Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Innovatsioon

Innovatsioon ehk uuendustegevus tähendab uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turuletoomist või uuendatud äriprotsessi kasutuselevõtmist. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, mis aitab kaasa ettevõtte arengule ja suurendab tootlikkust, soodustades nii majanduskasvu laiemalt.

Toote või protsessi uuendamine võib seisneda uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamises, olemasoleva ja kasutatava tehnoloogia uudses kombineerimises või ettevõtte käsutuses olevate teadmiste rakendamises. Uuendustegevus ei pruugi siiski alati lõppeda uue toote või teenuse turuletoomisega ega lõpetatud tootmisprotsessi täiustamisega. Uuendustegevus võib jääda ka pooleli enne lõpptulemuse saavutamist.

Innovatsioonistatistikast saab teada,

  • kui palju Eesti ettevõtteid tegeleb innovatsiooniga;
  • mis liiki uuendustegevusega ettevõtted tegelevad;
  • milline on ettevõtete strateegia uuenduste väljatöötamisel, vahendite kasutamisel ja innovatsioonikoostöö tegemisel.

Innovatsioonistatistika põhjal saab analüüsida majanduse arengusuundumusi ja langetada ühiskonda mõjutavaid otsuseid ning kujundada innovatsioonipoliitikat. Andmeid kogutakse ettevõtete innovatsiooniuuringuga, mille põhjal saab Eesti ettevõtjaid ja nende uuendusmeelsust võrrelda ka Euroopa Liidu teiste ning OECD riikidega.

Innovaatiliste ettevõtete osatähtsus 73,1 %
2018
Innovaatiliste ettevõtete arv 2 801
2018
Innovaatiliste ettevõtete arv tööstussektoris 1 422
2018
Innovaatiliste ettevõtete arv teenindussektoris 1 379
2018
Uuenduskulutused kokku 0,95 miljardit eurot
2018
Uute toodete müügitulu 3,93 miljardit eurot
2018
Uute toodete müügitulu tööstussektoris 2,35 miljardit eurot
2018
Uute toodete müügitulu teenindussektoris 1,59 miljardit eurot
2018
Ettevõtted uuenduslikkuse liigi järgi, 2016-2018 | 2018
Ettevõtted koostöö liigi järgi, 2016-2018 | 2018
Ettevõtted protsessiuuenduse liigi järgi, 2016–2018
Tööstus Teenindus Kokku
Protsessiuuendusega ettevõtted 965 1 074 2 039
Põhiprotsessi uuendusega ettevõtted 604 466 1 070
Logistikauuendusega ettevõtted 252 383 635
Info- ja sidetehnoloogia uuendusega ettevõtted 390 513 903
Administratiivse uuendusega ettevõtted 317 430 746
Äriprotsessi uuendusega ettevõtted 229 331 560
Töökorralduse uuendusega ettevõtted 480 500 981
Turundusuuendusega ettevõtted 379 498 877

Ettevõtted tooteuuenduse liigi järgi, 2016–2018
Tööstus Teenindus Kokku
Tooteuuendusega ettevõtted 966 928 1 894
Uue kaubaga ettevõtted 543 352 895
Täiustatud kaubaga ettevõtted 768 470 1 237
Uue teenusega ettevõtted 199 440 638
Täiustatud teenusega ettevõtted 302 692 994

Ettevõtete uuenduskulutused, 2018
Ühik: tuhat eurot
Tööstus Teenindus Kokku
Töötajate osalemine uuendustegevuses 12 608 45 915 58 523
Materjalide/seadmete soetamine uuendusteks 22 299 70 471 92 770
Põhivara soetamine uuendusteks 439 168 79 711 518 880
Ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus 54 939 144 872 199 810
Sisseostetud teadus- ja arendustegevus 9 713 36 403 46 115

Blogi

Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

„Ettevõtete innovatsiooniuuring 2016–2018“ tulemuste põhjal olid 73% Eesti ettevõtetest innovaatilised. Innovaatiliseks loeti ettevõte, kes töötas uuringuperioodil välja kauba, teenuse või äriprotsessi, mis erines vähemalt ühe tunnuse poolest oluliselt varasemast tootest või protsessist.
Loe edasi 25. mai 2020
Blogi

Eesti 15 aastat Euroopa Liidus

Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul.
Loe edasi 21. august 2019