Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Üldharidus

Koolitee algus on lapse elus suur muutus. Öeldakse ju, et õppimine on lapse töö. Peale teadmiste omandatakse koolis ka oskusi ja kogemusi käitumisreeglitest sotsiaalsete oskuste ning ettevõtlikkuseni. Kool kujundab isiksust ja maailmas hakkamasaamise oskust. Koolikohustus on Seadusega on määratud koolikohustus kuni 17-aastaseks saamise või põhihariduse omandamiseni.

Üldharidusstatistikast saab teada, kui palju on

  • Eestis üldhariduskoole;
  • üldhariduskoolides õpilasi;
  • keskmiselt õpilasi klassis;
  • esimesse klassi astujaid;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid;
  • täiskasvanute gümnaasiumeid;
  • erivajadusega õpilaste õppeasutusi.

Üldharidusstatistikat avaldame nii koolitüübi, õpilaste maakondliku jaotuse, emakeele kui ka kooliastme alusel. Üldharidusstatistikat on vaja haridussüsteemile hinnangu andmiseks ja koolihariduse planeerimiseks.

Üldhariduskoolide arv 512
-1,2%
2020
Õpilaste arv üldhariduse statsionaarses õppes 155 tuhat
1,2%
2020
Põhikooli statsionaarse õppe lõpetajad 12 672
6,6%
2020
Gümnaasiumi statsionaarse õppe lõpetajad 6 893
0,7%
2020
1. klassi õpilaste arv 13,9 tuhat
-1,4%
2020
Üldhariduskoolide õpetajate arv 16 357
3,2%
2020
Täiskasvanute gümnaasiumid 12
-14,3%
2020
Õpilaste arv üldhariduskoolides | 2011–2020
Üldhariduskoolide õpetajad vanuse ja soo järgi | 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!