Strateegia

Nõudlus statistika järele suureneb ja andmeid oodatakse aina rohkem ning kiiremini. Statistikaamet tegutseb arusaadavalt ja võimalikult kiiresti, et riiklik statistika kajastaks tarbijatele huvipakkuvaid ja asjakohaseid valdkondi ning tagatud oleks järjepidevus ka kaugemas tulevikus.

Aastatel 2023–2030 toetub statistikaameti arengukava neljale valdkondlikule strateegilisele eesmärgile ning organisatsiooniülestele arengueesmärkidele:   

 1. Andmehaldus.
  Andmed on meie vara. Meil on ülevaade riigi andmetest. Andmete kodu on korras.
 2. Andmeteenused.
  Meie teenused on kiired ja paindlikud ning vastavad kliendi vajadustele. Statistika tootmine on kvaliteetne ja tõhus.
 3. Andmekirjaoskus.
  Andmeid kasutatakse oskuslikult. Oleme Eestit puudutavate andmete peamine ja usaldusväärne allikas.
 4. Organisatsiooni areng.
  Oleme uuendusmeelne ja ühiskondlikele muutustele kiirelt reageeriv organisatsioon. Loome oma inimestele arengut ja koostööd soodustava keskkonna.

Mõistmaks, millele nende eesmärkide saavutamisel keskendume, on iga eesmärk jagatud  alaeesmärkideks. Neile on lisatud peamised tegevussuunad, millest   lähtudes planeeritakse konkreetsed tegevused eraldiseisvas tegevuskavas.