Eesti on mõõdukas innovaator

Blogi
Postitatud 14. veebruar 2024, 0.05 , juhtivanalüütik Tiina Pärson

Õige pea on käes 16. veebruar, mil tähistatakse innovatsioonipäeva. Uurisime seetõttu teadus- ja arendustegevusele põhinedes, kuidas Eestis innovatsiooniga ikka on ja kuhu me võrreldes teiste riikidega paigutume.

Igal aastal avaldatakse Euroopa innovatsiooni tulemustabel (EIS), mis annab võrdleva ülevaate Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikide teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuslikkusest. Eelmisel aastal paigutus Eesti mõõdukate innovaatorite gruppi koos Tšehhi, Kreeka, Ungari, Itaalia, Leedu, Malta, Portugali, Sloveenia ja Hispaaniaga. Tulemustabeli arvutuste aluseks on 12 dimensiooni, mis omakorda koosnevad paljudest indikaatoritest. Üheks oluliseks indikaatoriks on kulutused teadus- ja arendustegevusele, seda nii ettevõtlus- kui ka riigisektoris.

Statistikaameti viimati avaldatud andmetel olid 2022. aastal Eestis kulutused teadus- ja arendustegevusele 642 miljonit eurot, mis on läbi aegade suurim summa. Kulutustest üle poole ehk 361 miljonit eurot panustas ettevõtlussektor. Ligi pool (49%) teadus- ja arendustegevuse kulutustest tuli suurte ettevõtete arvelt, samas ei saa ka alahinnata väikeste ettevõtete panust.

Viimastel aastatel on teadus- ja arendustegevusse enim panustanud info ja side valdkonna ettevõtted, nende kulutuste maht oli 2022. aastal 141 miljon eurot. Teine suurem valdkond on töötlev tööstus 117 miljoni euroga.

Ettevõtete vanuselises jaotuses paistab silma, et enim panustavad teadus- ja arendustegevusse eelkõige „vanad“ ehk üle 10-aastased ettevõtted. Samas „noorte“ kuni viie aasta vanuste ettevõtete osa teadus- ja arendustegevuse kulutustest oli 2022. aastal samuti arvestatav ꟷ 33 miljonit eurot.

Teadus- ja arendustegevusse panustanud ettevõtete hulgas oli 2022. aastal 74 idufirmat, kelle kulutused moodustasid ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kuludest 12%. Suurem osa idufirmadest tegutsevad teadus- ja arendustegevuse, info ja side või töötleva tööstuse valdkondades.

Oluline indikaator, mida veel EL-i liikmesriikide võrdluses kasutatakse, on teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks. Seda mõõdetakse teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhtena sisemajanduse koguprodukti (SKP-sse). Eesti teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse indeks oli 2022. aastal 1,78.

Liikmesriikide vahelises võrdluses mõõdetakse eraldi veel ettevõtlussektorisse panustatud teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhet SKP-sse. Viimaste andmete põhjal oli Eesti vastav indikaator 1%. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas 2021–2035 (TAIE) on riigi tasandil seatud sihttasemeks 2%.

Vaata ka innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnalehti.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:
 

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 
625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)


Foto: Shutterstock