Üldharidus

Koolitee algus on lapse elus suur muutus. Öeldakse ju, et õppimine on lapse töö. Peale teadmiste omandatakse koolis ka oskusi ja kogemusi käitumisreeglitest sotsiaalsete oskuste ning ettevõtlikkuseni. Kool kujundab isiksust ja maailmas hakkamasaamise oskust. Koolikohustus on Seadusega on määratud koolikohustus kuni 17-aastaseks saamise või põhihariduse omandamiseni.

Üldharidusstatistikast saab teada, kui palju on

  • Eestis üldhariduskoole;
  • üldhariduskoolides õpilasi;
  • keskmiselt õpilasi klassis;
  • esimesse klassi astujaid;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid;
  • täiskasvanute gümnaasiumeid;
  • erivajadusega õpilaste õppeasutusi.

Üldharidusstatistikat avaldame nii koolitüübi, õpilaste maakondliku jaotuse, emakeele kui ka kooliastme alusel. Üldharidusstatistikat on vaja haridussüsteemile hinnangu andmiseks ja koolihariduse planeerimiseks.

Üldhariduskoolide arv 505
-0,2%
2022
Õpilaste arv üldhariduse statsionaarses õppes 163 tuhat
3,9%
2022
Põhikooli statsionaarse õppe lõpetajad 13 626
4,6%
2022
Gümnaasiumi statsionaarse õppe lõpetajad 7 179
2,5%
2022
1. klassi õpilaste arv 14,7 tuhat
4,3%
2022
Üldhariduskoolide õpetajate arv 16 942
2,3%
2022
Täiskasvanute gümnaasiumid 9
-10,0%
2022
Õpilaste arv üldhariduskoolides | 2013–2022
Blogi

Kuhu kaovad noored õpetajad?

Uus kooliaasta on praeguseks juba üle kuu aja kestnud ja nii õpilastel kui õpetajatel on olnud aega koolieluga harjuda. Neile, kes käivad kooliteed juba mitmendat aastat, on kohanemine ilmselt olnud lihtsam. Esimese klassi lastele ja alustavatele õpetajatele aga on kõik uus ja põnev, kohati ehk veidi hirmuski. Koos õppeaasta algusega kõlavad järjest kõvemini hääled kvalifitseeritud õpetajate puudusest, läbipõlemisest ja õpetajatöölt lahkumisest. Neist viimasele küsimusele – kuidas püsivad õpetajad just õpetajatööl ning millistele ametikohtadele edasi liigutakse – otsiski statistikaamet sel kevadel ja suvel vastuseid Heateo Haridusfondi tellimusel.
Loe edasi 4. oktoober 2022