Üldharidus

Koolitee algus on lapse elus suur muutus. Öeldakse ju, et õppimine on lapse töö. Peale teadmiste omandatakse koolis ka oskusi ja kogemusi käitumisreeglitest sotsiaalsete oskuste ning ettevõtlikkuseni. Kool kujundab isiksust ja maailmas hakkamasaamise oskust. Koolikohustus on Seadusega on määratud koolikohustus kuni 17-aastaseks saamise või põhihariduse omandamiseni.

Üldharidusstatistikast saab teada, kui palju on

  • Eestis üldhariduskoole;
  • üldhariduskoolides õpilasi;
  • keskmiselt õpilasi klassis;
  • esimesse klassi astujaid;
  • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajaid;
  • täiskasvanute gümnaasiumeid;
  • erivajadusega õpilaste õppeasutusi.

Üldharidusstatistikat avaldame nii koolitüübi, õpilaste maakondliku jaotuse, emakeele kui ka kooliastme alusel. Üldharidusstatistikat on vaja haridussüsteemile hinnangu andmiseks ja koolihariduse planeerimiseks.

Üldhariduskoolide arv 511
-0,2%
2021
Õpilaste arv üldhariduse statsionaarses õppes 157 tuhat
1,1%
2021
Põhikooli statsionaarse õppe lõpetajad 13 027
2,8%
2021
Gümnaasiumi statsionaarse õppe lõpetajad 7 005
1,6%
2021
1. klassi õpilaste arv 14,1 tuhat
1,4%
2021
Üldhariduskoolide õpetajate arv 16 569
1,3%
2021
Täiskasvanute gümnaasiumid 8
-33,3%
2021
Õpilaste arv üldhariduskoolides | 2012–2021
Üldhariduskoolide õpetajad vanuse ja soo järgi | 2021