Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Õhk

Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas. Siiski aga tekib ka meil õhusaastet. Saastunud õhk on arvestatav keskkonnaoht inimeste tervisele. Kõige kahjulikumaks peetakse imepeeneid saasteosakesi, mis tekivad sõidukite heitgaasidest, põlemisprotsessist ja keemilistest reaktsioonidest atmosfääris.

Statistika annab ülevaate Eestis õhku paisatud heitmete kogustest ja nende päritolust, näiteks

  • keemiliste ja orgaaniliste ühendite heitkogustest ja peenosakeste mahust;
  • happevihmade põhjustatud gaaside heitkogustest.

Õhusaasteainete heitkoguste andmeid kasutatakse arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning õhukvaliteedi seireks.

Vääveldioksiidi heitkogus 30,9 tuhat tonni
-20,2%
2018
Lämmastikoksiidide heitkogus 32,1 tuhat tonni
-4,0%
2018
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus 22,4 tuhat tonni
-4,3%
2018
Peenosakeste (PM < 10 µm) heitkogus 11,3 tuhat tonni
-20,8%
2018
Happevihma põhjustavate gaaside heitkogus 2,4 1000 tonni hapestumise ekvivalenti
-15,3%
2018
CO2 heitmed majandustegevusalast „elektrienergia ja soojuse tootmine“ | 2010 - 2018
Happevihma põhjustavate gaaside heide | 2010 - 2018
Suurimad lämmastikoksiidide õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2010 – 2018
Ühik: tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tegevusalad kokku 53 923 47 153 48 341 46 445 45 715 40 379 42 721 41 182 39 262
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5 152 4 685 5 664 4 855 5 225 5 283 5 524 5 412 5 540
Töötlev tööstus 2 701 3 060 2 832 3 141 2 665 1 921 2 058 3 186 3 028
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 14 663 14 678 12 491 12 241 12 109 8 876 9 930 9 258 8 360
Maismaaveondus ja torutransport 9 178 8 452 6 255 7 360 6 066 5 426 5 457 5 235 4 708
Veetransport 18 255 12 013 16 110 15 928 16 872 16 052 16 470 15 258 14 826
Õhutransport 326 421 611 383 405 559 144 150 110
Kodumajapidamised kokku 8 986 7 877 7 645 8 904 10 101 10 603 8 569 9 551 9 994

Suurimad lenduvate orgaaniliste ühendite õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2010 – 2018
Ühik: tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tegevusalad kokku 13 324 13 842 13 890 13 818 13 818 13 642 13 636 14 028 13 162
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 312 4 441 4 616 4 529 4 829 4 902 4 637 5 012 5 092
Töötlev tööstus 3 725 3 896 4 018 4 172 4 171 4 759 4 222 4 368 4 044
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 482 464 544 583 557 494 1 076 1 287 943
Maismaaveondus ja torutransport 376 297 276 248 195 179 191 177 135
Veetransport 651 439 554 563 602 613 644 545 538
Õhutransport 20 25 23 23 25 31 10 10 7
Kodumajapidamised kokku 11 197 11 459 12 754 12 158 13 192 14 269 15 740 17 142 22 504

Blogi

Saastunud õhk — suurimaid keskkonnariske inimese tervisele

Alates 1974. aastast tähistatakse ÜRO eestvedamisel igal aastal ülemaailmset keskkonnapäeva eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu keskkonnakaitse olulisusele. Igal aastal keskendutakse võõrustajariigi peamistele keskkonnaprobleemidele ja nende lahendamisele. Tänavu tähistatakse ülemaailmset keskkonnapäeva 5. juunil Hiinas ning keskne teema on õhu saastatus.
Loe edasi 5. juuni 2019