Innovatsioon

Innovatsioon ehk uuendustegevus tähendab uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turuletoomist või uuendatud äriprotsessi kasutuselevõtmist. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, mis aitab kaasa ettevõtte arengule ja suurendab tootlikkust, soodustades nii majanduskasvu laiemalt.

Toote või protsessi uuendamine võib seisneda uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamises, olemasoleva ja kasutatava tehnoloogia uudses kombineerimises või ettevõtte käsutuses olevate teadmiste rakendamises. Uuendustegevus ei pruugi siiski alati lõppeda uue toote või teenuse turuletoomisega ega lõpetatud tootmisprotsessi täiustamisega. Uuendustegevus võib jääda ka pooleli enne lõpptulemuse saavutamist.

Innovatsioonistatistikast saab teada,

  • kui palju Eesti ettevõtteid tegeleb innovatsiooniga;
  • mis liiki uuendustegevusega ettevõtted tegelevad;
  • milline on ettevõtete strateegia uuenduste väljatöötamisel, vahendite kasutamisel ja innovatsioonikoostöö tegemisel.

Innovatsioonistatistika põhjal saab analüüsida majanduse arengusuundumusi ja langetada ühiskonda mõjutavaid otsuseid ning kujundada innovatsioonipoliitikat. Andmeid kogutakse ettevõtete innovatsiooniuuringuga, mille põhjal saab Eesti ettevõtjaid ja nende uuendusmeelsust võrrelda ka Euroopa Liidu teiste ning OECD riikidega.

Innovaatiliste ettevõtete osatähtsus 53,0 %
Innovaatiliste ettevõtete arv 2 053
Innovaatiliste ettevõtete arv tööstussektoris 1 100
Innovaatiliste ettevõtete arv teenindussektoris 952
Uuenduskulutused kokku 0,92 miljardit eurot
Ettevõtted uuenduslikkuse liigi järgi | 2022
Ettevõtted koostöö liigi järgi | 2022
Ettevõtted protsessiuuenduse liigi järgi | 2022
Tööstus Teenindus Kokku
Protsessiuuendusega ettevõtted 894 790 1 684
Põhiprotsessi uuendusega ettevõtted 654 491 1 146
Logistikauuendusega ettevõtted 251 272 524
Info- ja sidetehnoloogia uuendusega ettevõtted 314 448 762
Administratiivse uuendusega ettevõtted 285 307 591
Äriprotsessi uuendusega ettevõtted 269 328 598
Töökorralduse uuendusega ettevõtted 421 487 909
Turundusuuendusega ettevõtted 319 347 666

Ettevõtted tooteuuenduse liigi järgi | 2022
Tööstus Teenindus Kokku
Tooteuuendusega ettevõtted 608 554 1 163
Uue kaubaga ettevõtted 390 171 561
Täiustatud kaubaga ettevõtted 475 196 671
Uue teenusega ettevõtted 176 321 497
Täiustatud teenusega ettevõtted 249 475 723

Uudis

Eesti ettevõtete innovaatilisus väheneb

Statistikaameti andmetel tegeleb innovatsiooniga 53% ettevõtetest, kõige innovaatilisemad on põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmisega tegelevad ettevõtted. Ettevõtete 2020.–2022. aasta innovatsiooniuuringu tulemustel on innovaatilisus kahanenud 11 protsendipunkti võrra.
Loe edasi 21. mai 2024
Blogi

Eesti on mõõdukas innovaator

Õige pea on käes 16. veebruar, mil tähistatakse innovatsioonipäeva. Uurisime seetõttu teadus- ja arendustegevusele põhinedes, kuidas Eestis innovatsiooniga ikka on ja kuhu me võrreldes teiste riikidega paigutume.
Loe edasi 14. veebruar 2024
Blogi

Kui innovaatilised on Eesti ettevõtted?

Eesti ettevõtted on Euroopas ühed innovaatilisemad, selgub Eurostati avaldatud andmetest. Aastatel 2018–2020 tegeles innovatsiooniga 64,2% Eesti ettevõtetest, olles selle tulemusega Euroopa Liidu (EL) riikidest seitsmendad.
Loe edasi 20. detsember 2022