Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevuse eesmärk on saada uusi teadmisi või seniseid uudselt rakendada. Näiteks on see uue toote või tööprotsessi täiustamine. Teadus- ja arendustegevus lõpeb, kui põhitoode on välja arendatud ja tähelepanu suunatakse tootmise planeerimisele või turu laiendamisele. Teadus- ja arendustegevuse põhitunnused on uudsus, loomingulisus, selgusetus, süsteemsus ja ülekantavus.

Uudsus tähendab, et avastatakse midagi uut. Ülikoolides ja teadusasutustes tehakse selleks uuringuid. Ettevõtluses peetakse uudsuse all silmas uusi avastusi ja tehnoloogiaid, mida varem ei ole selles valdkonnas või majandusharus kasutatud. Loomingulisus tähistab uusi käsitlusi ja ideid, mis täiendavad olemasolevaid teadmisi. Loomingulisuse nõude täitmiseks on kindlasti vaja ka teadlaste panust.

Teadus- ja arendustöödele on alati omane teatav selgusetus, sest tihti on raske hinnata, milline on lõpptulemus, tööks kuluv aeg või tulu. Uurimistöö tulemusi peab saama üle kanda praktikasse ning teistel teadlastel peab olema võimalik neid korrata järgmistes teadus- ja arendusprojektides. Seejuures eeldatakse süsteemsust: protsess ja tulemused peavad alati olema dokumenteeritud.

Teadus- ja arendustegevuse statistikast saab teada,

  • kui suured on investeeringud teadus- ja arendustegevusse;
  • kui palju on riik rahastanud teadus- ja arendustegevust.

Statistika alusel saab hinnata teadus- ja arendustegevuse mahtu teadusasutustes ja ettevõtetes ning seda riiklikult kavandada ja seirata.

Kulutused teadus- ja arendustegevusele 365,64 miljonit eurot
20,15%
2018
Alusuuringutele tehtud kulutused 98,02 miljonit eurot
18,65%
2018
Rakendusuuringutele tehtud kulutused 79,27 miljonit eurot
19,35%
2018
Katse- ja arendustöödele tehtud kulutused 188,35 miljonit eurot
21,29%
2018
Riigi rahastatud kulutused teadus- ja arendustegevusele 156,45 miljonit eurot
27,90%
2018
Teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKP-s 1,4 %
2018
Teadlaste ja inseneride sooline jaotus | 2010 - 2019
Riigi rahastatud kulutused | 2005 - 2018
Teadus-arendustegevuse kulutuste suhe SKP-sse | 2004 - 2018

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!