Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika annab ülevaate kaupade ja teenuste kaubandusest Eesti ja teiste riikide vahel. Ekspordi ehk väljaveo ja impordi ehk sisseveo vahe moodustab riigi väliskaubanduse bilansi. Väliskaubandusstatistikas kajastatakse kaupasid nende liikumise alusel üle Eesti riigipiiri ning teenuseid residentide ja mitteresidentide ostu-müügitehingute alusel.

Väliskaubandusstatistika avaldatakse jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistikast saab teada,

  • kui suur on väliskaubanduse üldmaht;
  • milline on eksporditud ja imporditud kaupade ning teenuste väärtus;
  • kui palju Eestis toodetud kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidu teistesse riikidesse ja Euroopa Liidust väljapoole;
  • kui palju tooteid ja teenuseid ostetakse meile sisse mujalt riikidest;
  • mis riigid on meie peamised ekspordi- ja impordipartnerid;
  • kui suur on kaubavahetuse bilanss ehk ekspordi- ja impordinäitajate erinevus.

Tähtsamad väliskaubanduse andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium; rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO. Väliskaubandusstatistika andmed on olulised riigi majandusarengu jälgimisel ja majanduspoliitika planeerimisel, neid kasutatakse SKP arvutamisel ning maksebilansi koostamisel. Ettevõtjad saavad andmeid kasutada turu-uuringuteks.

1 490 926 109 eurot
-8,9%
2023 JAANUAR
1 763 374 775 eurot
-1,0%
2023 JAANUAR
Kaubavahetuse bilanss -272,45 miljonit eurot
-88,4%
2023 JAANUAR
2 952,3 miljonit eurot
12,0%
2022 IV KVARTAL
2 187,0 miljonit eurot
25,3%
2022 IV KVARTAL
Teenuste bilanss 765,4 miljonit eurot
-14,0%
2022 IV KVARTAL
Uudis

Teenuste väliskaubandus oli eelmisel aastal ülejäägis

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2022. aasta neljandas kvartalis 2021. aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 12% ja import 25%. Teenuseid müüdi mitteresidentidele 3,0 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk neljandas kvartalis oli seega 765 miljonit eurot, mis on eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 125 miljoni euro võrra väiksem. 2022. aastal tervikuna kasvas teenuste eksport 31% ja import 19%.
Loe edasi 14. märts 2023
Uudis

Jaanuaris mõjutasid ekspordi vähenemist mineraalsed kütused

Statistikaameti andmetel vähenes 2023. aasta jaanuaris kaupade eksport ja import jooksevhindades võrreldes 2022. aasta sama kuuga vastavalt 9% ja 1%. Kaupu eksporditi jooksevhindades 1,5 miljardi euro ja imporditi 1,8 miljardi euro väärtuses. Kaubavahetuse puudujääk oli jaanuaris 127 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem, ulatudes 272 miljoni euroni.
Loe edasi 13. märts 2023