Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kliima

Inimkonna üheks suuremaks väljakutseks peetakse kliimamuutust. Väidetavalt põhjustavad seda inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paiskuvad kasvuhoonegaaside heitkogused. Kliimamuutust aitavad leevendada ökosüsteemid, nagu metsad, veekogud ja sood, mis seovad õhku paisatavat süsihappegaasi.

Kliimastatistika annab ülevaate kasvuhoonegaaside õhuheitmete kogusest Eestis. Nende andmete alusel näeme, mis täpsemalt on kasvuhoonegaaside tekkepõhjus.

Kliimastatistika annab infot

  • kasvuhoonegaaside heitkogustest SKP ja ühe elaniku kohta;
  • energiasektori kasvuhoonegaaside heitkogustest;
  • süsinikdioksiidi, metaani ja dilämmastikoksiidi heitkogustest;
  • kui palju süsinikdioksiidi seovad ökosüsteemid.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste andmete alusel prognoositakse kliimamuutust ja rakendatakse riiklikke meetmeid sellega kohanemiseks.

Kasvuhoonegaaside heitkogus elaniku kohta 15,1 CO₂ ekvivalenttonni
-4,9%
2018
Kasvuhoonegaaside heitkogus SKP euro kohta 0,8 kg
-8,5%
2018
Kasvuhoonegaaside heitkogus energiasektorist 13,8 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti
-6,2%
2018
Kasvuhoonegaaside heitkogus transpordisektorist 2,4 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti
-0,9%
2018
Süsinikdioksiidi heitkogus 17,7 miljonit tonni
2018
Süsihappegaasi sidumine ökosüsteemides -2,34 miljonit eurot
2018
Metaani heitkogus 44,7 tuhat tonni
2018
Dilämmastikoksiidi heitkogus 3,1 tuhat tonni
2018
Kasvuhoonegaaside heitkogused SKP kohta | 2010 - 2018
Kasvuhoonegaaside heitkogused elaniku kohta | 2010 - 2018
Suurimad CO2 heitkoguste allikad (v.a biomassi põletamisest) õhuheitmete arvepidamise järgi | 2010 – 2018
Ühik: tuhat tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 137 158 237 213 143 151 187 186 215
Töötlev tööstus 1 319 1 720 1 765 1 955 2 393 2 274 1 649 1 845 1 759
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 14 355 13 951 12 719 14 425 13 359 10 336 12 861 13 866 13 062
Maismaaveondus ja torutransport 1 039 876 763 1 026 849 738 768 790 766
Veetransport 714 477 699 616 664 644 671 607 607
Õhutransport 86 108 130 96 102 140 39 37 27
Kodumajapidamised kokku 911 1 149 888 891 1 054 1 344 1 193 1 221 1 246

Suurimad biomassi põletamisest tekkinud CO2 heitkoguste allikad õhuheitmete arvepidamise järgi | 2010 – 2018
Ühik: tuhat tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Töötlev tööstus 506 628 580 551 561 668 787 711 1 546
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 1 270 1 437 1 393 1 386 1 420 1 527 1 821 2 378 1 897
Kodumajapidamised kokku 2 013 1 597 1 769 1 737 1 693 1 648 2 006 1 869 1 073

Suurimad F-gaaside heitkoguste allikad õhuheitmete arvepidamise järgi | 2010 – 2018
Ühik: CO₂ ekvivalenttonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 862 5 003 3 814 4 578 4 849 5 330 6 746 5 025 5 674
Töötlev tööstus 39 786 43 016 38 423 39 410 43 577 43 431 48 015 49 337 51 356
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 144 150 135 137 143 156 186 120 133
Kodumajapidamised kokku 20 799 21 591 29 758 32 465 33 768 36 002 37 313 38 562 37 017

Blogi

Aeg loodusele

Looduse ja keskkonna kasutusele on lisandunud nüüd ka teine pool – lisaks võtmisele anname järjest enam tagasi. Tagasi anname oma aega, mis on meie kõige väärtuslikum ressurss. Seda selleks, et keskkond säiliks puhtamana ja negatiivne keskkonnamõju oleks väiksem. Tänase ülemaailmse keskkonnapäeva teema ongi aeg loodusele (time for nature).
Loe edasi 5. juuni 2020
Blogi

Tarbimispausil planeet Maa

Täna, 22. aprillil toimub juba 50. korda rahvusvaheline Maa päev, mida tähistatakse sellel aastal digitaalselt. Maa päeva aastal 2020 ilmestab teatav vaikus. Ei, see ei ole vaikus, mille eest hoiatas legendaarne looduskaitsja ja kirjanik Rachel Carson 1962. aastal oma bestselleris „Hääletu kevad“ (linnudki ei laula, kuna taimemürgid on hävitanud kõik laululinnud). Hetkel on meil teistsugune vaikus.
Loe edasi 22. aprill 2020