Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 1 199,1 miljonit eurot
-36,2%
II KVARTAL 2020
Teenuste eksport 2 714,9 miljonit eurot
2020
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | 2019 I kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Kokku – kõik tegevusalad 1 450,3 1 878,6 1 994,7 1 856,6 1 515,8 1 199,1
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2,0 6,2 1,8 5,8 2,1 1,5
Mäetööstus 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Töötlev tööstus 116,3 131,6 152,7 156,8 160,5 103,5
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 4,7 11,3 6,9 9,9 6,9 10,6
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,3 2,0 1,9 1,4 1,3 1,0
Ehitus 73,7 105,2 156,1 126,5 88,9 83,9
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 63,8 61,8 63,7 59,2 44,4 47,3
Veondus ja laondus 432,0 493,4 528,4 474,6 403,1 335,4
Majutus ja toitlustus 10,6 17,2 21,1 14,8 8,8 2,2
Info ja side 232,5 284,7 289,1 351,0 294,8 276,7
Finants- ja kindlustustegevus 26,6 31,1 33,5 36,9 41,2 34,6
Kinnisvaraalane tegevus 17,9 15,4 13,5 14,6 15,3 13,4
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 107,6 128,6 116,2 144,1 115,2 116,8
Haldus- ja abitegevused 90,7 108,5 102,8 109,4 90,3 75,5
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 5,5 6,3 5,9 8,9 6,3 4,1
Haridus 2,9 0,8 3,3 3,5 1,4 1,3
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 4,7 5,7 10,2 5,3 4,4 3,8
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 11,6 13,3 11,5 13,4 13,6 5,5
Muud teenindavad tegevused 6,2 6,1 7,4 8,1 6,1 7,7
Määramata 239,5 449,1 468,3 312,3 211,2 74,2

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | 2019 I kvartal - 2020 II kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 I kvartal 2019 II kvartal 2019 III kvartal 2019 IV kvartal 2020 I kvartal 2020 II kvartal
Eesti 1 450,3 1 878,6 1 994,7 1 856,6 1 515,8 1 199,1
Harju maakond 1 046,6 1 216,0 1 287,0 1 323,1 1 124,7 962,1
Tallinn 909,3 1 062,9 1 134,4 1 180,0 981,0 839,1
Hiiu maakond 2,0 1,8 2,0 2,3 1,8 2,2
Ida-Viru maakond 19,7 29,0 31,0 31,9 21,1 23,3
Kohtla-Järve linn 0,9 1,3 1,5 1,6 1,4 1,0
Narva linn 3,5 4,7 6,2 6,5 3,2 3,1
Sillamäe linn 10,0 16,1 16,7 17,8 11,3 15,7
Jõgeva maakond 2,5 2,7 2,8 3,3 2,7 2,5
Järva maakond 3,8 11,2 12,1 11,5 4,1 6,4
Lääne maakond 3,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,1
Lääne-Viru maakond 10,1 11,0 11,4 11,4 10,8 10,5
Põlva maakond 2,0 3,1 3,1 2,8 2,5 2,0
Pärnu maakond 30,1 34,2 34,7 35,6 30,2 22,4
Pärnu linn 20,8 23,0 23,2 21,9 19,8 15,1
Rapla maakond 3,5 4,4 5,9 4,4 3,1 3,4
Saare maakond 4,6 4,7 4,7 4,6 4,1 3,5
Tartu maakond 66,6 85,6 105,6 87,3 77,7 65,5
Tartu linn 61,2 79,1 99,0 79,4 69,6 58,6
Valga maakond 6,3 7,8 7,6 8,1 6,8 5,8
Viljandi maakond 5,9 7,7 8,7 8,5 5,8 6,4
Võru maakond 3,6 5,7 5,2 4,8 4,4 4,2
Maakond määramata 239,7 449,3 468,5 312,7 211,6 74,9