Raamatukogud ja raamatud

Raamatukogudel on ühiskonnas tähtis roll: säilitada kultuuripärandit ja teha info kättesaadavaks Eesti igas paigas. Samuti aitavad raamatukogud orienteeruda infoühiskonnas, toetavad elukestvat õpet ning kujundavad inimeste lugemisharjumusi.

Eestis on ühtselt toimiv ja pikaajaliste traditsioonidega raamatukoguvõrk, mis tagab elanike vaba juurdepääsu informatsioonile. Tihti on raamatukogudest kujunenud ka kogukonnakeskused, kus toimuvad mitmesugused üritused ja osutatakse muid teenuseid. Raamatukogus käib iga teine Eesti elanik.

Raamatukogude ja raamatute statistikast saab teada järgmisi andmeid:

  • kui suur on Eesti inimeste lugemisharjumus;
  • kui sageli raamatukogus käiakse;
  • kui palju laenutatakse raamatuid;
  • kui palju ilmub igal aastal paberraamatuid ja e-raamatuid.

Raamatukogude statistikat kogub ja töötleb Eesti rahvusraamatukogu. Statistika tellija on kultuuriministeerium, kes kasutab andmeid raamatukoguvõrgu juhtimiseks ja arendamiseks.

Raamatukogu külastanud isikute osatähtsus vähemalt 15-aastaste hulgas 32,2 %
2020
Viimase 12 kuu jooksul raamatuid lugenud vähemalt 15-aastased 764,7 tuhat
2020
Raamatute trükiarv 2 527 tuhat eksemplari
-4,3%
2022
Eestikeelsete e-raamatute arv 1 601
-20,2%
2022
Eestikeelsete algupäraste raamatute arv 1 508
-3,5%
2022
Trükitud ja e-raamatute nimetuste arv | 2013–2022
Eestis välja antud lasteraamatute arv | 2003–2022

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!