Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 1 620,1 miljonit eurot
51,3%
I KVARTAL 2021
Teenuste import 1 620,1 miljonit eurot
2021
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | IV kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 356,5 1 071,1 827,4 1 289,8 2 282,1 1 620,1
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 3,7 4,2 2,6 6,2 2,7 1,5
Mäetööstus 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 1,1
Töötlev tööstus 67,2 62,2 47,0 74,7 75,7 77,8
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 53,2 8,3 8,9 10,9 12,8 15,4
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,3 2,9 2,1 2,3 2,3 2,1
Ehitus 30,1 27,0 17,4 28,7 16,5 16,6
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 78,2 69,8 72,7 56,8 69,2 100,3
Veondus ja laondus 264,0 202,3 174,9 171,2 167,3 211,7
Majutus ja toitlustus 5,2 3,2 1,4 1,9 2,1 2,0
Info ja side 158,0 126,2 134,3 137,0 183,0 154,0
Finants- ja kindlustustegevus 53,7 50,2 52,4 55,3 84,9 61,9
Kinnisvaraalane tegevus 11,4 12,2 12,3 11,9 15,4 16,9
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 73,7 50,7 51,5 380,1 1 328,1 664,0
Haldus- ja abitegevused 91,7 60,0 30,2 36,9 38,7 40,2
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 14,5 14,7 9,7 11,7 22,9 11,8
Haridus 2,3 2,5 1,6 3,2 3,0 2,7
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1,7 3,7 4,4 6,7 13,1 2,0
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 8,3 7,9 4,0 5,8 7,7 7,5
Muud teenindavad tegevused 7,3 6,4 6,8 4,3 7,1 6,7
Tegevusala määramata 429,6 355,5 191,9 283,0 228,3 223,0

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | IV kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Eesti 1 356,5 1 071,1 827,4 1 289,8 2 282,1 1 620,1
Harju maakond 829,4 619,0 556,7 918,4 1 960,4 1 187,6
Tallinn 780,3 578,8 516,4 861,9 1 903,3 1 134,9
Hiiu maakond 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Ida-Viru maakond 7,5 6,3 6,1 7,1 8,0 15,0
Kohtla-Järve linn 1,8 1,4 1,3 2,8 2,3 7,6
Narva linn 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 2,4
Sillamäe linn 2,1 1,7 1,6 0,9 1,4 1,1
Jõgeva maakond 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6
Järva maakond 4,6 2,0 0,9 1,1 0,9 1,0
Lääne maakond 1,6 1,6 1,9 2,1 2,1 0,9
Lääne-Viru maakond 5,6 7,2 6,9 6,8 5,9 5,0
Põlva maakond 1,3 0,8 0,5 0,8 1,7 1,0
Pärnu maakond 11,2 11,6 9,3 8,0 9,3 7,2
Pärnu linn 7,7 8,5 7,4 5,7 6,4 6,0
Rapla maakond 1,8 1,3 0,6 0,7 0,8 3,9
Saare maakond 0,7 0,8 0,7 0,6 1,0 0,6
Tartu maakond 55,9 50,3 42,6 48,9 44,9 37,0
Tartu linn 52,0 46,5 40,2 45,5 42,3 32,7
Valga maakond 3,1 3,5 3,4 3,0 2,6 2,2
Viljandi maakond 2,1 1,7 1,7 1,9 2,3 2,5
Võru maakond 1,3 1,0 0,7 0,9 1,1 0,8
Maakond määramata 429,6 363,1 194,2 288,4 239,9 353,7