Õhk

Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas. Siiski aga tekib ka meil õhusaastet. Saastunud õhk on arvestatav keskkonnaoht inimeste tervisele. Kõige kahjulikumaks peetakse imepeeneid saasteosakesi, mis tekivad sõidukite heitgaasidest, põlemisprotsessist ja keemilistest reaktsioonidest atmosfääris.

Statistika annab ülevaate Eestis õhku paisatud heitmete kogustest ja nende päritolust, näiteks

  • keemiliste ja orgaaniliste ühendite heitkogustest ja peenosakeste mahust;
  • happevihmade põhjustatud gaaside heitkogustest.

Õhusaasteainete heitkoguste andmeid kasutatakse arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning õhukvaliteedi seireks.

Vääveldioksiidi heitkogus 18,9 tuhat tonni
-38,8%
2019
Lämmastikoksiidide heitkogus 25,2 tuhat tonni
-15,4%
2019
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus 22,7 tuhat tonni
3,2%
2019
Peenosakeste (PM < 10 µm) heitkogus 9,2 tuhat tonni
-18,6%
2019
Happevihma põhjustavate gaaside heitkogus 1,8 tuhat tonni hapestumise ekvivalenti
-21,7%
2019
CO2 heitmed majandustegevusalast „elektrienergia ja soojuse tootmine" | 2011–2019
Happevihma põhjustavate gaaside heide | 2013–2019
Suurimad lämmastikoksiidide õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2011 – 2019
Ühik: tonni
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tegevusalad kokku 46 325 47 557 46 070 45 095 39 464 41 501 34 557 32 692 25 109
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 521 5 547 4 788 5 029 4 854 5 228 4 926 4 856 4 394
Töötlev tööstus 3 015 2 777 3 127 2 640 1 888 1 981 3 199 2 939 2 399
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 14 668 12 480 12 238 12 103 8 868 9 916 9 257 8 265 5 477
Maismaaveondus ja torutransport 8 416 6 208 7 348 6 046 5 408 5 399 5 173 4 954 4 638
Veetransport 11 836 16 003 15 769 16 687 15 869 16 306 9 216 9 032 5 884
Õhutransport 420 612 383 405 559 145 311 143 140
Kodumajapidamised kokku 7 779 7 564 8 252 9 088 9 347 7 851 8 128 8 027 7 533

Suurimad lenduvate orgaaniliste ühendite õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2010 – 2019
Ühik: tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tegevusalad kokku 13 246 13 748 13 729 13 784 13 731 13 494 13 416 13 763 12 960 12 526
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 285 4 407 4 559 4 501 4 767 4 822 4 572 4 945 5 043 4 723
Töötlev tööstus 3 724 3 894 4 012 4 175 4 172 4 762 4 220 4 377 4 057 4 027
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 481 462 542 582 556 493 1 074 1 284 940 1 091
Maismaaveondus ja torutransport 371 290 264 246 192 176 181 160 150 126
Veetransport 644 433 550 557 595 569 589 338 333 230
Õhutransport 20 25 23 23 25 31 10 21 11 11
Kodumajapidamised kokku 11 081 11 252 12 557 11 873 12 832 13 915 15 448 20 762 20 681 21 708

Blogi

Saastunud õhk — suurimaid keskkonnariske inimese tervisele

Alates 1974. aastast tähistatakse ÜRO eestvedamisel igal aastal ülemaailmset keskkonnapäeva eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu keskkonnakaitse olulisusele. Igal aastal keskendutakse võõrustajariigi peamistele keskkonnaprobleemidele ja nende lahendamisele. Tänavu tähistatakse ülemaailmset keskkonnapäeva 5. juunil Hiinas ning keskne teema on õhu saastatus.
Loe edasi 5. juuni 2019