Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 941,8 miljonit eurot
II KVARTAL 2023
Teenuste eksport 10 748,3 miljonit eurot
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Kokku - kõik tegevusalad 2 318,1 2 727,2 2 778,5 2 924,5 2 694,5 2 941,8
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5,3 8,3 7,2 6,2 3,7 5,6
Mäetööstus 1,4 1,6 1,6 1,5 1,1 1,2
Töötlev tööstus 153,7 163,6 149,1 176,6 162,8 162,9
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 6,2 12,1 15,5 20,1 33,5 27,2
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 1,5 1,8 1,7 1,3 1,3 1,8
Ehitus 86,7 101,7 105,5 109,9 93,5 102,7
Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont 90,1 102,5 103,4 110,9 127,8 136,0
Veondus ja laondus 610,5 659,5 684,2 658,8 594,3 560,5
Majutus ja toitlustus 8,3 14,6 19,6 14,4 7,5 10,3
Info ja side 713,7 816,0 815,2 922,4 820,6 901,0
Finants- ja kindlustustegevus 62,9 61,0 65,5 81,6 84,9 91,2
Kinnisvaraalane tegevus 16,0 15,0 16,0 17,4 13,9 12,6
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 220,0 262,3 238,8 312,3 303,0 333,8
Haldus- ja abitegevused 134,0 149,6 151,4 167,0 157,0 157,3
Avalik haldus ja riigikaitse kohustuslik sotsiaalkindlustus 14,2 10,5 11,3 12,3 9,1 7,1
Haridus 5,8 4,6 7,5 5,5 5,1 4,7
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 5,7 4,9 5,6 5,0 4,6 5,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 10,3 11,6 15,4 14,0 16,6 15,3
Muud teenindavad tegevused 8,0 8,8 10,9 10,4 9,1 8,5
Määramata 164,0 317,1 352,9 276,9 245,0 397,0

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023
Eesti 2 318,1 2 727,2 2 778,5 2 924,5 2 694,5 2 941,8
Harju maakond 1 932,3 2 159,3 2 177,7 2 364,0 2 205,9 2 281,4
Tallinn 1 723,9 1 936,3 1 955,3 2 143,8 2 002,5 2 057,3
Hiiu maakond 3,0 4,2 4,3 4,2 3,3 3,8
Ida-Viru maakond 3,4 27,5 25,1 27,3 25,3 23,3
Kohtla-Järve linn 3,3 4,6 3,2 4,1 4,1 4,8
Narva linn 7,3 12,5 11,4 12,0 11,5 8,7
Sillamäe linn 5,2 1,8 1,5 2,2 .. ..
Jõgeva maakond 3,4 4,0 3,7 4,3 3,5 3,9
Järva maakond 5,6 6,6 6,9 7,1 5,4 7,0
Lääne maakond 5,9 7,7 8,7 8,7 9,1 8,8
Lääne-Viru maakond 14,9 16,6 16,9 15,7 14,0 16,4
Põlva maakond 3,1 4,0 3,6 4,5 4,2 4,8
Pärnu maakond 34,8 42,2 39,1 46,2 36,6 39,6
Pärnu linn 25,7 32,4 29,3 33,9 28,0 30,0
Rapla maakond 5,0 6,3 7,0 6,5 4,4 4,5
Saare maakond 6,2 6,5 7,3 6,9 6,3 7,8
Tartu maakond 95,4 100,2 103,4 122,8 109,3 117,4
Tartu linn 76,3 78,5 81,2 100,4 89,4 98,7
Valga maakond 3,9 6,8 4,9 9,2 7,0 6,2
Viljandi maakond 10,1 10,1 10,1 13,0 8,4 13,2
Võru maakond 6,8 7,9 7,1 7,1 6,6 6,6
Maakond määramata 164,3 317,1 352,9 276,9 245,0 397,0