Ajakasutus

Aeg ja selle kasutamine mõjutab tuntavalt meie igapäevaelu. Meil kõigil on ööpäevas võrdselt 24 tundi. Ometi kasutame seda aega võrdlemisi erinevalt, lähtudes isiklikest eelistustest ja kohustustest ning sellest, kui vabad oleme langetama valikuid meelepärase tegevuse kasuks.

Ajakasutusstatistika peegeldab inimeste igapäevaelu ja eelistusi, andes täpsemat teavet, millele aeg kulub, kirjeldades laiemalt tööturul osalemist, tarbimiskäitumist, vaba aja veetmist ja peresuhteid, samuti muutusi leibkonna koosseisus, inimeste heaolus ja ühiskonna tõekspidamistes.

Ajakasutuse andmed annavad järgmist teavet:

  • kui palju pühendavad Eesti inimesed aega magamisele ja söömisele;
  • milline on noore inimese tavapärane päev;
  • kui palju vaatavad eri vanuses inimesed televiisorit;
  • kuidas jaguneb aeg tasulise töö, majapidamistööde ja vaba aja veetmise vahel;
  • milline nädalapäev on kõige populaarsem majapidamistöödeks;
  • kui palju jääb inimestel aega treeninguteks, meelelahutusteks, sõpradega suhtlemiseks;
  • kui palju aega kulub iga päev ühest sihtpunktist teise liikumiseks;
  • kui erinevalt kasutavad aega mehed ja naised ning eri vanuses inimesed.

Ajakasutuse andmeid on vaja selleks, et hinnata inimeste üldist heaolu: millega eelistavad inimesed tegeleda ja millele kulub nende aeg tegelikult.

Magamine 8,9 tundi ööpäevas
-0,4%
2019-2021
Söömine ja joomine 1,4 tundi ööpäevas
0,0%
2019-2021
Tasuline töö 3,3 tundi ööpäevas
10,1%
2019-2021
Õppimine 0,6 tundi ööpäevas
10,8%
2019-2021
Majapidamine ja perekond 2,9 tundi ööpäevas
-20,5%
2019-2021
Vaba aeg 5,7 tundi ööpäevas
1,7%
2019-2021
Suhtlemine 0,6 tundi ööpäevas
2,7%
2019-2021
Arvutiga seotud tegevus 0,4 tundi ööpäevas
-56,5%
2019-2021
Televisioon ja video 2,1 tundi ööpäevas
-7,2%
2019-2021
Alusandmed statistika andmebaasis: AK011
Blogi

Naiste ja meeste ajakasutus – aeg kaob, rollid jäävad?

Ühiskonnas on juba aastaid olnud teemaks töö ja pereelu ühitamine. Praeguses eriolukorras on kodust saanud töökoht ja vastupidi ning inimeste rollid kipuvad segunema. Naised peavad jätkuvalt justkui Hunt Kriimsilmad üheksat ametit, aga kuidas on see aastatega muutunud ja milline on meeste roll?
Loe edasi 13. aprill 2020