Küsi statistikat

Soovid huvitava teema kohta saada riiklikku statistikat? Soovid infot Statistikaameti või tema tegevuse kohta? Ei leia andmeid, mida on tarvis ja vajad abi? Soovid detailsemat statistikat või põhjalikumat uurimust? Soovid teada, millised andmed on olemas Statistikaametil Sinu kohta?

Saada päring

Päringu võib esitada ka telefoni teel, stat [at] stat.ee (e-postiga), vestlusaknas (online-chat) või kirjaga.

Teabenõue

Teabenõude alusel saab teavet avaldatud riikliku statistika, statistikaameti ja selle tegevuse kohta. Teabenõudele vastame esimesel võimalusel viie tööpäeva jooksul. Kui pöördumine on selgitustaotlus, vastame sellele esimesel võimalusel 30 päeva jooksul.

Tellimustöö

Tellimustööna on võimalik saada detailsemat teavet, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis. See töö nõuab andmete lisatöötlemist või analüüsi. Detailsemat statistikat saab tellida kõigi statistikavaldkondade kohta.

Statistikaametilt saab tellida uuringuid andmete kogumisest põhjalike analüüside või eritoodeteni. Pakume andmete visualiseerimise lahendusi, mis põhinevad juba olemasolevatel või tellitud andmetel.

 Tutvu tellimustöö teenusstandardiga

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada statistikaametil olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Olenevalt andmete iseloomust ja lepingu tingimustest saab andmeid kasutada statistikaametis kohapeal selleks loodud töökohal või kaugühenduse kaudu.

 Info konfidentsiaalsete andmete kasutamise kohta

Andmekirjaoskuse nädal

29. märtsil 2023 korraldas statistikaamet andmekirjaoskuse nädala raames esmakordselt suure küsimuste maratoni Küsimus24. Päeva jooksul said kõik huvilised küsida ametilt ükskõik mida andmete, andmeanalüüsi, andmetega seotud infotehnoloogia jms kohta. Küsimuste maratonil esitati kokku ligi 1400 küsimus. Andmekirjaoskuse nädala jooksul jagasime ka põnevaid andmeampse sotsiaalmeedias. 

Küsimus24 Andmeamps