Põllumajandus

Põllumajandus on traditsioonilisemaid tegevusharusid Eesti majanduses. Põllumajandussaadused on toonud toidu meie lauale juba aastatuhandeid. Ka tänapäeval on põllumajandus Eestis tähtsal kohal, varustades toiduga nii meid kui ka välisriike ning andes tööd paljudele kohalikele elanikele.

Põllumajandusstatistika annab ülevaate Eesti põllumajanduse olukorrast kuu, kvartali ja aasta seisuga. Avaldame nii kogu Eesti kui ka maakondade põllumajandusnäitajaid, sealhulgas:

 • taimekasvatus (pinnad, saagid, väetamine);
 • loomakasvatus (elusloomad, loomakasvatustoodang, kokkuostuhinnad);
 • piima kasutamine (piimatoodete tootmine);
 • mahepõllumajandus;
 • põllumajandustulu tekkimine (toodangu väärtus, kulud ja lisandväärtus);
 • põllumajandusmaa müügi- ja rendihinnad;
 • saaduste tarbimine;
 • tööjõud ja muu tulutoov tegevus;
 • tootmismeetodid;
 • põllumajandusmajapidamiste suurus ja tüübid.

Põllumajandusstatistikat kasutatakse selleks, et hinnata sektori käekäiku, jälgida toodangut ja selle tarbimissuundi ning seirata toidujulgeolekut.

 • Põllumajanduse majandusliku arvepidamise andmed on rahvamajanduse arvepidamise alus.
 • Põllumajandusmaa hindade statistika kajastab, kuidas on põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused mõjutanud maa hinda.
 • Põllumajandustoodangut ja kokkuostuhindu kasutatakse põllumajanduse majandusarvestuses.
 • Tarbimisandmed peegeldavad riiklikke vajadusi ja tarbimissuundi.
 • Põllumajandussaaduste koguste kohta andmeid kogudes on võimalik hinnata riigi isevarustatuse taset.

Suur osa põllumajandusstatistikast kogutakse Euroopa Liidus ühtlustatult. Statistika põhjal koostatakse analüüse ja arengukavasid ning hinnatakse Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tulemuslikkust.

Põllumajandusstatistika annab olulist teavet ka teistele valdkondadele. Näiteks keskkonnapoliitikas kasutatakse põllumajandusnäitajaid kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri koostamisel ning nitraadi- ja vee raamdirektiivi ja HELCOM-i Läänemere tegevuskava aruandluses.

Kasutatav põllumajandusmaa 986 050 ha
-0,1%
2022
Mahepõllumajanduskultuuride pind 226 605 ha
2,6%
2021
Teraviljasaak 1 522 004 tonni
18,4%
2022
Kartulisaak 66 294 tonni
-6,9%
2022
Piimatoodang 643 834 tonni
2022
Lihatoodang 86 487 tonni
2022
Munatoodang 120 099 tuhat tk
2022
Kokkuostetud piima keskmine hind 518,9 eurot/tonn
3,7%
2022 OKTOOBER
Põllumajandustoodangu väärtus 1 630 697,5 tuhat eurot
44,4%
2022
Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind | 2020 – 2022
Ühik: hektarit
2020 2021 2022
Kasutatav põllumajandusmaa 985 456 986 672 986 050
Põllumaa 694 394 699 632 707 149
Teravili 370 120 367 117 361 734
Nisu 168 038 179 998 180 896
Talinisu 117 951 135 921 152 685
Suvinisu 50 087 44 077 28 211
Rukis 20 689 11 900 13 298
Oder 130 726 121 522 116 334
Talioder 22 439 24 527 35 427
Suvioder 108 287 96 994 80 907
Kaer 41 027 40 008 36 937
Suviteraviljade segu 401 334 286
Tritik 5 944 7 394 5 130
Tatar 3 293 5 961 8 853
Kaunvili 49 535 48 972 48 904
Põldhernes 35 641 33 096 37 333
Põlduba 13 833 15 829 11 426
Muu kaunvili 61 48 145
Kartul 3 639 3 370 3 353
Söödajuurvili 270 285 784
Tehnilised kultuurid 79 792 85 313 95 645
Raps ja rüps 70 926 78 848 86 456
Taliraps ja -rüps 57 312 66 934 77 673
Suviraps ja -rüps 13 614 11 913 8 783
Õlilina 73 198 116
Kanep 5 161 4 338 6 815
Ravim- ja maitsetaimed 2 863 1 236 1 049
Muud tehnilised kulturid 769 694 1 209
Söödakultuurid põllumaal 175 024 178 225 183 710
Haljasmais 13 596 13 019 16 190
Tera- ja kaunvili haljassöödaks 5 281 8 266 11 071
Muud üheaastased söödakultuurid 730 2 079 3 303

Taimekasvatussaaduste toodang elaniku kohta | 2017 – 2021
Ühik: kg
2017 2018 2019 2020 2021
Teravili 996 697 1 226 1 229 967
Kartul 69 67 91 71 54
Köögivili 45 48 67 44 39

Blogi

Põllumeestele makstav piima kokkuostuhind on tõusuteel

Piima keskmine kokkuostuhind oli eelmisel aastal 316 eurot tonni eest, mis on viimase nelja aasta kõrgeim. Kui eelmise aasta alguses jäi piima hind alla 300 euro tonni eest, siis teisest poolaastast hakkas hind tõusma ja jõudis detsembriks tasemeni 358 eurot tonni eest, millest kõrgem oli hind viimati 2014. aastal. Piima kokkuostuhinna muutust kirjeldab statistikaameti analüütik Anton Kardakov.
Loe edasi 23. veebruar 2022