Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 644 267 062 eurot
50,4%
MAI 2021
Import (aasta) 7 577 094 011 eurot
2021
Importivate majandusüksuste arv 29 154
-0,6%
2020