Teenuste eksport

Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.

Teenuste eksport 2 797,8 miljonit eurot
0,7%
III KVARTAL 2023
Teenuste eksport 10 748,3 miljonit eurot
24,9%
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi | II kvartal 2022 – III kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023
Kokku – kõik tegevusalad 2 727,2 2 778,5 2 924,5 2 694,5 2 955,4 2 797,8
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 8,3 7,2 6,2 3,7 5,6 4,5
Mäetööstus 1,6 1,6 1,5 1,1 0,5 0,2
Töötlev tööstus 163,6 149,1 176,6 162,8 169,4 158,1
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 12,1 15,5 20,1 33,5 27,2 28,4
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 1,8 1,7 1,3 1,3 2,2 1,6
Ehitus 101,7 105,5 109,9 93,5 102,3 124,3
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 102,5 103,4 110,9 127,8 140,3 100,6
Veondus ja laondus 659,5 684,2 658,8 594,3 559,5 563,3
Majutus ja toitlustus 14,6 19,6 14,4 7,5 10,3 12,8
Info ja side 816,0 815,2 922,4 820,6 914,5 848,8
Finants- ja kindlustustegevus 61,0 65,5 81,6 84,9 91,3 83,7
Kinnisvaraalane tegevus 15,0 16,0 17,4 13,9 12,6 10,8
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 262,3 238,8 312,3 303,0 343,8 270,8
Haldus- ja abitegevused 149,6 151,4 167,0 157,0 159,2 151,5
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 10,5 11,3 12,3 9,1 7,1 7,9
Haridus 4,6 7,5 5,5 5,1 4,9 5,3
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 4,9 5,6 5,0 4,6 5,1 6,1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 11,6 15,4 14,0 16,6 15,3 20,9
Muud teenindavad tegevused 8,8 10,9 10,4 9,1 8,5 10,1
Määramata 317,1 352,9 276,9 245,0 375,8 388,1

Teenuste eksport haldusüksuse järgi | II kvartal 2022 – III kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023
Eesti 2 727,2 2 778,5 2 924,5 2 694,5 2 955,4 2 797,8
Harju maakond 2 159,3 2 177,7 2 364,0 2 205,9 2 315,1 2 143,4
Tallinn 1 936,3 1 955,3 2 143,8 2 002,5 2 089,6 1 924,7
Hiiu maakond 4,2 4,3 4,2 3,3 3,8 4,1
Ida-Viru maakond 27,5 25,1 27,3 25,3 24,9 21,9
Kohtla-Järve linn 4,6 3,2 4,1 4,1 4,8 3,6
Narva linn 12,5 11,4 12,0 11,5 10,3 10,8
Sillamäe linn 1,8 1,5 2,2 .. .. ..
Jõgeva maakond 4,0 3,7 4,3 3,5 3,9 4,4
Järva maakond 6,6 6,9 7,1 5,4 7,0 5,8
Lääne maakond 7,7 8,7 8,7 9,1 8,8 7,5
Lääne-Viru maakond 16,6 16,9 15,7 14,0 16,5 18,8
Põlva maakond 4,0 3,6 4,5 4,2 4,9 4,0
Pärnu maakond 42,2 39,1 46,2 36,6 38,3 37,2
Pärnu linn 32,4 29,3 33,9 28,0 29,2 27,1
Rapla maakond 6,3 7,0 6,5 4,4 4,5 5,1
Saare maakond 6,5 7,3 6,9 6,3 8,0 8,9
Tartu maakond 100,2 103,4 122,8 109,3 118,0 121,5
Tartu linn 78,5 81,2 100,4 89,4 99,3 103,2
Valga maakond 6,8 4,9 9,2 7,0 6,2 7,7
Viljandi maakond 10,1 10,1 13,0 8,4 13,2 12,0
Võru maakond 7,9 7,1 7,1 6,6 6,6 7,4
Maakond määramata 317,1 352,9 276,9 245,0 375,8 388,1

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!