Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 2 103 261 523 eurot
18,9%
2022 SEPTEMBER
Import (aasta) 18 455 227 709 eurot
2022
Importivate majandusüksuste arv 31 627
7,3%
2021