Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 2 136 036 249 eurot
24,2%
JUUNI 2022
Import (aasta) 12 219 751 863 eurot
2022
Importivate majandusüksuste arv 31 546
7,1%
2021