69,3 69,6 71,6 72,3 72,5 70,3 69,5
Naised 55,7 53,8 56,2 57,8 58,7 59,1 61,3 62,0 63,6 64,1 64,6 63,3 64,0

Tööhõive määr kvartalid | III kvartal 2019 – III kvartal 2022
Ühik: %
Mehed Naised
III kvartal 2019 73,4 64,9
IV kvartal 2019 72,8 65,7
I kvartal 2020 71,2 65,1
II kvartal 2020 69,8 61,2
III kvartal 2020 70,3 62,5
IV kvartal 2020 69,9 64,2
I kvartal 2021 68,8 63,1
II kvartal 2021 69,1 62,7
III kvartal 2021 70,4 64,6
IV kvartal 2021 69,7 65,6
I kvartal 2022 71,6 66,5
II kvartal 2022 70,6 67,1
III kvartal 2022 72,2 67,0

Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund (kvartalid) Alusandmed statistika andmebaasis: 15–⁠74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi