SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) -2,4 %
III KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv) 0,5 %
III KVARTAL 2022
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,8 %
III KVARTAL 2022
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2009–2021
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2017 – 2021
Ühik: miljonit eurot
2017 2018 2019 2020 2021
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 22 515,1 23 367,1 24 241,0 24 107,4 26 039,2
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 22 467,1 23 333,5 24 174,9 24 066,3 26 013,6

Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0061 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0042