Õhk

Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas. Siiski aga tekib ka meil õhusaastet. Saastunud õhk on arvestatav keskkonnaoht inimeste tervisele. Kõige kahjulikumaks peetakse imepeeneid saasteosakesi, mis tekivad sõidukite heitgaasidest, põlemisprotsessist ja keemilistest reaktsioonidest atmosfääris.

Statistika annab ülevaate Eestis õhku paisatud heitmete kogustest ja nende päritolust, näiteks

  • keemiliste ja orgaaniliste ühendite heitkogustest ja peenosakeste mahust;
  • happevihmade põhjustatud gaaside heitkogustest.

Õhusaasteainete heitkoguste andmeid kasutatakse arengu- ja tegevuskavade koostamisel ning õhukvaliteedi seireks.

Vääveldioksiidi heitkogus 38,7 tuhat tonni
10,6%
2017
Lämmastikoksiidide heitkogus 33,2 tuhat tonni
2,6%
2017
Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus 22,2 tuhat tonni
3,4%
2017
Peenosakeste (PM < 10 µm) heitkogus 13,9 tuhat tonni
16,7%
2017
Happevihma põhjustavate gaaside heitkogus 2,5 1000 tonni hapestumise ekvivalenti
6,3%
2017
CO2 heitmed majandustegevusalast „elektrienergia ja soojuse tootmine“ | 2009 - 2017
Happevihma põhjustavate gaaside heide | 2009 - 2017
Suurimad lämmastikoksiidide õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2009 - 2017
Ühik: tonni
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Majandustegevusalad kokku 44 990 43 102 47 175 47 065 45 503 43 190 36 992 43 846 40 720
..sealhulgas põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 3 998 3 748 3 734 4 099 3 311 3 681 4 004 3 631 3 688
..sealhulgas töötlev tööstus 2 337 2 493 3 060 2 825 3 173 2 652 1 841 2 091 2 947
..sealhulgas elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 10 293 14 838 14 691 12 492 12 319 12 120 8 866 9 711 9 222
..sealhulgas maismaaveondus ja torutransport 6 686 9 176 8 450 6 254 7 354 6 065 5 425 5 115 4 906
..sealhulgas veetransport 17 276 9 133 13 381 16 727 16 880 16 271 14 527 20 322 17 310
..sealhulgas õhutransport 21 18 29 284 20 19 29 21 31
Kodumajapidamised kokku 8 908 8 985 7 823 7 581 8 866 9 979 10 367 9 109 10 032

Suurimad lenduvate orgaaniliste ühendite õhuheitmete allikad õhuheitmete arvepidamise alusel | 2009 - 2017
Ühik: tonni
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Majandustegevusalad kokku 13 574 13 864 14 405 14 283 14 110 14 057 13 832 13 930 14 398
..sealhulgas põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 4 472 4 502 4 675 4 849 4 752 5 088 5 201 4 880 5 266
..sealhulgas töötlev tööstus 3 181 3 222 3 861 3 978 4 231 4 088 4 645 4 783 4 313
..sealhulgas elektrienergia gaasi auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 459 865 483 536 796 601 483 460 1 274
..sealhulgas maismaaveondus ja torutransport 305 372 295 276 235 193 180 185 170
..sealhulgas veetransport 658 725 522 610 631 628 618 850 674
..sealhulgas õhutransport 9 9 9 10 7 7 11 7 9
Kodumajapidamised kokku 11 965 11 254 9 887 10 328 9 748 9 553 10 045 10 739 11 142

Blogi

Saastunud õhk — suurimaid keskkonnariske inimese tervisele

Alates 1974. aastast tähistatakse ÜRO eestvedamisel igal aastal ülemaailmset keskkonnapäeva eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu keskkonnakaitse olulisusele. Igal aastal keskendutakse võõrustajariigi peamistele keskkonnaprobleemidele ja nende lahendamisele. Tänavu tähistatakse ülemaailmset keskkonnapäeva 5. juunil Hiinas ning keskne teema on õhu saastatus.
Loe edasi 5. juuni 2019