Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport 1 163 864 357 eurot
-0,8%
JUULI 2020
Eksport 7 834 555 667 eurot
2020
Eesti päritolu toodete eksport 816 980 797 eurot
5,5%
JUULI 2020
Eesti päritolu toodete eksport 4 692 017 205 eurot
2020
Eksportivate majandusüksuste arv 16 270
1,1%
2019