SKP reaalkasv (aheldatud väärtus)

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid. Reaalse majanduskasvu arvutamisel tuleb arvestada hinnamuutusi. SKP nominaalnäitaja sisaldab ka hinnamõju, kuid SKP reaalnäitaja arvutamisel on see eemaldatud. Reaalne majanduskasv näitab, kui palju hüvede kogus majanduses suurenes.

SKP (aastane reaalkasv) -6,9 %
II KVARTAL 2020
SKP (kvartaalne reaalkasv) -0,2 %
II KVARTAL 2020
SKP (kvartaalne reaalkasv, sesoonselt korrigeeritud) -5,6 %
II KVARTAL 2020
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2007 - 2019
SKP aheldatud väärtus (2015. aasta hindades) | 2015 - 2019
Ühik: miljonit eurot
2015 2016 2017 2018 2019
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 20 782,2 21 444,7 22 624,0 23 609,4 24 789,0
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 20 816,5 21 470,0 22 588,5 23 571,3 24 727,8

Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0012 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0061 Alusandmed statistika andmebaasis: RAA0042

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!