Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 1 567,6 miljonit eurot
2,2%
I KVARTAL 2021
Teenuste eksport 1 567,6 miljonit eurot
2021
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | IV kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 856,6 1 534,5 1 220,5 1 439,0 1 476,2 1 567,6
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5,8 2,4 1,5 4,0 6,1 3,9
Mäetööstus 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Töötlev tööstus 156,8 166,9 107,5 117,5 127,7 140,9
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 9,9 6,9 10,6 8,5 12,9 5,0
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,4 1,8 1,1 1,3 1,7 3,6
Ehitus 126,5 89,3 88,3 109,9 108,8 84,3
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 59,2 54,6 57,9 43,1 53,1 101,4
Veondus ja laondus 474,6 405,7 334,8 385,6 331,9 439,2
Majutus ja toitlustus 14,8 8,7 2,2 5,3 3,5 2,0
Info ja side 351,0 296,0 274,8 316,6 400,9 376,1
Finants- ja kindlustustegevus 36,9 47,6 44,2 44,4 59,2 52,4
Kinnisvaraalane tegevus 14,6 13,6 12,7 12,1 16,0 18,0
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 144,1 109,7 115,3 113,0 149,6 143,0
Haldus- ja abitegevused 109,4 86,0 67,5 77,8 79,4 92,6
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 8,9 6,0 4,6 5,6 7,3 4,6
Haridus 3,5 1,4 5,6 3,2 3,8 3,5
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 5,3 4,6 3,6 11,3 11,9 4,6
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 13,4 13,3 5,3 4,1 5,8 7,7
Muud teenindavad tegevused 8,1 5,8 7,0 6,0 6,6 8,3
Määramata 312,3 213,3 75,2 168,6 89,0 75,7

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | IV kvartal 2019 – I kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021
Eesti 1 856,6 1 534,5 1 220,5 1 439,0 1 476,2 1 567,6
Harju maakond 1 323,1 1 130,7 976,0 1 077,6 1 181,3 1 133,3
Tallinn 1 180,0 987,7 854,1 942,7 1 044,3 954,1
Hiiu maakond 2,3 1,8 2,3 2,4 2,0 2,0
Ida-Viru maakond 31,9 21,3 23,6 21,6 21,4 27,6
Kohtla-Järve linn 1,6 1,3 0,9 1,0 1,0 2,7
Narva linn 6,5 3,2 3,2 3,0 3,1 6,6
Sillamäe linn 17,8 11,3 15,7 13,8 12,8 13,8
Jõgeva maakond 3,3 2,7 2,4 2,2 2,8 2,5
Järva maakond 11,5 4,0 6,3 10,0 6,5 6,0
Lääne maakond 4,2 4,4 4,1 4,1 3,2 3,1
Lääne-Viru maakond 11,4 10,9 11,3 11,0 10,5 14,4
Põlva maakond 2,8 2,4 1,9 2,1 3,7 10,9
Pärnu maakond 35,6 30,6 22,7 28,1 29,6 18,5
Pärnu linn 21,9 20,9 16,1 19,0 20,4 11,6
Rapla maakond 4,4 3,1 3,4 3,1 4,6 2,8
Saare maakond 4,6 6,9 4,7 4,6 6,2 3,8
Tartu maakond 87,3 76,6 66,1 80,8 78,8 75,3
Tartu linn 79,4 68,0 58,7 68,0 69,9 63,9
Valga maakond 8,1 7,0 6,0 5,7 5,0 3,8
Viljandi maakond 8,5 5,5 6,2 6,5 6,5 6,2
Võru maakond 4,8 4,3 4,2 3,5 4,8 4,9
Maakond määramata 312,7 221,6 78,6 175,0 108,5 251,6