Turism, majutus ja toitlustus

Reisimine on suurepärane viis oma silmaga näha, kuidas kulgeb elu naabrite juures või maailma mõnes kaugemas nurgas. Iga päev reisib maailmas sadu miljoneid inimesi: kes sõidab kaugele töö pärast, kes läheb puhkama, kes lihtsalt silmaringi avardama. Schengeni viisavabadus ja euro kasutuselevõtt on soodustanud välimaalaste tulekut Eestisse ning lihtsustanud ka meie inimeste liikumist riigist väljapoole. Iga aasta 27. septembril tähistatakse ülemaailmset turismipäeva.

Turismistatistika tegemiseks kogume järgmisi andmeid:

  • Eesti elanike reisimine, sh sise- ja välisreiside arv, reiside eesmärk, sihtriigid ning reisikulud;
  • majutusettevõtetes peatunud turistid ja nende ööbimiste arv;
  • majutusettevõtete, tubade ja voodikohtade arv;
  • Eestis käinud väliskülastajate piiriületused, sh mis riikidest külalised meile tulevad, miks nad reisivad ja millele raha kulutavad;
  • turismi, majutuse ja toitlustuse majandusnäitajad.

Põhjalikud teadmised turistide hulga, päritolu ja turismiga seotud kulu ning tulu kohta majandusele võimaldavad hinnata turismi tähtsust majandusarengule. Hooajalisuse mõju hinnates saab rakendada meetmeid selle leevendamiseks. Piiriületuste statistika on turismi arendamise oluline alus, sest saame teada, mis riikidest ja miks on külastajad Eestis käinud.

Eesti elanike ööbimisega sisereisid 415,9 tuhat
29,0%
2022 I KVARTAL
Eesti elanike ööbimisega välisreisid 159,7 tuhat
283,9%
2022 I KVARTAL
Eesti elanike kulutused ööbimisega sisereisil 179,3 eurot
13,1%
2022 I KVARTAL
Eesti elanike kulutused ööbimisega välisreisil 1 250,5 eurot
39,6%
2022 I KVARTAL
Majutatute arv majutuskohtades 336 963
55,8%
JUUNI 2022
Majutuskohtade arv 1 179
0,9%
JUUNI 2022
Tubade arv majutuskohtades 22 387
2,3%
JUUNI 2022
Voodikohtade arv majutuskohtades 53 272
1,2%
JUUNI 2022
Majutatute ööbimiste arv 603 995
57,3%
JUUNI 2022
Eesti elanike ööbimisega välis- ja sisereisid | 2008–2021
Majutuskohtade mahutatavus | 2013 – 2021
Majutuskohad Toad Voodikohad
2013 1 320 23 083 55 482
2014 1 419 23 971 58 095
2015 1 417 23 754 58 072
2016 1 454 24 503 59 471
2017 1 500 25 222 61 663
2018 1 535 24 983 61 193
2019 1 424 25 168 60 957
2020 1 327 24 556 59 640
2021 1 324 24 489 59 486

Eesti elanike ööbimisega sisereisid peaeesmärgi järgi | 2008 – 2021
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2008 802,5 93,1 256,1 431,3 22,0
2009 881,5 93,1 317,8 459,8 ..
2010 1 925,6 113,4 725,8 1 073,2 ..
2011 1 561,2 147,3 519,0 879,5 ..
2012 1 761,1 157,1 685,0 899,1 ..
2013 1 733,6 177,2 676,2 866,9 13,3
2014 2 572,3 316,3 831,5 1 406,4 18,2
2015 2 704,4 321,7 1 029,7 1 275,2 77,7
2016 3 253,6 427,0 1 265,6 1 485,3 75,7
2017 3 276,7 406,3 1 366,5 1 376,3 127,6
2018 4 399,1 445,1 2 030,9 1 795,2 127,8
2019 3 486,3 410,9 1 600,6 1 330,3 144,5
2020 2 135,6 190,1 1 198,7 689,4 57,5
2021 2 266,5 206,4 1 354,6 633,8 71,7

Eesti elanike ööbimisega välisreisid peaeesmärgi järgi | 2008 – 2021
Ühik: tuhat
Kokku Tööreis Puhkusereis Tuttava või sugulase külastamine Muu isiklik reis
2008 691,5 160,6 365,1 152,8 ..
2009 752,1 150,2 371,7 211,4 ..
2010 955,2 137,4 598,7 219,1 ..
2011 1 054,2 232,3 457,8 359,6 ..
2012 1 146,8 236,9 574,7 312,4 22,8
2013 1 165,8 272,4 652,4 233,4 ..
2014 1 425,5 395,6 701,1 311,2 17,6
2015 1 249,9 338,9 686,8 213,2 ..
2016 1 339,3 422,7 684,6 223,3 ..
2017 1 279,4 318,9 753,0 194,6 ..
2018 2 068,5 502,0 1 228,4 305,1 33,0
2019 1 701,5 400,3 999,6 251,4 50,2
2020 558,1 140,7 337,8 65,3 ..
2021 574,5 135,5 335,8 89,2 ..