SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) -3,9 %
KVARTAL 2023 III
SKP (kvartaalne reaalkasv) -0,8 %
KVARTAL 2023 III
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -1,3 %
KVARTAL 2023 III
SKP kiirhinnang, püsivhinnas ja sesoonselt ning tööpäevade arvuga korrigeeritult | I kvartal 2022 – III kvartal 2023
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2010–2022
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2018 – 2022
Ühik: miljonit eurot
2018 2019 2020 2021 2022
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 23 367,1 24 309,7 24 075,0 25 820,2 25 701,2
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 23 328,5 24 247,5 24 081,4 25 858,2 25 740,0