Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 474 584 541 eurot
10,2%
DETSEMBER 2020
Import (aasta) 15 149 051 649 eurot
2020
Importivate majandusüksuste arv 29 109
-0,7%
2020