Teenuste import

Teenuse impordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident ostab teenuse mitteresidendilt, sh välismaal asuvalt samasse kontserni kuuluvalt majandusüksuselt. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste import 799,8 miljonit eurot
-38,7%
II KVARTAL 2020
Teenuste import 1 870,6 miljonit eurot
2020
Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | 2019 I kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 082,4 1 304,5 1 418,0 1 356,5 1 070,8 799,8
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5,7 7,3 2,6 3,7 4,0 2,6
Mäetööstus 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3
Töötlev tööstus 63,2 67,7 69,8 67,2 59,3 43,4
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 14,0 27,0 34,4 53,2 8,3 8,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,8 1,6 1,6 2,3 1,8 2,1
Ehitus 16,2 29,7 55,4 30,1 26,6 14,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 66,7 66,6 72,4 78,2 62,0 53,0
Veondus ja laondus 213,4 244,1 275,5 264,0 203,3 170,5
Majutus ja toitlustus 3,5 3,8 5,4 5,2 3,2 1,5
Info ja side 113,5 126,4 130,6 158,0 128,7 135,0
Finants- ja kindlustustegevus 34,3 37,3 38,4 53,7 49,6 49,8
Kinnisvaraalane tegevus 14,4 12,9 10,2 11,4 14,8 13,0
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 48,7 63,9 58,7 73,7 54,5 53,1
Haldus- ja abitegevused 72,7 90,7 92,1 91,7 60,1 32,3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 15,2 11,2 11,6 14,5 14,9 9,8
Haridus 1,6 2,8 2,0 2,3 2,4 1,7
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2,1 2,2 1,5 1,7 3,8 4,3
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 8,6 9,1 10,5 8,3 8,1 4,2
Muud teenindavad tegevused 4,5 6,7 6,0 7,3 6,6 6,8
Tegevusala määramata 381,7 492,9 539,2 429,6 358,8 193,3

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal | 2019 I kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Eesti 1 082,4 1 304,5 1 418,0 1 356,5 1 070,8 799,8
Harju maakond 613,9 708,7 762,0 829,4 622,5 534,5
Tallinn 570,8 661,6 719,5 780,3 577,7 492,9
Hiiu maakond 0,8 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3
Ida-Viru maakond 9,6 9,0 13,7 7,5 6,3 6,0
Kohtla-Järve linn 3,0 0,9 3,5 1,8 1,4 1,3
Narva linn 2,1 2,3 2,4 1,3 1,3 1,3
Sillamäe linn 1,1 2,2 3,2 2,1 1,7 1,7
Jõgeva maakond 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Järva maakond 1,8 1,1 1,7 4,6 2,0 0,9
Lääne maakond 1,0 1,2 0,9 1,6 1,6 2,0
Lääne-Viru maakond 7,5 6,7 6,4 5,6 7,2 7,0
Põlva maakond 0,5 0,9 1,3 1,3 0,8 0,6
Pärnu maakond 13,4 14,5 11,8 11,2 11,7 8,3
Pärnu linn 10,5 11,2 8,8 7,7 8,6 6,3
Rapla maakond 0,9 1,2 1,1 1,8 1,6 0,9
Saare maakond 0,6 0,9 0,5 0,7 0,4 0,5
Tartu maakond 43,4 59,9 72,1 55,9 50,8 39,4
Tartu linn 40,3 56,6 69,4 52,0 47,0 36,6
Valga maakond 3,8 4,0 3,9 3,1 3,6 3,4
Viljandi maakond 1,8 1,6 1,7 2,1 1,8 1,9
Võru maakond 1,3 1,5 1,0 1,3 1,0 0,8
Maakond määramata 381,8 493,0 539,3 429,6 358,9 193,3