Mõõtühikute klassifikaator

Kood Nimetus Mõõtühiku lühend
CCT kandejõud tonnides1 ct/l
CEN sada tükki 100 p/st
CTM karaat (meetermõõdustiku karaat =2 × 10-4 kg) c/k
GFJ gramm lõhustuvat isotoopi gi F/S
GRM gramm g
GTO kogumahutavus GT
KCC kilogramm koliinkloriidi kg C5H14ClNO
KHO kilogramm vesinikperoksiidi kg H2O2
KLT 1000 liitrit 1000 l
KMA kilogramm metüülamiine kg met.am.
KNE vedelikuta netomassi kilogramm kg/net eda
KNI kilogramm lämmastikku kg N
KPH kilogramm kaaliumhüdroksiidi kg KOH
KPO kilogramm kaaliumoksiidi kg K2O
KPP kilogramm difosforpentaoksiidi kg P2O5
KSD kilogramm 90% kuivaine sisaldusega kg 90% sdt
KSH kilogramm naatriumhüdroksiidi kg NaOH
KUR kilogramm uraani kg U
LPA liiter puhast (100%) alkoholi l alc. 100%
LTR liiter l
MIL tuhat tükki 1000 p/st
MQM 1000 kuupmeetrit 1000 m³
MTK ruutmeeter
MTQ kuupmeeter
MTR meeter m
MWT 1000 kilovatt-tundi 1000 kWh
NEL elementide arv ce/el
NPR paaride arv pa
PCE tükiarv p/st
ZZZ lisamõõtühik puudub -
TJO teradžauli (ülemine kütteväärtus) TJ

1 Kandejõud tonnides (ct/l) on ühik, milles väljendatakse laeva kandejõudu tonnides, arvestamata laevavarustust (kütus, seadmed, toiduvarud jne.) Samuti ei võeta arvesse laevapardal olevaid inimesi (meeskond ja reisijad) ja nende pagasit.

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!