Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 1 791,9 miljonit eurot
46,2%
II KVARTAL 2021
Teenuste eksport 3 358,6 miljonit eurot
2021
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | I kvartal 2020 – II kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Kokku – kõik tegevusalad 1 541,3 1 226,0 1 445,7 1 499,8 1 566,7 1 791,9
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2,4 1,5 4,0 6,1 3,9 5,4
Mäetööstus 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2
Töötlev tööstus 166,9 107,5 117,5 123,8 141,9 164,0
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 6,9 10,6 8,6 12,9 5,0 12,8
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,8 1,1 1,3 1,7 3,6 2,4
Ehitus 89,3 88,3 109,9 108,8 84,2 90,7
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 54,6 57,9 43,3 53,1 99,6 89,9
Veondus ja laondus 404,8 332,0 382,4 331,9 438,9 508,2
Majutus ja toitlustus 8,7 2,2 5,3 3,5 1,9 3,1
Info ja side 296,0 274,8 316,6 428,4 378,7 439,2
Finants- ja kindlustustegevus 55,8 52,7 53,8 59,2 52,2 48,4
Kinnisvaraalane tegevus 13,6 12,7 12,1 16,0 15,4 14,5
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 109,7 115,3 113,0 149,6 144,7 189,0
Haldus- ja abitegevused 84,5 67,5 77,6 79,4 92,4 97,7
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 6,2 4,6 5,6 7,3 4,6 6,1
Haridus 1,4 5,5 3,2 3,8 3,3 3,5
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 4,6 3,6 11,3 11,9 4,6 6,3
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 13,3 5,3 4,1 5,8 7,6 7,1
Muud teenindavad tegevused 5,8 7,0 6,0 6,6 8,2 10,7
Määramata 214,0 74,9 169,0 89,0 74,9 92,0

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | I kvartal 2020 – II kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020 I kvartal 2021 II kvartal 2021
Eesti 1 541,3 1 226,0 1 445,7 1 499,8 1 566,7 1 791,9
Harju maakond 855,0 689,9 809,9 879,6 1 133,2 1 332,6
Tallinn 742,6 600,3 709,7 777,1 954,0 1 134,2
Hiiu maakond 1,4 1,6 1,9 1,5 2,0 2,3
Ida-Viru maakond 17,2 19,8 18,3 17,9 27,6 21,4
Kohtla-Järve linn 0,5 0,5 .. .. 2,7 3,3
Narva linn 1,7 1,2 1,4 1,7 6,6 6,3
Sillamäe linn 11,0 15,5 13,5 12,5 13,8 6,6
Jõgeva maakond 0,7 0,6 0,6 0,9 2,5 2,6
Järva maakond 2,5 4,9 8,4 4,8 6,0 9,5
Lääne maakond 1,4 1,3 1,3 1,3 3,1 3,9
Lääne-Viru maakond 7,3 6,2 6,7 6,1 14,4 13,5
Põlva maakond 1,4 .. .. .. 10,9 2,8
Pärnu maakond 16,3 10,8 16,2 15,9 18,5 20,0
Pärnu linn 10,3 7,1 10,2 10,6 11,6 13,1
Rapla maakond 1,4 1,5 1,4 2,4 2,8 3,9
Saare maakond 2,0 1,8 1,4 2,6 3,8 4,3
Tartu maakond 60,1 50,4 56,9 57,2 75,3 86,7
Tartu linn 54,9 46,1 52,9 52,6 63,9 72,7
Valga maakond 5,8 4,7 4,5 3,9 3,8 3,9
Viljandi maakond 2,8 3,1 2,7 2,8 6,2 7,0
Võru maakond 2,3 2,0 1,5 2,0 4,9 4,0
Maakond määramata 562,9 425,5 512,1 497,5 250,7 272,7