Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 029,5 miljonit eurot
21,7%
2022 I KVARTAL
Teenuste eksport 2 029,5 miljonit eurot
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 445,7 1 499,9 1 668,1 1 929,9 2 129,2 2 636,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4,1 6,1 4,3 5,7 9,3 10,9
Mäetööstus 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Töötlev tööstus 117,6 123,8 136,8 164,0 147,0 174,3
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 8,6 13,0 6,1 12,8 25,2 4,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,4 1,8 1,3 2,6 1,8 2,0
Ehitus 110,0 108,9 75,0 86,5 99,1 113,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 43,3 53,1 104,5 101,3 105,5 128,6
Veondus ja laondus 382,4 331,9 479,1 538,5 586,8 652,9
Majutus ja toitlustus 5,4 3,6 2,7 3,4 9,2 7,6
Info ja side 316,6 428,5 436,8 518,7 567,3 592,2
Finants- ja kindlustustegevus 53,9 59,3 52,6 49,7 51,2 82,7
Kinnisvaraalane tegevus 12,2 16,0 17,3 17,1 15,7 23,6
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 113,0 149,7 146,4 193,4 187,8 481,1
Haldus- ja abitegevused 77,7 79,4 99,0 105,5 115,6 137,3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 5,7 7,3 6,3 8,2 8,9 12,2
Haridus 3,2 3,9 3,6 4,5 4,3 7,2
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11,3 12,0 4,7 6,2 6,8 6,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,2 5,8 8,1 6,8 11,7 13,2
Muud teenindavad tegevused 6,1 6,6 8,4 10,6 9,5 10,8
Määramata 169,0 89,0 74,9 94,1 166,2 175,4

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Eesti 1 445,7 1 499,9 1 668,1 1 929,9 2 129,2 2 636,3
Harju maakond 810,0 879,6 1 377,9 1 614,5 1 733,4 2 192,7
Tallinn 709,7 777,1 1 186,4 1 394,8 1 523,8 1 961,0
Hiiu maakond 1,9 1,6 2,3 2,6 4,0 3,6
Ida-Viru maakond 18,3 18,0 28,7 23,5 25,1 28,0
Kohtla-Järve linn .. .. 3,0 3,5 3,2 3,1
Narva linn 1,4 1,7 6,6 7,6 8,1 8,8
Sillamäe linn 13,5 12,6 13,9 6,9 6,8 7,5
Jõgeva maakond 0,7 0,9 3,6 3,8 3,9 3,9
Järva maakond 8,5 4,8 6,7 10,6 9,5 8,1
Lääne maakond 1,3 1,4 4,7 5,7 5,7 7,1
Lääne-Viru maakond 6,7 6,1 16,3 15,9 17,9 17,1
Põlva maakond .. .. 12,1 3,5 2,4 4,3
Pärnu maakond 16,3 15,9 26,0 28,4 35,4 41,7
Pärnu linn 10,2 10,7 16,9 19,6 25,1 31,1
Rapla maakond 1,5 2,4 4,2 5,8 6,1 5,9
Saare maakond 1,5 2,7 5,7 6,0 5,0 5,6
Tartu maakond 57,0 57,3 82,0 88,8 87,1 110,5
Tartu linn 53,0 52,7 68,3 72,4 69,9 90,1
Valga maakond 4,5 3,9 4,6 4,9 5,2 5,7
Viljandi maakond 2,8 2,8 7,8 8,6 9,4 11,2
Võru maakond 1,6 2,1 6,5 6,2 7,0 8,2
Maakond määramata 512,2 497,5 79,1 101,2 172,0 182,7