Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Turism, majutus ja toitlustus

Reisimine on suurepärane viis oma silmaga näha, kuidas kulgeb elu naabrite juures või maailma mõnes kaugemas nurgas. Iga päev reisib maailmas sadu miljoneid inimesi: kes sõidab kaugele töö pärast, kes läheb puhkama, kes lihtsalt silmaringi avardama. Schengeni viisavabadus ja euro kasutuselevõtt on soodustanud välimaalaste tulekut Eestisse ning lihtsustanud ka meie inimeste liikumist riigist väljapoole. Iga aasta 27. septembril tähistatakse ülemaailmset turismipäeva.

Turismistatistika tegemiseks kogume järgmisi andmeid:

  • Eesti elanike reisimine, sh sise- ja välisreiside arv, reiside eesmärk, sihtriigid ning reisikulud;
  • majutusettevõtetes peatunud turistid ja nende ööbimiste arv;
  • majutusettevõtete, tubade ja voodikohtade arv;
  • Eestis käinud väliskülastajate piiriületused, sh mis riikidest külalised meile tulevad, miks nad reisivad ja millele raha kulutavad;
  • turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad.

Põhjalikud teadmised turistide hulga, päritolu ja turismiga seotud kulu ning tulu kohta majandusele võimaldavad hinnata turismi tähtsust majandusarengule. Hooajalisuse mõju hinnates saab rakendada meetmeid selle leevendamiseks. Piiriületuste statistika on turismi arendamise oluline alus, sest saame teada, mis riikidest ja miks on külastajad Eestis käinud.

Eesti elanike ööbimisega sisereisid 946,6 tuhat
8,5%
2021 III KVARTAL
Eesti elanike ööbimisega välisreisid 233,2 tuhat
7,9%
2021 III KVARTAL
Eesti elanike kulutused ööbimisega sisereisil 198,8 eurot
13,3%
2021 III KVARTAL
Eesti elanike kulutused ööbimisega välisreisil 751,4 eurot
43,5%
2021 III KVARTAL
Majutatute arv majutuskohtades 167 264
41,6%
NOVEMBER 2021
Majutuskohtade arv 902
-4,4%
NOVEMBER 2021
Tubade arv majutuskohtades 19 952
2,4%
NOVEMBER 2021
Voodikohtade arv majutuskohtades 46 276
1,8%
NOVEMBER 2021
Majutatute ööbimiste arv 319 535
42,4%
NOVEMBER 2021
Eesti elanike ööbimisega välis- ja sisereisid | 2007–2020
Majutuskohtade mahutatavus | 2012 – 2020
Majutuskohad Toad Voodikohad
2012 1 238 22 106 52 979
2013 1 320 23 083 55 482
2014 1 419 23 971 58 095
2015 1 417 23 754 58 072
2016 1 454 24 503 59 471
2017 1 500 25 222 61 663
2018 1 535 24 983 61 193
2019 1 424 25 168 60 957
2020 1 327 24 556 59 640

Eesti elanike ööbimisega sisereisid peaeesmärgi järgi | 2006 – 2020
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2006 .. .. .. .. 15,8
2007 885,3 113,9 291,5 450,0 30,0
2008 802,5 93,1 256,1 431,3 22,0
2009 881,5 93,1 317,8 459,8 ..
2010 1 925,6 113,4 725,8 1 073,2 ..
2011 1 561,2 147,3 519,0 879,5 ..
2012 1 761,1 157,1 685,0 899,1 ..
2013 1 733,6 177,2 676,2 866,9 13,3
2014 2 572,3 316,3 831,5 1 406,4 18,2
2015 2 704,4 321,7 1 029,7 1 275,2 77,7
2016 3 253,6 427,0 1 265,6 1 485,3 75,7
2017 3 276,7 406,3 1 366,5 1 376,3 127,6
2018 4 399,1 445,1 2 030,9 1 795,2 127,8
2019 3 486,3 410,9 1 600,6 1 330,3 144,5
2020 2 135,6 190,1 1 198,7 689,4 57,5

Eesti elanike ööbimisega välisreisid peaeesmärgi järgi | 2006 – 2020
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2006 .. .. .. .. 19,9
2007 677,0 203,4 318,2 142,3 ..
2008 691,5 160,6 365,1 152,8 ..
2009 752,1 150,2 371,7 211,4 ..
2010 955,2 137,4 598,7 219,1 ..
2011 1 054,2 232,3 457,8 359,6 ..
2012 1 146,8 236,9 574,7 312,4 22,8
2013 1 165,8 272,4 652,4 233,4 ..
2014 1 425,5 395,6 701,1 311,2 17,6
2015 1 249,9 338,9 686,8 213,2 ..
2016 1 339,3 422,7 684,6 223,3 ..
2017 1 279,4 318,9 753,0 194,6 ..
2018 2 068,5 502,0 1 228,4 305,1 33,0
2019 1 701,5 400,3 999,6 251,4 50,2
2020 558,1 140,7 337,8 65,3 ..

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!