Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 471 320 853 eurot
19,1%
MäRTS 2021
Eksport (aasta) 3 922 856 872 eurot
2021
Eesti päritolu toodete eksport 1 079 077 764 eurot
28,0%
MäRTS 2021
Eesti päritolu toodete eksport 2 880 614 993 eurot
2021
Eksportivate majandusüksuste arv 16 023
-1,7%
2020