Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) 12,9 %
II KVARTAL 2021
SKP (kvartaalne reaalkasv) 8,1 %
II KVARTAL 2021
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) 4,3 %
II KVARTAL 2021
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2009 - 2020
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2016 – 2020
Ühik: miljonit eurot
2016 2017 2018 2019 2020
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 21 282,4 22 515,1 23 445,8 24 406,2 23 686,0
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 21 306,0 22 467,4 23 392,6 24 328,9 23 681,2

Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0061 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0042