Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 251 617 972 eurot
JUULI 2023
Eksport (aasta) 21 300 373 036 eurot
2022
Eesti päritolu toodete eksport 762 407 175 eurot
JUULI 2023
Eesti päritolu toodete eksport 14 038 264 239 eurot
2022
Eksportivate majandusüksuste arv 16 909
4,0%
2022