Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 952,3 miljonit eurot
12,0%
2022 IV KVARTAL
Teenuste eksport 10 845,0 miljonit eurot
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 461,1 1 529,4 1 632,4 1 889,9 2 095,2 2 636,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4,1 6,1 4,3 5,7 9,3 10,9
Mäetööstus 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Töötlev tööstus 130,3 129,7 137,0 159,9 143,9 174,3
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 8,6 13,0 2,6 3,0 3,3 4,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,4 1,8 1,3 2,3 1,7 2,0
Ehitus 98,4 104,5 74,7 85,3 101,5 113,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 43,1 53,2 104,3 101,3 105,9 128,6
Veondus ja laondus 389,8 357,9 448,0 517,5 578,8 652,9
Majutus ja toitlustus 4,5 2,8 2,7 3,4 9,2 7,6
Info ja side 319,6 426,6 438,6 517,1 567,9 592,2
Finants- ja kindlustustegevus 53,9 59,1 52,6 49,7 51,7 82,7
Kinnisvaraalane tegevus 12,2 16,0 17,4 17,1 15,8 23,6
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 114,6 151,6 145,7 192,8 187,1 481,1
Haldus- ja abitegevused 79,1 80,1 97,9 104,5 113,1 137,3
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 7,3 9,0 6,4 8,2 8,9 12,2
Haridus 3,2 4,0 3,6 4,3 4,2 7,2
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11,3 12,0 4,7 6,2 6,8 6,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 4,2 5,8 8,0 6,8 11,7 13,2
Muud teenindavad tegevused 6,1 6,6 8,1 10,5 9,2 10,8
Määramata 169,3 89,4 74,3 94,1 164,9 175,4

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Eesti 2 095,2 2 636,3 2 324,8 2 754,8 2 813,0 2 952,3
Harju maakond 1 703,8 2 192,7 1 935,2 2 183,7 2 209,6 2 389,8
Tallinn 1 498,4 1 961,0 1 727,0 1 961,4 1 986,8 2 169,6
Hiiu maakond 4,0 3,6 3,0 4,2 4,3 4,2
Ida-Viru maakond 25,1 28,0 23,7 27,7 25,3 27,2
Kohtla-Järve linn 3,2 3,1 3,3 4,6 3,2 4,1
Narva linn 8,2 8,8 7,4 12,6 11,6 12,1
Sillamäe linn 6,8 7,5 5,4 2,1 1,5 2,2
Jõgeva maakond 3,6 3,9 3,4 4,0 3,7 4,3
Järva maakond 9,4 8,1 5,6 6,4 6,5 6,6
Lääne maakond 5,7 7,1 5,9 7,7 8,7 8,7
Lääne-Viru maakond 17,3 17,1 14,9 16,6 16,9 15,7
Põlva maakond 2,4 4,3 3,1 4,0 3,6 4,5
Pärnu maakond 35,0 41,7 36,1 43,7 40,1 46,7
Pärnu linn 25,0 31,1 26,3 33,5 29,3 34,0
Rapla maakond 5,7 5,9 5,0 6,3 7,0 6,5
Saare maakond 4,8 5,6 6,2 6,5 7,3 6,9
Tartu maakond 86,7 110,5 95,0 99,7 103,3 123,4
Tartu linn 69,6 90,1 75,9 78,1 81,0 100,9
Valga maakond 5,2 5,7 4,0 6,8 4,9 9,2
Viljandi maakond 9,2 11,2 10,1 10,1 10,1 13,0
Võru maakond 6,8 8,2 6,5 7,9 7,1 7,0
Maakond määramata 170,7 182,7 167,2 319,4 354,8 278,5