Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Kaupade import

Import on kaupade sissevedu teisest riigist Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks. Import hõlmab ka taasväljaveo kohustusega kaupade ajutist sissevedu nende töötlemiseks ja kaupade taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Kaupade impordi alla ei kuulu transiit ega teenused.

Import (kuu) 1 878 804 674 eurot
35,5%
NOVEMBER 2021
Import (aasta) 18 108 490 574 eurot
2021
Importivate majandusüksuste arv 29 289
-0,2%
2020