Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika annab ülevaate kaupade ja teenuste kaubandusest Eesti ja teiste riikide vahel. Ekspordi ehk väljaveo ja impordi ehk sisseveo vahe moodustab riigi väliskaubanduse bilansi. Väliskaubandusstatistikas kajastatakse kaupasid nende liikumise alusel üle Eesti riigipiiri ning teenuseid residentide ja mitteresidentide ostu-müügitehingute alusel.

Väliskaubandusstatistika avaldatakse jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistikast saab teada,

  • kui suur on väliskaubanduse üldmaht;
  • milline on eksporditud ja imporditud kaupade ning teenuste väärtus;
  • kui palju Eestis toodetud kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidu teistesse riikidesse ja Euroopa Liidust väljapoole;
  • kui palju tooteid ja teenuseid ostetakse meile sisse mujalt riikidest;
  • mis riigid on meie peamised ekspordi- ja impordipartnerid;
  • kui suur on kaubavahetuse bilanss ehk ekspordi- ja impordinäitajate erinevus.

Tähtsamad väliskaubanduse andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium; rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO. Väliskaubandusstatistika andmed on olulised riigi majandusarengu jälgimisel ja majanduspoliitika planeerimisel, neid kasutatakse SKP arvutamisel ning maksebilansi koostamisel. Ettevõtjad saavad andmeid kasutada turu-uuringuteks.

1 457 779 069 eurot
-24,5%
SEPTEMBER 2023
1 665 209 240 eurot
-21,6%
SEPTEMBER 2023
Kaubavahetuse bilanss -207,43 miljonit eurot
-6,7%
SEPTEMBER 2023
2 941,8 miljonit eurot
7,9%
II KVARTAL 2023
2 171,8 miljonit eurot
2,2%
II KVARTAL 2023
Teenuste bilanss 770,0 miljonit eurot
27,9%
II KVARTAL 2023
Uudis

Septembris süvenes kaubavahetuse langus

Statistikaameti andmetel eksporditi septembris kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi ligi 1,7 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 24% ning import 22%. Kaubavahetuse puudujääk septembris oli 207 miljonit eurot, mis suurenes aastataguse ajaga võrreldes 13 miljoni euro võrra.
Loe edasi 9. november 2023
Uudis

Kaubavahetus vähenes augustis viiendiku võrra

Statistikaameti andmetel eksporditi augustis kaupu 1,5 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 22% ning import 19%. Kaubavahetuse puudujääk augustis oli 293 miljonit eurot, mis on 7 miljonit vähem kui aasta varem.
Loe edasi 10. oktoober 2023
Uudis

Teises kvartalis oli teenuste eksport rekordtasemel

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 8% ja import 2%. Teenuseid müüdi 2,9 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest.
Loe edasi 12. september 2023