Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 1 838,1 miljonit eurot
124,9%
II KVARTAL 2021
Teenuste import 3 454,1 miljonit eurot
2021
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | I kvartal 2020 – II kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 057,8 817,3 1 279,5 2 280,8 1 616,0 1 838,1
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4,2 2,6 6,2 2,7 1,5 2,9
Mäetööstus 0,2 0,3 0,2 0,3 1,1 1,0
Töötlev tööstus 62,2 47,1 74,9 74,0 77,7 77,2
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 8,3 8,9 11,2 12,8 15,4 21,6
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 2,9 2,1 2,3 2,3 2,1 3,1
Ehitus 27,0 17,4 28,7 16,5 16,5 18,4
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 69,9 72,9 57,1 69,3 99,3 100,6
Veondus ja laondus 202,0 174,6 170,3 167,3 211,3 256,0
Majutus ja toitlustus 3,2 1,4 1,9 2,1 2,0 2,4
Info ja side 126,2 135,0 137,0 183,4 157,1 197,1
Finants- ja kindlustustegevus 50,2 52,4 55,3 84,9 61,0 72,5
Kinnisvaraalane tegevus 12,2 12,3 11,9 15,4 16,5 24,2
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 50,7 51,5 380,1 1 328,1 664,2 710,1
Haldus- ja abitegevused 58,4 30,2 39,0 38,7 39,7 58,0
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 14,8 9,3 11,9 22,9 12,2 11,2
Haridus 2,5 1,6 3,2 3,0 2,7 3,0
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 3,7 4,4 6,7 13,1 2,0 1,5
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 7,9 4,0 5,8 7,7 7,6 8,8
Muud teenindavad tegevused 6,4 6,8 4,3 7,1 6,7 4,5
Tegevusala määramata 344,0 181,6 270,7 228,3 218,4 263,0

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | I kvartal 2020 – II kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Eesti 1 057,8 817,3 1 279,5 2 280,8 1 616,0 1 838,1
Harju maakond 436,5 387,3 739,6 1 737,2 1 187,7 1 340,8
Tallinn 405,6 357,4 694,3 1 694,3 1 135,0 1 267,0
Hiiu maakond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Ida-Viru maakond 4,9 4,7 5,9 6,3 15,0 10,5
Kohtla-Järve linn 1,2 1,2 .. .. 7,6 3,9
Narva linn 0,8 0,8 1,0 0,8 2,4 3,5
Sillamäe linn 1,2 1,2 0,7 0,9 1,1 0,7
Jõgeva maakond 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,6
Järva maakond 1,4 0,4 0,6 0,3 1,0 1,3
Lääne maakond 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9
Lääne-Viru maakond 6,1 6,0 6,0 5,1 5,0 6,2
Põlva maakond 0,6 .. .. .. 1,0 0,1
Pärnu maakond 6,0 4,5 4,7 5,1 7,2 9,2
Pärnu linn 5,1 3,9 3,5 4,3 6,0 8,2
Rapla maakond 0,4 0,3 0,4 0,2 3,9 3,3
Saare maakond 0,1 0,0 0,1 0,5 0,6 0,8
Tartu maakond 42,1 35,4 40,3 36,6 37,0 41,4
Tartu linn 39,0 33,5 37,8 34,6 32,7 37,4
Valga maakond 2,2 2,0 1,6 1,8 2,2 2,5
Viljandi maakond 1,3 1,3 1,4 1,5 2,5 2,0
Võru maakond 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,5
Maakond määramata 554,2 373,1 476,2 482,2 349,5 416,1