Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 086,6 miljonit eurot
44,3%
III KVARTAL 2021
Teenuste eksport 5 564,7 miljonit eurot
2021
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | II kvartal 2020 – III kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 226,0 1 445,7 1 499,8 1 566,7 1 911,4 2 086,6
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1,5 4,0 6,1 3,9 5,6 9,1
Mäetööstus 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2
Töötlev tööstus 107,5 117,5 123,8 141,9 163,8 149,1
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10,6 8,6 12,9 5,0 12,8 25,1
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,1 1,3 1,7 3,6 2,5 1,7
Ehitus 88,3 109,9 108,8 84,2 89,9 99,2
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 57,9 43,3 53,1 99,6 98,5 101,9
Veondus ja laondus 332,0 382,4 331,9 438,9 527,6 563,8
Majutus ja toitlustus 2,2 5,3 3,5 1,9 2,4 7,4
Info ja side 274,8 316,6 428,4 378,7 513,6 559,1
Finants- ja kindlustustegevus 52,7 53,8 59,2 52,2 49,6 50,3
Kinnisvaraalane tegevus 12,7 12,1 16,0 15,4 17,1 15,3
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 115,3 113,0 149,6 144,7 192,1 185,5
Haldus- ja abitegevused 67,5 77,6 79,4 92,4 104,8 113,4
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 4,6 5,6 7,3 4,6 8,2 8,7
Haridus 5,5 3,2 3,8 3,3 4,3 4,0
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 3,6 11,3 11,9 4,6 6,1 6,8
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5,3 4,1 5,8 7,6 6,8 11,7
Muud teenindavad tegevused 7,0 6,0 6,6 8,2 10,4 9,2
Määramata 74,9 169,0 89,0 74,9 94,1 164,1

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | II kvartal 2020 – III kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021
Eesti 1 226,0 1 445,7 1 499,8 1 566,7 1 911,4 2 086,6
Harju maakond 689,9 809,9 879,6 1 133,2 1 587,7 1 697,4
Tallinn 600,3 709,7 777,1 954,0 1 371,8 1 489,8
Hiiu maakond 1,6 1,9 1,5 2,0 2,5 3,9
Ida-Viru maakond 19,8 18,3 17,9 27,6 23,5 24,5
Kohtla-Järve linn 0,5 .. .. 2,7 3,5 3,2
Narva linn 1,2 1,4 1,7 6,6 7,5 8,1
Sillamäe linn 15,5 13,5 12,5 13,8 6,8 6,8
Jõgeva maakond 0,6 0,6 0,9 2,5 3,7 3,9
Järva maakond 4,9 8,4 4,8 6,0 10,4 9,4
Lääne maakond 1,3 1,3 1,3 3,1 5,6 5,7
Lääne-Viru maakond 6,2 6,7 6,1 14,4 15,7 17,6
Põlva maakond .. .. .. 10,9 3,4 2,3
Pärnu maakond 10,8 16,2 15,9 18,5 27,4 32,5
Pärnu linn 7,1 10,2 10,6 11,6 18,9 22,6
Rapla maakond 1,5 1,4 2,4 2,8 5,7 6,0
Saare maakond 1,8 1,4 2,6 3,8 5,9 5,0
Tartu maakond 50,4 56,9 57,2 75,3 98,7 86,7
Tartu linn 46,1 52,9 52,6 63,9 82,4 70,0
Valga maakond 4,7 4,5 3,9 3,8 4,9 5,1
Viljandi maakond 3,1 2,7 2,8 6,2 8,5 9,5
Võru maakond 2,0 1,5 2,0 4,9 6,0 6,7
Maakond määramata 425,5 512,1 497,5 250,7 100,9 169,8

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!