Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 2 260,5 miljonit eurot
66,6%
IV KVARTAL 2020
Teenuste import 5 449,0 miljonit eurot
2020
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Kokku – kõik tegevusalad 1 418,0 1 356,5 1 071,2 827,4 1 289,8 2 260,5
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2,6 3,7 4,0 2,6 6,2 2,8
Mäetööstus 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Töötlev tööstus 69,8 67,2 61,4 46,3 74,4 74,7
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 34,4 53,2 8,3 9,0 11,0 12,1
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,6 2,3 1,8 2,1 2,3 2,2
Ehitus 55,4 30,1 26,6 17,6 29,3 17,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 72,4 78,2 61,5 67,0 52,9 51,3
Veondus ja laondus 275,5 264,0 203,2 176,4 171,3 169,5
Majutus ja toitlustus 5,4 5,2 3,2 1,5 1,9 2,3
Info ja side 130,6 158,0 128,4 136,3 139,8 181,5
Finants- ja kindlustustegevus 38,4 53,7 50,6 52,8 54,8 77,5
Kinnisvaraalane tegevus 10,2 11,4 14,9 12,9 13,3 16,5
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 58,7 73,7 54,5 53,3 60,9 65,5
Haldus- ja abitegevused 92,1 91,7 61,5 30,4 37,6 35,5
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 11,6 14,5 14,8 9,8 11,7 15,4
Haridus 2,0 2,3 2,4 1,7 3,2 2,9
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1,5 1,7 3,8 4,3 6,7 13,0
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 10,5 8,3 8,1 4,2 5,4 7,4
Muud teenindavad tegevused 6,0 7,3 6,6 6,8 4,8 7,5
Tegevusala määramata 539,2 429,6 355,6 192,4 602,1 1 505,4

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Eesti 1 418,0 1 356,5 1 071,2 827,4 1 289,8 2 260,5
Harju maakond 762,0 829,4 626,2 558,7 604,7 673,4
Tallinn 719,5 780,3 581,0 516,9 546,8 612,9
Hiiu maakond 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2
Ida-Viru maakond 13,7 7,5 6,3 6,0 7,0 7,5
Kohtla-Järve linn 3,5 1,8 1,4 1,3 2,8 2,1
Narva linn 2,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Sillamäe linn 3,2 2,1 1,7 1,7 1,0 1,4
Jõgeva maakond 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2
Järva maakond 1,7 4,6 2,0 0,9 1,2 0,9
Lääne maakond 0,9 1,6 1,6 2,0 2,2 2,2
Lääne-Viru maakond 6,4 5,6 7,2 7,0 6,9 5,8
Põlva maakond 1,3 1,3 0,8 0,6 0,8 1,8
Pärnu maakond 11,8 11,2 11,8 9,5 8,1 9,4
Pärnu linn 8,8 7,7 8,6 7,4 5,7 6,5
Rapla maakond 1,1 1,8 1,4 0,6 0,8 1,0
Saare maakond 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8
Tartu maakond 72,1 55,9 50,9 42,7 49,2 45,4
Tartu linn 69,4 52,0 47,0 39,9 45,6 42,3
Valga maakond 3,9 3,1 3,6 3,4 3,1 2,7
Viljandi maakond 1,7 2,1 1,8 1,9 1,9 2,3
Võru maakond 1,0 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1
Maakond määramata 539,3 429,6 355,7 192,4 602,2 1 505,8