Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 755,2 miljonit eurot
1,9%
I KVARTAL 2024
Teenuste eksport 11 694,8 miljonit eurot
8,8%
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi | IV kvartal 2022 – I kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Kokku – kõik tegevusalad 2 924,5 2 705,0 2 965,3 2 937,1 3 087,4 2 755,2
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 6,2 3,7 5,7 4,6 4,4 2,3
Mäetööstus 1,5 1,1 0,5 0,3 0,3 0,1
Töötlev tööstus 176,6 163,7 171,3 163,5 229,8 176,2
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 20,1 33,5 27,2 31,4 42,4 45,3
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,3 1,3 2,2 1,8 2,0 1,2
Ehitus 109,9 93,6 102,9 126,6 106,2 102,9
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 110,9 129,4 140,9 109,5 137,4 92,8
Veondus ja laondus 658,8 590,9 563,2 627,5 602,9 576,5
Majutus ja toitlustus 14,4 8,9 10,3 12,8 12,1 7,9
Info ja side 922,4 828,5 916,3 882,5 1 000,5 949,7
Finants- ja kindlustustegevus 81,6 84,9 91,3 84,1 102,9 82,6
Kinnisvaraalane tegevus 17,4 13,8 12,6 11,3 11,3 10,7
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 312,3 304,8 344,8 286,6 323,1 249,1
Haldus- ja abitegevused 167,0 157,5 159,7 155,6 169,6 152,0
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 12,3 9,1 7,0 8,6 9,6 11,5
Haridus 5,5 5,1 4,9 5,3 10,7 5,1
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 5,0 4,5 5,1 6,1 5,1 3,5
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 14,0 16,6 15,0 20,9 20,2 21,6
Muud teenindavad tegevused 10,4 9,1 8,5 10,4 10,9 11,0
Määramata 276,9 245,0 375,8 387,9 286,1 253,2

Teenuste eksport haldusüksuse järgi | IV kvartal 2022 – I kvartal 2024
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023 I kvartal 2024
Eesti 2 924,5 2 705,0 2 965,3 2 937,1 3 087,4 2 755,2
Harju maakond 2 364,0 2 214,5 2 322,2 2 272,6 2 513,1 2 264,1
Tallinn 2 143,8 2 010,1 2 096,5 2 050,3 2 274,8 2 061,6
Hiiu maakond 4,2 3,3 3,8 4,1 3,3 3,0
Ida-Viru maakond 27,3 27,0 26,6 26,2 26,9 19,8
Kohtla-Järve linn 4,1 4,1 4,7 3,7 3,6 3,1
Narva linn 12,0 13,1 11,9 14,3 13,9 9,7
Sillamäe linn, kuni 2022 2,2 .. .. .. .. ..
Jõgeva maakond 4,3 3,5 3,9 4,4 4,2 3,7
Järva maakond 7,1 5,4 7,0 5,8 5,7 5,2
Lääne maakond 8,7 9,1 8,2 6,9 9,4 8,4
Lääne-Viru maakond 15,7 14,1 16,5 19,0 19,4 16,1
Põlva maakond 4,5 4,2 4,9 4,0 5,2 2,5
Pärnu maakond 46,2 36,6 39,8 39,0 45,3 38,4
Pärnu linn 33,9 28,1 30,6 28,9 34,5 28,4
Rapla maakond 6,5 4,4 4,5 5,1 4,7 3,6
Saare maakond 6,9 6,3 8,0 10,1 7,9 6,3
Tartu maakond 122,8 109,5 118,2 124,3 129,2 108,7
Tartu linn 100,4 89,6 99,4 106,1 107,9 92,4
Valga maakond 9,2 7,0 6,3 8,1 5,8 6,8
Viljandi maakond 13,0 8,4 13,2 12,1 13,5 9,3
Võru maakond 7,1 6,6 6,6 7,5 7,8 6,0
Maakond määramata 276,9 245,0 375,8 387,9 286,1 253,2