Kaupade eksport

Eksport on Eesti omatoodangu ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu teise riiki. See hõlmab ka kaupade ajutist väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarneid. Eksport ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Eksport 1 310 967 782 eurot
10,5%
SEPTEMBER 2020
Eksport 10 219 170 134 eurot
2020
Eesti päritolu toodete eksport 971 060 981 eurot
15,5%
SEPTEMBER 2020
Eesti päritolu toodete eksport 7 237 585 698 eurot
2020
Eksportivate majandusüksuste arv 16 290
1,2%
2019