Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Televisioon ja raadio

Digimeedia pealetungist hoolimata on Eesti elanike hulgas endiselt aukohal ka traditsiooniline tele- ja raadioprogramm. Ringhäälingujaamade ja raadiokanalite valikust leiab midagi igale maitsele. Tele- ja raadioeeter toob koju kätte ka teised kultuurivaldkonnad, pakkudes kvaliteetfilme, muusika- ja teatrisaateid ning otseülekandeid tähtsamatest suursündmustest.

Televisiooni ja raadiote statistika hõlmab kõiki Eesti raadio- ja telejaamu. Statistikast saab teada,

  • kui palju meil on tele- ja raadiokanaleid;
  • kui suured on saatemahud;
  • kuidas jagunevad eesti- ja venekeelsete saadete mahud;
  • kui palju on ringhäälingutöötajaid.

Statistikaametile esitavad andmeid kõik eetri kaudu levivad ja kehtiva ringhäälinguloaga telejaamad. Televisiooni ja raadiote statistikat kasutatakse traditsioonilise meedia tarbimise seireks ja planeerimiseks.

Avalik-õiguslike TV-kanalite arv 3
0,0%
2019
Eraõiguslike TV-kanalite arv 16
-5,9%
2019
Keskmine ööpäevane saatemaht ühes TV-kanalis 1 180 minutit
9,3%
2019
Ringhäälingutöötajate arv 1 693
-12,1%
2019
Avalik-õiguslike raadiojaamade arv 5
0,0%
2019
Eraõiguslike raadiojaamade arv 31
-6,1%
2019
Telejaamade ööpäevane saatemaht saate liigi järgi
Raadiojaamade ööpäevane saatemaht saate liigi järgi, minutites

6. mail töötavad statistikaameti infotelefonid kella 15.00-ni. Vabandame ebamugavuste pärast!