Innovatsioon

Innovatsioon ehk uuendustegevus tähendab uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turuletoomist või uuendatud äriprotsessi kasutuselevõtmist. Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkurentsieelis, mis aitab kaasa ettevõtte arengule ja suurendab tootlikkust, soodustades nii majanduskasvu laiemalt.

Toote või protsessi uuendamine võib seisneda uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamises, olemasoleva ja kasutatava tehnoloogia uudses kombineerimises või ettevõtte käsutuses olevate teadmiste rakendamises. Uuendustegevus ei pruugi siiski alati lõppeda uue toote või teenuse turuletoomisega ega lõpetatud tootmisprotsessi täiustamisega. Uuendustegevus võib jääda ka pooleli enne lõpptulemuse saavutamist.

Innovatsioonistatistikast saab teada,

  • kui palju Eesti ettevõtteid tegeleb innovatsiooniga;
  • mis liiki uuendustegevusega ettevõtted tegelevad;
  • milline on ettevõtete strateegia uuenduste väljatöötamisel, vahendite kasutamisel ja innovatsioonikoostöö tegemisel.

Innovatsioonistatistika põhjal saab analüüsida majanduse arengusuundumusi ja langetada ühiskonda mõjutavaid otsuseid ning kujundada innovatsioonipoliitikat. Andmeid kogutakse ettevõtete innovatsiooniuuringuga, mille põhjal saab Eesti ettevõtjaid ja nende uuendusmeelsust võrrelda ka Euroopa Liidu teiste ning OECD riikidega.

Innovaatiliste ettevõtete osatähtsus 64,0 %
2020
Innovaatiliste ettevõtete arv 2 407
2020
Innovaatiliste ettevõtete arv tööstussektoris 1 266
2020
Innovaatiliste ettevõtete arv teenindussektoris 1 141
2020
Uuenduskulutused kokku 0,86 miljardit eurot
2020
Uute toodete müügitulu 3,32 miljardit eurot
2020
Uute toodete müügitulu tööstussektoris 1,75 miljardit eurot
2020
Uute toodete müügitulu teenindussektoris 1,57 miljardit eurot
2020
Ettevõtted uuenduslikkuse liigi järgi | 2020
Ettevõtted koostöö liigi järgi | 2020
Ettevõtted protsessiuuenduse liigi järgi | 2020
Tööstus Teenindus Kokku
Protsessiuuendusega ettevõtted 1 029 983 2 011
Põhiprotsessi uuendusega ettevõtted 805 672 1 477
Logistikauuendusega ettevõtted 226 260 487
Info- ja sidetehnoloogia uuendusega ettevõtted 308 385 693
Administratiivse uuendusega ettevõtted 256 304 561
Äriprotsessi uuendusega ettevõtted 225 304 529
Töökorralduse uuendusega ettevõtted 391 521 912
Turundusuuendusega ettevõtted 310 388 698

Ettevõtted tooteuuenduse liigi järgi | 2020
Tööstus Teenindus Kokku
Tooteuuendusega ettevõtted 576 467 1 043
Uue kaubaga ettevõtted 360 160 520
Täiustatud kaubaga ettevõtted 471 205 677
Uue teenusega ettevõtted 150 286 437
Täiustatud teenusega ettevõtted 202 363 565

Ettevõtete uuenduskulutused | 2020
Ühik: tuhat eurot
Tööstus Teenindus Kokku
Töötajate osalemine uuendustegevuses 8 159 42 385 50 545
Materjalide/seadmete soetamine uuendusteks 13 458 13 547 27 005
Põhivara soetamine uuendusteks 161 875 229 259 391 134
Ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus 101 161 203 165 304 326
Sisseostetud teadus- ja arendustegevus 11 969 39 905 51 875

Blogi

Eesti on mõõdukas innovaator

Õige pea on käes 16. veebruar, mil tähistatakse innovatsioonipäeva. Uurisime seetõttu teadus- ja arendustegevusele põhinedes, kuidas Eestis innovatsiooniga ikka on ja kuhu me võrreldes teiste riikidega paigutume.
Loe edasi 14. veebruar 2024
Blogi

Kui innovaatilised on Eesti ettevõtted?

Eesti ettevõtted on Euroopas ühed innovaatilisemad, selgub Eurostati avaldatud andmetest. Aastatel 2018–2020 tegeles innovatsiooniga 64,2% Eesti ettevõtetest, olles selle tulemusega Euroopa Liidu (EL) riikidest seitsmendad.
Loe edasi 20. detsember 2022
Blogi

Ettevõtete innovatsioon: uuenenud töökorraldus, täiustatud kaubad ja väiksem ökoloogiline jalajälg

Iga kahe aasta järel korraldab statistikaamet „Ettevõtete innovatsiooniuuringut“, millega mõõdetakse, kui uuenduslikud on Eesti ettevõtted. Positiivse uudisena on Eesti ettevõtete innovaatilisus viimastel aastatel püsinud suhteliselt suur. Blogiloos vaatleme, milles seisneb Eesti ettevõtete innovatsioon ja millised valdkonnad on kõige uuendusmeelsemad.
Loe edasi 25. mai 2022