Õhk

Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas. Siiski aga tekib ka meil õhusaastet. Saastunud õhk on arvestatav keskkonnaoht inimeste tervisele. Kõige kahjulikumaks peetakse imepeeneid saasteosakesi, mis tekivad sõidukite heitgaasidest, põlemisprotsessist ja keemilistest reaktsioonidest atmosfääris.

Statistika annab ülevaate Eestis õhku paisatud heitmete kogustest ja nende päritolust, näiteks

  • keemiliste ja orgaaniliste ühendite heitkogustest ja peenosakeste mahust;
  • happevihmade põhjustatud gaaside heitkogustest.

Õhusaasteainete heitkoguste andmeid kasutatakse arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning õhukvaliteedi seireks.

Vääveldioksiidi heitkogus 11,9 tuhat tonni
7,2%
2021
Lämmastikoksiidide heitkogus 22,5 tuhat tonni
-3,0%
2021
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus 26,5 tuhat tonni
10,9%
2021
Peenosakeste (PM < 10 µm) heitkogus 9,0 tuhat tonni
-11,8%
2022
Happevihma põhjustavate gaaside heitkogus 1,6 tuhat tonni hapestumise ekvivalenti
6,7%
2022
CO2 heitmed majandustegevusalast „elektrienergia ja soojuse tootmine" | 2013–2021
Happevihma põhjustavate gaaside heide | 2015–2022
Suurimad lämmastikoksiidide õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2013 – 2021
Ühik: tonni
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tegevusalad kokku 51 741 51 666 46 342 46 038 47 232 44 399 32 485 20 749 27 136
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5 970 5 970 5 236 5 199 4 749 4 947 4 545 3 564 4 437
Töötlev tööstus 3 922 3 602 2 806 2 879 3 588 3 594 2 350 1 789 2 248
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10 353 10 193 7 567 8 604 9 128 8 239 5 506 5 002 3 879
Maismaaveondus ja torutransport 11 958 11 958 11 547 9 742 9 267 7 315 6 170 4 720 5 163
Veetransport 15 159 16 105 15 675 16 127 17 602 17 496 11 211 3 537 8 554
Õhutransport 383 404 559 145 311 143 140 42 67
Kodumajapidamised kokku 10 185 9 836 9 897 9 491 9 627 9 544 8 985 8 674 7 838

Suurimad lenduvate orgaaniliste ühendite õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2012 – 2021
Ühik: tonni
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tegevusalad kokku 14 092 13 703 13 479 13 419 13 377 13 773 13 346 12 416 12 344 13 417
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 488 4 319 4 520 4 697 4 495 4 851 4 724 4 399 4 523 4 726
Töötlev tööstus 4 029 4 047 3 887 4 472 4 052 4 098 4 195 3 900 3 924 4 027
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 538 551 535 477 1 071 1 251 967 1 110 1 007 713
Maismaaveondus ja torutransport 655 575 545 510 444 421 354 283 228 251
Veetransport 523 536 574 562 582 624 623 411 127 304
Õhutransport 19 21 24 31 10 20 10 10 6 6
Kodumajapidamised kokku 9 684 9 189 9 239 9 107 9 130 9 600 9 637 10 641 11 766 13 526

Blogi

Saastunud õhk — suurimaid keskkonnariske inimese tervisele

Alates 1974. aastast tähistatakse ÜRO eestvedamisel igal aastal ülemaailmset keskkonnapäeva eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu keskkonnakaitse olulisusele. Igal aastal keskendutakse võõrustajariigi peamistele keskkonnaprobleemidele ja nende lahendamisele. Tänavu tähistatakse ülemaailmset keskkonnapäeva 5. juunil Hiinas ning keskne teema on õhu saastatus.
Loe edasi 5. juuni 2019