Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 2 344,2 miljonit eurot
7,0%
IV KVARTAL 2023
Teenuste import 9 061,9 miljonit eurot
8,3%
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi | III kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Kokku – kõik tegevusalad 2 169,2 2 191,3 2 154,1 2 209,7 2 353,8 2 344,2
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 3,3 3,5 4,3 4,0 2,7 6,3
Mäetööstus 1,4 2,2 1,2 1,6 1,5 2,3
Töötlev tööstus 95,9 112,3 110,1 104,7 98,6 115,8
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 69,3 22,4 42,7 80,0 85,1 84,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,0 1,6 2,8 5,8 5,4 8,6
Ehitus 19,6 17,2 19,3 18,2 38,7 26,3
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 159,8 122,3 156,2 138,6 122,5 169,7
Veondus ja laondus 368,2 371,6 329,8 308,7 355,7 321,0
Majutus ja toitlustus 6,9 5,2 4,6 5,7 7,6 6,6
Info ja side 487,0 621,1 535,9 560,8 561,3 636,0
Finants- ja kindlustustegevus 83,5 97,2 110,7 111,0 111,6 122,1
Kinnisvaraalane tegevus 20,3 20,4 15,7 17,2 12,2 11,7
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 115,0 151,7 206,5 167,6 173,0 166,0
Haldus- ja abitegevused 111,5 107,1 102,1 118,4 119,1 111,6
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 16,3 24,0 17,2 16,9 24,9 28,3
Haridus 4,9 4,0 3,7 6,0 4,7 5,2
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 3,7 3,3 2,5 4,2 4,1 3,3
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 15,2 21,1 21,2 15,7 18,8 27,0
Muud teenindavad tegevused 5,1 5,9 10,7 6,6 5,1 8,8
Määramata 581,3 477,2 457,0 517,9 601,3 482,5

Teenuste import haldusüksuse järgi | III kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Eesti 2 169,2 2 191,3 2 154,1 2 209,7 2 353,8 2 344,2
Harju maakond 1 488,1 1 589,9 1 584,4 1 569,2 1 635,7 1 748,9
Tallinn 1 388,1 1 486,2 1 484,3 1 468,8 1 528,5 1 631,8
Hiiu maakond 0,2 0,2 0,7 0,5 0,6 0,5
Ida-Viru maakond 13,9 12,0 9,5 9,9 9,2 8,5
Kohtla-Järve linn 2,2 3,1 2,4 2,9 2,8 2,6
Narva linn 4,5 4,2 3,2 3,0 3,2 3,0
Sillamäe linn 4,4 0,7 .. .. .. ..
Jõgeva maakond 0,7 1,3 1,0 1,4 1,1 1,2
Järva maakond 3,0 2,9 1,0 2,3 1,1 1,2
Lääne maakond 2,6 3,9 3,0 2,6 2,1 2,6
Lääne-Viru maakond 9,2 12,7 5,8 6,2 7,9 8,3
Põlva maakond 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
Pärnu maakond 12,5 15,7 14,9 17,2 13,9 16,5
Pärnu linn 10,3 12,6 12,6 14,3 10,9 14,3
Rapla maakond 6,3 6,6 6,6 9,2 6,5 9,0
Saare maakond 1,7 2,1 1,3 3,3 2,1 1,9
Tartu maakond 39,8 52,4 55,4 54,1 57,5 51,0
Tartu linn 31,0 44,1 45,8 46,8 50,5 42,8
Valga maakond 4,4 7,1 7,8 8,7 6,7 5,6
Viljandi maakond 2,9 4,9 3,5 5,0 5,9 4,2
Võru maakond 2,2 2,1 1,8 1,7 1,7 1,7
Maakond määramata 581,3 477,2 457,0 517,9 601,3 482,5

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!