Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) -4,1 %
IV KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv) 4,3 %
IV KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,6 %
IV KVARTAL 2022
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2010–2022
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2018 – 2022
Ühik: miljonit eurot
2018 2019 2020 2021 2022
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 23 367,1 24 241,0 24 107,4 26 039,2 25 704,0
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 23 335,2 24 176,7 24 062,9 25 988,5 25 710,6