Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Televisioon ja raadio

Digimeedia pealetungist hoolimata on Eesti elanike hulgas endiselt aukohal ka traditsiooniline tele- ja raadioprogramm. Ringhäälingujaamade ja raadiokanalite valikust leiab midagi igale maitsele. Tele- ja raadioeeter toob koju kätte ka teised kultuurivaldkonnad, pakkudes kvaliteetfilme, muusika- ja teatrisaateid ning otseülekandeid tähtsamatest suursündmustest.

Televisiooni ja raadiote statistika hõlmab kõiki Eesti raadio- ja telejaamu. Statistikast saab teada,

  • kui palju meil on tele- ja raadiokanaleid;
  • kui suured on saatemahud;
  • kuidas jagunevad eesti- ja venekeelsete saadete mahud;
  • kui palju on ringhäälingutöötajaid.

Statistikaametile esitavad andmeid kõik eetri kaudu levivad ja kehtiva ringhäälinguloaga telejaamad. Televisiooni ja raadiote statistikat kasutatakse traditsioonilise meedia tarbimise seireks ja planeerimiseks.

Avalik-õiguslike TV-kanalite arv 3
0,0%
2020
Eraõiguslike TV-kanalite arv 18
12,5%
2020
Keskmine ööpäevane saatemaht ühes TV-kanalis 1 147 minutit
-2,8%
2020
Ringhäälingutöötajate arv 1 409
-16,8%
2020
Avalik-õiguslike raadiojaamade arv 5
0,0%
2020
Eraõiguslike raadiojaamade arv 29
-6,5%
2020
Telejaamade ööpäevane saatemaht saate liigi järgi | 2020
Raadiojaamade ööpäevane saatemaht saate liigi järgi, minutites | 2020