Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 468 862 108 eurot
46,6%
MAI 2021
Eksport (aasta) 6 952 706 894 eurot
2021
Eesti päritolu toodete eksport 1 049 636 787 eurot
48,4%
MAI 2021
Eesti päritolu toodete eksport 5 055 110 432 eurot
2021
Eksportivate majandusüksuste arv 16 023
-1,7%
2020