Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika annab ülevaate kaupade ja teenuste kaubandusest Eesti ja teiste riikide vahel. Ekspordi ehk väljaveo ja impordi ehk sisseveo vahe moodustab riigi väliskaubanduse bilansi. Väliskaubandusstatistikas kajastatakse kaupasid nende liikumise alusel üle Eesti riigipiiri ning teenuseid residentide ja mitteresidentide ostu-müügitehingute alusel.

Väliskaubandusstatistika avaldatakse jooksevhindades.

Väliskaubandusstatistikast saab teada,

  • kui suur on väliskaubanduse üldmaht;
  • milline on eksporditud ja imporditud kaupade ning teenuste väärtus;
  • kui palju Eestis toodetud kaupu ja teenuseid eksporditakse Euroopa Liidu teistesse riikidesse ja Euroopa Liidust väljapoole;
  • kui palju tooteid ja teenuseid ostetakse meile sisse mujalt riikidest;
  • mis riigid on meie peamised ekspordi- ja impordipartnerid;
  • kui suur on kaubavahetuse bilanss ehk ekspordi- ja impordinäitajate erinevus.

Tähtsamad väliskaubanduse andmete kasutajad on Eesti Pank, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, rahandusministeerium; rahvusvahelistest organisatsioonidest Eurostat, ÜRO, OECD, IMF ja WTO. Väliskaubandusstatistika andmed on olulised riigi majandusarengu jälgimisel ja majanduspoliitika planeerimisel, neid kasutatakse SKP arvutamisel ning maksebilansi koostamisel. Ettevõtjad saavad andmeid kasutada turu-uuringuteks.

1 695 703 932 eurot
-17,1%
MÄRTS 2023
1 901 683 733 eurot
-14,2%
MÄRTS 2023
Kaubavahetuse bilanss -205,98 miljonit eurot
-9,5%
MÄRTS 2023
2 952,3 miljonit eurot
12,0%
2022 IV KVARTAL
2 187,0 miljonit eurot
25,3%
2022 IV KVARTAL
Teenuste bilanss 765,4 miljonit eurot
-14,0%
2022 IV KVARTAL
Blogi

Mullu vedasid Eesti väliskaubandust keskmise suurusega ettevõtted

2022. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 21,3 miljardi ning imporditi 24,9 miljardi euro eest. Eksport kasvas 2021. aastaga võrreldes 17% ja import 25%. Kaubavahetus oli puudujäägis ning import ületas eksporti ligi 3,6 miljardi euroga. Eelmise aasta trende tutvustab statistikaameti analüütik Jane Leppmets.
Loe edasi 27. aprill 2023