Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 335 608 678 eurot
10,2%
VEEBRUAR 2021
Import (aasta) 2 648 597 966 eurot
2021
Importivate majandusüksuste arv 29 154
-0,6%
2020