Tööhõive määr

Tööhõive määr näitab, kui suur osa tööealisest rahvastikust on tööga hõivatud. Andmeid kogutakse tööjõu-uuringuga. Hõivatu on isik, kes uuritaval ajal töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena. Hõivatu on ka töötaja, kes töötas otsese tasuta pereettevõttes, oma talus või ei teinud tööd ajutiselt.

Tööhõive määr 68,4 %
2019
Tööhõive määr (kvartal) 66,3 %
III KVARTAL 2020
15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2007 - 2019
15-74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi | Jaanuar 2017 - Jaanuar 2019
Ühik: tuhat
Jaanuar 2017 Jaanuar 2018 Jaanuar 2019
Järva maakond 23 23 23
Ida-Viru maakond 107 104 103
Tartu maakond 105 109 111
Rapla maakond 26 25 25
Hiiu maakond 7 7 7
Harju maakond 432 437 444
Viljandi maakond 35 35 34
Pärnu maakond 61 63 63
Lääne-Viru maakond 44 44 44
Kogu Eesti 976 977 981
Saare maakond 25 25 25
Jõgeva maakond 23 22 22
Põlva maakond 21 19 19
Võru maakond 25 27 27
Lääne maakond 18 15 15
Valga maakond 22 21 21
..Tallinn 319 323 326

15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi | 2007 - 2019
Ühik: %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tööhõive määr, % 62,90 63,10 57,40 55,20 59,10 60,80 62,10 63,00 65,20 65,60 67,50 68,10 68,40

Tööhõive määr kvartalid, 2007–2019 | 2007 - 2019
Ühik: %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I kvartal 62,00 63,20 59,00 53,60 57,40 59,80 61,00 61,10 63,30 64,10 66,30 66,60 67,50
II kvartal 63,10 63,00 57,10 54,10 58,50 60,70 63,20 63,50 65,10 66,90 66,90 68,20 68,10
III kvartal 63,50 63,40 57,70 55,80 61,00 61,90 62,70 63,90 67,20 66,50 68,30 68,20 69,00
IV kvartal 62,80 62,70 55,90 57,40 59,70 60,90 61,60 63,60 65,00 65,00 68,40 69,10 69,20

Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund (kvartalid) Alusandmed statistika andmebaasis: 15-74-aastaste hõiveseisund maakonna järgi