Keskkonnakaitse rahastamine

Keskkonnahoidlike tarbimis- ja tootmisharjumuste kujunemist toetavad riigi rakendatavad keskkonnameetmed, sealhulgas keskkonnamaksude kehtestamine, mille osa kogumaksutulus on aastate jooksul suurenenud. Keskkonnamaksudega püütakse leevendada inimtegevuse negatiivset mõju keskkonnale ja vähendada keskkonnasaastet. Keskkonnamaksud on näiteks saaste-, energia- ja transpordimaksud.

Keskkonnakaitse rahastamise statistikast leiab infot nii keskkonnakaitsele tehtud kulutuste kui ka riigile tasutud maksude kohta.

Keskkonnakaitse rahastamise statistikast saab teada, kui palju

  • kulutatakse keskkonnakaitsele ja kui suured on investeeringud;
  • investeerivad keskkonnakaitsesse tootmisettevõtted ja kes on suurimad investeerijad;
  • laekub keskkonnamakse ettevõtetelt ja kodumajapidamistelt;
  • tarbitakse keskkonnakaitseteenuseid.

Keskkonnakaitse rahastamise andmeid kasutatakse keskkonnakaitse meetmete rakendamise planeerimisel ja ökoloogilise maksureformi seirel, et suurendada keskkonnakoormuse maksustamist, vähendades samal ajal tööjõumakse.

Keskkonnamaksud 723,5 miljonit eurot
10,1%
2021
Riigi keskkonnakaitsekulutused 634,9 miljonit eurot
1,8%
2020
Keskkonnakaitseteenuste tarbimine 547,3 miljonit eurot
0,6%
2020
Keskkonnakaitseinvesteeringud 134,5 miljonit eurot
21,3%
2020
Tootmisettevõtete keskkonnakaitseinvesteeringud 27,6 miljonit eurot
16,2%
2021
Tootmisettevõtete keskkonnakaitse-jooksevkulutused 83,3 miljonit eurot
0,7%
2021
Keskkonnamaksude laekumine | 2013–2021
Keskkonnakaitse kogukulutused | 2017–2020
Riigi keskkonnakaitsekulutused | 2017–2020
Keskkonnamaksud | 2011 – 2021
Ühik: tuhat eurot
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Energiamaksud 395 742 431 910 420 935 463 783 491 299 567 409 599 595 624 277 817 312 601 638 662 623
Transpordimaksud 9 840 10 789 10 936 11 305 12 159 12 521 13 044 13 231 13 371 11 100 12 671
Saastemaksud 34 443 31 483 37 068 44 227 44 920 50 144 52 723 54 527 44 285 28 952 32 236
Ressursimaksud 14 233 14 882 15 700 13 749 14 506 15 236 15 692 17 445 14 836 15 315 16 004

Riigi keskkonnakaitsekulutused | 2017 – 2020
Ühik: miljonit eurot
2017 2018 2019 2020
Kogukulutused 561,5 634,2 623,6 634,9
Residentide keskkonnateenuste tarbimine (ostjahindades) 445,2 481,2 543,9 547,3
Investeeringud keskkonnakaitsetegevusse 129,8 182,8 110,9 134,5
Siirded -13,4 -29,8 -31,2 -46,9

Tootmisettevõtete keskkonnakaitselised kulud ja tulud | 2013 – 2021
Ühik: tuhat eurot
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Investeeringud 201 433 .. 127 307 27 711 13 231 62 457 25 444 23 764 27 615
Jooksevkulud 76 144 90 036 76 890 73 933 70 755 99 234 90 601 82 777 83 333
Tulud keskkonnakaitsetegevuse kõrvalsaaduste müügist 57 399 56 202 53 166 57 965 60 635 57 453 51 651 52 180 68 067

Blogi

Kui homme oleks maailma lõpp, kas siis istutaksin ma täna puu?

Täna tähistatakse rahvusvahelist Maa päeva. Sel aastal on Maa päeva juhtivaks teemaks planeeti investeerimine (#InvestInOurPlanet). Maa päev on läbi aastate keskendunud paljuski just igaühe teadlikkuse tõstmisele. Seekordsel tähtpäeval rõhutatakse, et teadlikkusest üksi on vähe ja tegelikud muudatused eeldavad investeeringuid. Keskkonnainvesteeringuid analüüsis statistikaameti juhtivanalüütik Kaia Oras.
Loe edasi 22. aprill 2022
Blogi

Eestimaa on aina mahedam

Eelmise aastaga lisandus Eestisse 112 uut mahepõllumajandustootjat ja mahepõllumajanduslik ning sellele üle mineva maa pind kasvas lausa 7%. Mahemune toodeti kolmandiku võrra rohkem ja nagu tavatootmiseski, nii saadi rekordiline saak ka maheteraviljakasvatuses.
Loe edasi 16. juuni 2020

31. jaanuaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!