Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 425,0 GWh
29,6%
MAI 2021
Energiasõltuvusmäär 0,7 %
2018
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 31,9 %
2019
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 22,0 %
2019
Primaarenergia tootmine 651,0 GWh
-13,1%
2018
Sisetarbimine 9 685,0 GWh
1,6%
2018
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2011 - 2019
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2011 - 2019
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | juuni 2001 - mai 2021
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2014 – 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kivisüsi 65 .. .. 78 84 76
Põlevkivi 15 15 13 13 13 14
Tükkturvas 40 39 41 34 42 41
Turbabrikett 98 .. .. .. .. ..
Küttepuud 27 25 25 26 38 42
Puiduhake 12 11 12 11 11 13
Puidutööstusjäätmed (saepuru, laastud jm) 11 8 11 7 12 9
Maagaas 373 335 262 290 325 328
Raske kütteõli 454 437 340 401 468 477
Põlevkivikütteõli (raske fraktsioon) 439 283 287 336 382 381
Kerge kütteõli (küttepetrool, ahjukütus) 687 550 487 601 587 573
Diislikütus 1 039 866 957 1 033 1 051 1 075
Mootoribensiin (autobensiin) 1 290 1 188 1 143 1 254 1 278 1 295
Elektrienergia 83 82 79 77 77 77
Soojusenergia 60 56 54 57 65 64

Blogi

Kuue aastaga kuusteist korda rohkem päikeseenergiat

Inimesed muudavad oma kodusid aina energiatõhusamaks. Maju renoveeritakse ja soojustatakse ning soetatakse energiasäästlikumaid seadmeid. Viimastel aastatel on senisest veelgi enam ka soojuspumpadesse ja päikesepaneelidesse investeeritud.
Loe edasi 11. detsember 2020