Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 681 323 908 eurot
40,1%
AUGUST 2021
Import (aasta) 12 632 058 014 eurot
2021
Importivate majandusüksuste arv 42 624
-2,9%
2020