Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 1 465,3 miljonit eurot
-21,1%
IV KVARTAL 2020
Teenuste eksport 5 659,5 miljonit eurot
2020
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Kokku – kõik tegevusalad 1 994,7 1 856,6 1 534,6 1 220,6 1 439,1 1 465,3
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 1,8 5,8 2,1 1,5 4,0 6,1
Mäetööstus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Töötlev tööstus 152,7 156,8 165,0 106,4 117,6 124,5
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 6,9 9,9 6,9 10,6 8,6 12,9
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,9 1,4 1,3 1,0 1,1 1,6
Ehitus 156,1 126,5 88,7 86,4 106,6 105,0
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 63,7 59,2 44,5 48,0 39,5 51,3
Veondus ja laondus 528,4 474,6 403,2 333,9 375,7 325,9
Majutus ja toitlustus 21,1 14,8 8,8 2,2 5,4 3,5
Info ja side 289,1 351,0 297,4 278,2 317,7 393,4
Finants- ja kindlustustegevus 33,5 36,9 50,3 47,3 46,7 57,7
Kinnisvaraalane tegevus 13,5 14,6 15,4 13,5 12,6 17,3
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 116,2 144,1 115,2 116,6 117,6 148,8
Haldus- ja abitegevused 102,8 109,4 90,7 76,1 80,0 78,6
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 5,9 8,9 6,1 4,6 5,7 6,9
Haridus 3,3 3,5 1,4 1,3 3,3 3,9
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 10,2 5,3 4,4 3,8 11,5 12,0
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 11,5 13,4 13,6 5,5 4,8 5,7
Muud teenindavad tegevused 7,4 8,1 6,1 7,7 7,2 7,6
Määramata 468,3 312,3 213,4 75,8 173,3 102,4

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2019 – IV kvartal 2020
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2019 IV kvartal 2019 I kvartal 2020 II kvartal 2020 III kvartal 2020 IV kvartal 2020
Eesti 1 994,7 1 856,6 1 534,6 1 220,6 1 439,1 1 465,3
Harju maakond 1 287,0 1 323,1 1 140,9 981,0 1 085,5 1 176,6
Tallinn 1 134,4 1 180,0 994,0 855,9 948,3 1 033,2
Hiiu maakond 2,0 2,3 1,8 2,2 2,3 1,9
Ida-Viru maakond 31,0 31,9 21,2 23,5 21,9 21,5
Kohtla-Järve linn 1,5 1,6 1,4 1,0 1,1 1,0
Narva linn 6,2 6,5 3,3 3,2 3,2 3,5
Sillamäe linn 16,7 17,8 11,3 15,7 13,8 12,8
Jõgeva maakond 2,8 3,3 2,7 2,5 2,3 2,8
Järva maakond 12,1 11,5 4,1 6,4 10,0 6,5
Lääne maakond 4,2 4,2 4,3 4,1 3,9 3,3
Lääne-Viru maakond 11,4 11,4 10,8 10,5 10,7 9,9
Põlva maakond 3,1 2,8 2,5 2,0 2,1 4,0
Pärnu maakond 34,7 35,6 30,5 22,7 28,2 29,7
Pärnu linn 23,2 21,9 20,1 15,4 18,2 19,8
Rapla maakond 5,9 4,4 3,1 3,4 3,2 4,8
Saare maakond 4,7 4,6 4,1 3,5 3,3 5,6
Tartu maakond 105,6 87,3 77,7 65,9 75,9 78,9
Tartu linn 99,0 79,4 69,6 59,0 68,3 71,3
Valga maakond 7,6 8,1 6,8 5,8 5,5 5,1
Viljandi maakond 8,7 8,5 5,8 6,4 6,8 6,6
Võru maakond 5,2 4,8 4,4 4,2 3,5 4,6
Maakond määramata 468,5 312,7 213,8 76,5 174,1 103,4