Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teater

Statistikast saab teatri ja etenduste vaatajate kohta teada nii mõndagi. Näiteks meie rahvaarvu arvestades oleme juba aastaid teatrikülastuste arvult Euroopas ja maailmas esirinnas.

Eestis tegutsevad riigi-, munitsipaal-, era- ja harrastusteatrid. Suurematel neist on oma teatrimaja, püsiv töötajaskond ja pidev etendustegevus aasta ringi. Väiksemad tegutsevad projektipõhiselt või teiste kultuuriasutuste ruumides. Häid ja tunnustatud teatritegijaid leidub nii suurtes kui ka väikestes teatrites.

Teatristatistikast saab teada,

  • kui palju meil on teatreid;
  • kui palju on teatrisaale ja istekohti;
  • mitut lavastust ja etendust on igal aastal;
  • kui innukalt käivad Eesti inimesed teatris;
  • kui palju teatripilet keskmiselt maksab;
  • kui palju inimesi teatrites töötab;
  • millised on teatrite majandusnäitajad;
  • kui paljud teatrid saavad tegevustoetust ministeeriumilt.

Teatristatistikat koondab Eesti Teatri Agentuur. Statistika on riiklike otsuste ja kultuurivaldkonna arengukavade alus, et tagada teatrietenduste kättesaadavus igale vanuserühmale kõikjal Eestis.

Teatrite istekohtade arv 18 373
2%
2019
Teatrietenduste arv 7 047
5,3%
2019
Teatrite uuslavastuste arv 222
5,2%
2019
Teatrikülastuste arv 1000 elaniku kohta | 2009 - 2019
Teatrikülastuste arv vanuserühma järgi | 2006 - 2019
Eesti teatrite lavastused lavastuse liigi järgi, 2018
Blogi

Milline on Eesti teatrikülastaja portree?

Eestis on aktiivsemad teatrikülastajad naised, kõrgema haridustaseme ja eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Vähemalt 15-aastastest teatrikülastajatest iga teine käib aasta jooksul teatris 1-2 korda.
Loe edasi 27. märts 2019