Intrastat

Mis uuring see on?

Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu riikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. See loodi 1993. aastal, kui moodustati Euroopa Liidu riikide ühisturg ja kadus tollikontroll sisepiiridel. Eesti ühines sellega 1. mail 2004. Euroopa Liidu kaubavahetuses kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid „kauba saabumine“ ja „kauba lähetamine“. Enamik Eesti kaubavahetusest toimub Euroopa Liidu riikidega, seega tuleb Intrastati süsteemi rakendades koguda küsimustike abil infot ligi 70% väliskaubandustehingute kohta.

Kelle tellimuse alusel uuring korraldatakse?

Uuringu peamine avaliku huvi esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Milleks on neid andmeid vaja? 

Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat. See on oluline avalikus ja erasektoris nii maailmas, Euroopa Liidu tasandil, igas liikmesriigis ning majandusüksuses otsuste langetamisel ja kavandamisel. Kaubavahetuse statistika põhjal saab kavandada transporditaristut ja hinnata majanduse elujõudu. Majandusüksustele on väliskaubanduse andmed olulised turu-uuringute korraldamiseks.

Kui sageli uuringut korraldatakse?

Intrastati andmed kõigi eelmisel kuul Euroopa Liidu riikidega tehtud tehingute kohta tuleb statistikaametile esitada iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks.

Kuidas valitakse uuringus osalejad? 

Intrastati andmeid peavad esitama majandusüksused, mille kaubavahetuse käive Euroopa Liidu riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab statistikaamet kindlaks eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi. Andmed tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta.

Kuidas andmeid kogutakse? 

Intrastati andmeid saab statistikaametile esitada elektrooniliselt. Selleks tuleb kasutada eSTAT-i veebikeskkonda.

Kus avaldatakse uuringu tulemused?

Väliskaubandusstatistika andmed avaldatakse statistika andmebaasis ja veebilehel www.stat.ee ligikaudu 26. päeval pärast andmete kogumise tähtpäeva.

Kuidas olla kindel, et tegemist on statistikaameti uuringuga?

Sellele küsitlusele saab vastata internetis https://estat.stat.ee. Küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta meie klienditoega telefonil 625 9300 või e-posti aadressil klienditugi [at] stat.ee (klienditugi[at]stat[dot]ee).