Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 851 709 273 eurot
26,5%
JUUNI 2022
Eksport (aasta) 10 503 938 587 eurot
2022
Eesti päritolu toodete eksport 1 263 198 987 eurot
21,0%
JUUNI 2022
Eesti päritolu toodete eksport 7 317 935 332 eurot
2022
Eksportivate majandusüksuste arv 16 244
0,0%
2021