16. Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Üleilmne eesmärk „Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid“ keskendub inimeste igakülgsele turvalisusele. Eelkõige on tähelepanu all sõjaliste konfliktide piirkonnad, kuid turvalisust soovitakse suurendada kõikjal.

ÜRO tegevuskavas 2030 seatud eesmärkide hulgas rõhutatakse vajadust vähendada vägivalda ja sellega seotud surmade arvu, eriti laste hulgas. Rõhutatakse, et lõpetada tuleb laste kuritarvitamine ja ärakasutamine, lastega kaubitsemine ning vägivald laste vastu ja laste piinamine. Riikide tegevus peab olema rajatud õigusriigi põhimõttele. Vähendada tuleb korruptsiooni ning aastaks 2030 ebaseaduslikke raha- ja relvavooge, tõhustada varastatud varade sissenõudmist ja tagastamist ning võidelda organiseeritud kuritegevusega. Kõikidel tasanditel peaksid olema tõhusad, vastutustundlikud ja ausalt tegutsevad institutsioonid ning otsustuprotsess ennekõike kaasav.

Eesti säästva arengu strateegias rõhutatakse turvalisust kui heaolu olulist osa.

Üleilmne eesmärk „Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid“ on Eestis seotud korruptsiooni ja inimeste turvalisuse järgmiste näitajatega:

  • korruptsiooni tajumine;
  • määratlemata kodakondsus;
  • kodukoha turvalisus;
  • vägivallas hukkunud;
  • vägivalla ohvrid.
Korruptsiooni tajumise indeks 76
2,7%
2023
Määratlemata kodakondsusega isikute osatähtsus 4,5 %
2024
Kodukohta turvaliseks hindajate osatähtsus 91 %
2024
Vägivalla (ründe) tagajärjel hukkunud 100 000 elaniku kohta 1,5
0,0%
2023
Vägivallakuriteo ohvriks langenute osatähtsus Eestis 1,7 %
2023