Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 1 577,5 miljonit eurot
23,3%
III KVARTAL 2021
Teenuste import 5 094,2 miljonit eurot
2021
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | II kvartal 2020 – III kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 817,3 1 279,5 2 280,8 1 616,0 1 900,6 1 577,5
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2,6 6,2 2,7 1,5 2,9 2,7
Mäetööstus 0,3 0,2 0,3 1,1 1,1 0,9
Töötlev tööstus 47,1 74,9 74,0 77,7 81,9 81,0
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 8,9 11,2 12,8 15,4 21,6 15,1
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,1 2,3 2,3 2,1 3,4 2,5
Ehitus 17,4 28,7 16,5 16,5 18,7 17,2
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 72,9 57,1 69,3 99,3 110,6 161,2
Veondus ja laondus 174,6 170,3 167,3 211,3 277,9 339,8
Majutus ja toitlustus 1,4 1,9 2,1 2,0 2,3 4,3
Info ja side 135,0 137,0 183,4 157,1 217,8 264,8
Finants- ja kindlustustegevus 52,4 55,3 84,9 61,0 73,0 82,0
Kinnisvaraalane tegevus 12,3 11,9 15,4 16,5 20,3 10,8
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 51,5 380,1 1 328,1 664,2 708,8 167,3
Haldus- ja abitegevused 30,2 39,0 38,7 39,7 58,8 74,0
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 9,3 11,9 22,9 12,2 11,3 13,7
Haridus 1,6 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 4,4 6,7 13,1 2,0 1,6 3,6
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,0 5,8 7,7 7,6 8,6 10,9
Muud teenindavad tegevused 6,8 4,3 7,1 6,7 4,5 4,7
Tegevusala määramata 181,6 270,7 228,3 218,4 271,7 317,5

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | II kvartal 2020 – III kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Eesti 817,3 1 279,5 2 280,8 1 616,0 1 900,6 1 577,5
Harju maakond 387,3 739,6 1 737,2 1 187,7 1 523,6 1 162,3
Tallinn 357,4 694,3 1 694,3 1 135,0 1 433,5 1 062,3
Hiiu maakond 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Ida-Viru maakond 4,7 5,9 6,3 15,0 11,7 11,7
Kohtla-Järve linn 1,2 .. .. 7,6 4,1 2,0
Narva linn 0,8 1,0 0,8 2,4 3,6 4,0
Sillamäe linn 1,2 0,7 0,9 1,1 1,2 2,6
Jõgeva maakond 0,0 0,1 0,1 0,6 1,2 1,2
Järva maakond 0,4 0,6 0,3 1,0 1,7 2,0
Lääne maakond 0,6 0,5 0,6 0,9 1,8 1,9
Lääne-Viru maakond 6,0 6,0 5,1 5,0 6,9 7,7
Põlva maakond .. .. .. 1,0 0,4 0,8
Pärnu maakond 4,5 4,7 5,1 7,2 12,6 11,7
Pärnu linn 3,9 3,5 4,3 6,0 10,8 9,8
Rapla maakond 0,3 0,4 0,2 3,9 4,0 4,2
Saare maakond 0,0 0,1 0,5 0,6 1,5 1,4
Tartu maakond 35,4 40,3 36,6 37,0 51,2 42,3
Tartu linn 33,5 37,8 34,6 32,7 45,2 36,1
Valga maakond 2,0 1,6 1,8 2,2 2,7 2,9
Viljandi maakond 1,3 1,4 1,5 2,5 3,0 3,5
Võru maakond 0,6 0,7 0,8 0,8 1,7 1,6
Maakond määramata 373,1 476,2 482,2 349,5 275,7 321,5