Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 589 065 087 eurot
46,3%
AUGUST 2021
Eksport (aasta) 11 512 631 997 eurot
2021
Eesti päritolu toodete eksport 1 090 439 743 eurot
42,6%
AUGUST 2021
Eesti päritolu toodete eksport 8 247 330 507 eurot
2021
Eksportivate majandusüksuste arv 16 234
-1,4%
2020