Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ehitus

Elumajad, ärihooned ja muud ehitised kerkivad tänapäeval kiiremini kui kunagi varem. Selle taga on ehitusvaldkonna areng, mis võimaldab maju, sildu, staadioneid ja teid ehitada lühema aja ning väiksema töökuluga. Ehitus hõlmab hoonete ja rajatiste ehitust, rekonstrueerimist, laiendamist ning lammutamist.

Peamiselt tegutsevad ehitusettevõtjad koduturul. Seetõttu mõjutab ehitussektori käekäiku riigi üldine majandusareng. Kui majandusel läheb hästi, on ka ehitusmahud suured, majanduse madalseisu ajal ehitatakse vähem, sest tellijatel napib võimalusi.

Ehitusstatistikas kajastame

  • hoonete ja rajatiste ehitusmahtude andmeid ning nende muutust;
  • omal jõul tehtud ehitustööde maksumust ehitise tüübi ja asukoha järgi;
  • väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arvu.

Ehitusettevõtjate käekäigu hindamiseks kogume neilt järgmisi andmeid:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud.
Kasutusse lubatud eluruumide arv 7 579
8,1%
2020
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind 927,2 tuhat m²
36,4%
2020
Ehitusloa saanud eluruumide arv (uusehitus) 2 089
3,4%
I KVARTAL 2021
Ehitusmahuindeks, 2015 = 100 156,3
IV KVARTAL 2020
Ehitusmahuindeks, eelmise aasta sama periood = 100 96,0
-10,0%
IV KVARTAL 2020
Ehitusloa saanud mitteelamute suletud netopind (uusehitus) 322,6 tuhat m²
-24,9%
I KVARTAL 2021
Omal jõul tehtud ehitustööd Eestis ja välisriikides kokku 819,9 miljonit eurot
-6,5%
IV KVARTAL 2020
Ehitusmahuindeks (2015 = 100) | III kvartal 2008 - IV kvartal 2020
Uudis

Kolmandas kvartalis ehitati vähem uusi hooneid

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta kolmandas kvartalis kodumaal ja välisriikides kokku 12% vähem kui 2019. aasta samas kvartalis. Eesti ehitusturul vähenesid mahud 10%.
Loe edasi 25. november 2020
Blogi

Ehitusmahtude viis aastat kestnud kasv sai läbi

Ehitusvaldkonna areng on kogu Euroopa Liidus (ELis) olnud kiire. Seda on soodustanud uute materjalide ja tehnoloogiate kasutuselevõtt ning struktuurifondidest saadavate vahendite tõhus kasutamine. Viimased viis aastat ehitusmahud aina kasvasid, kuid eriolukord tegi oma korrektuurid siingi. Esimesel poolaastal vähenesid Eestis ehitusmahud 2% ja ELis kokku 8%.
Loe edasi 19. oktoober 2020