Turism, majutus ja toitlustus

Reisimine on suurepärane viis oma silmaga näha, kuidas kulgeb elu naabrite juures või maailma mõnes kaugemas nurgas. Iga päev reisib maailmas sadu miljoneid inimesi: kes sõidab kaugele töö pärast, kes läheb puhkama, kes lihtsalt silmaringi avardama. Schengeni viisavabadus ja euro kasutuselevõtt on soodustanud välimaalaste tulekut Eestisse ning lihtsustanud ka meie inimeste liikumist riigist väljapoole. Iga aasta 27. septembril tähistatakse ülemaailmset turismipäeva.

Turismistatistika tegemiseks kogume järgmisi andmeid:

  • Eesti elanike reisimine, sh sise- ja välisreiside arv, reiside eesmärk, sihtriigid ning reisikulud;
  • majutusettevõtetes peatunud turistid ja nende ööbimiste arv;
  • majutusettevõtete, tubade ja voodikohtade arv;
  • Eestis käinud väliskülastajate piiriületused, sh mis riikidest külalised meile tulevad, miks nad reisivad ja millele raha kulutavad;
  • turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad.

Põhjalikud teadmised turistide hulga, päritolu ja turismiga seotud kulu ning tulu kohta majandusele võimaldavad hinnata turismi tähtsust majandusarengule. Hooajalisuse mõju hinnates saab rakendada meetmeid selle leevendamiseks. Piiriületuste statistika on turismi arendamise oluline alus, sest saame teada, mis riikidest ja miks on külastajad Eestis käinud.

Eesti elanike ööbimisega sisereisid 721,7 tuhat
17,3%
IV KVARTAL 2023
Eesti elanike ööbimisega välisreisid 317,6 tuhat
30,6%
IV KVARTAL 2023
Eesti elanike kulutused ööbimisega sisereisil 166,8 eurot
-1,3%
IV KVARTAL 2023
Eesti elanike kulutused ööbimisega välisreisil 1 173,2 eurot
11,9%
IV KVARTAL 2023
Majutatute arv majutuskohtades 237 380
4,9%
MäRTS 2024
Majutuskohtade arv 906
-1,0%
MäRTS 2024
Tubade arv majutuskohtades 20 953
0,8%
MäRTS 2024
Voodikohtade arv majutuskohtades 47 441
0,5%
MäRTS 2024
Majutatute ööbimiste arv 435 921
1,8%
MäRTS 2024
Eesti elanike ööbimisega välis- ja sisereisid | 2010–2023
Majutuskohtade mahutatavus | 2015 – 2023
Majutuskohtade arv Tubade arv Voodikohtade arv
2015 1 417 23 754 58 072
2016 1 454 24 503 59 471
2017 1 500 25 222 61 663
2018 1 535 24 983 61 193
2019 1 424 25 168 60 957
2020 1 327 24 556 59 640
2021 1 324 24 489 59 486
2022 1 337 25 415 61 971
2023 1 307 25 326 61 904

Eesti elanike ööbimisega sisereisid peaeesmärgi järgi | 2010 – 2023
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2010 1 925,6 113,4 725,8 1 073,2 ..
2011 1 561,2 147,3 519,0 879,5 ..
2012 1 761,1 157,1 685,0 899,1 ..
2013 1 733,6 177,2 676,2 866,9 13,3
2014 2 572,3 316,3 831,5 1 406,4 18,2
2015 2 704,4 321,7 1 029,7 1 275,2 77,7
2016 3 253,6 427,0 1 265,6 1 485,3 75,7
2017 3 276,7 406,3 1 366,5 1 376,3 127,6
2018 4 399,1 445,1 2 030,9 1 795,2 127,8
2019 3 486,3 410,9 1 600,6 1 330,3 144,5
2020 2 135,6 190,1 1 198,7 689,4 57,5
2021 2 266,5 206,4 1 354,6 633,8 71,7
2022 2 639,9 253,6 1 523,6 767,0 95,7
2023 3 231,3 358,4 1 745,2 978,7 149,0

Eesti elanike ööbimisega välisreisid peaeesmärgi järgi | 2010 – 2023
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2010 955,2 137,4 598,7 219,1 ..
2011 1 054,2 232,3 457,8 359,6 ..
2012 1 146,8 236,9 574,7 312,4 22,8
2013 1 165,8 272,4 652,4 233,4 ..
2014 1 425,5 395,6 701,1 311,2 17,6
2015 1 249,9 338,9 686,8 213,2 ..
2016 1 339,3 422,7 684,6 223,3 ..
2017 1 279,4 318,9 753,0 194,6 ..
2018 2 068,5 502,0 1 228,4 305,1 33,0
2019 1 701,5 400,3 999,6 251,4 50,2
2020 558,1 140,7 337,8 65,3 ..
2021 574,5 135,5 335,8 89,2 ..
2022 1 090,0 162,6 722,2 161,1 44,1
2023 1 512,8 286,1 984,4 193,3 48,9