Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport (kuu) 1 343 927 390 eurot
24,5%
DETSEMBER 2020
Eksport (aasta) 14 304 395 788 eurot
2020
Eesti päritolu toodete eksport 955 673 984 eurot
27,1%
DETSEMBER 2020
Eesti päritolu toodete eksport 10 190 118 776 eurot
2020
Eksportivate majandusüksuste arv 16 015
-1,7%
2020