Küsimuste maratoni Küsimus24 lõpuni on jäänud

Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 637,0 GWh
-22,3%
JAANUAR 2023
Energiasõltuvusmäär 1,4 %
2021
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 38,0 %
2021
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 29,3 %
2021
Primaarenergia tootmine 184 532 TJ
0,3%
2021
Tegelik lõpptarbimine 116 836 TJ
2,4%
2021
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2013–2021
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2013–2021
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | jaanuar 2004 – jaanuar 2023
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2016 – 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kivisüsi, eurot/t .. 78,14 84,13 75,83 83,90 101,16
Põlevkivi, eurot/t 12,76 12,79 13,01 14,26 14,53 17,02
Tükkturvas, eurot/t 40,67 34,01 41,93 40,78 54,23 43,93
Turbabrikett, eurot/t .. .. .. .. .. ..
Küttepuud, eurot/tm 24,72 26,12 37,76 41,96 38,25 40,53
Puiduhake, eurot/m³ 12,17 11,23 11,31 13,47 12,34 11,63
Puidujäätmed, eurot/m³ 10,67 7,24 11,95 9,25 11,42 8,93
Maagaas, eurot/tuhat m³ 261,65 289,77 325,45 328,09 262,42 422,69
Raske kütteõli, eurot/t 340,38 400,87 467,62 477,19 358,51 512,71
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), eurot/t 286,82 336,38 381,70 381,20 326,49 467,36
Kerge kütteõli, eurot/t 487,41 601,28 586,91 572,97 425,02 495,92
Diislikütus, eurot/t 957,19 1 032,75 1 051,39 1 074,62 950,52 1 062,79
Autobensiin, eurot/t 1 142,90 1 253,78 1 278,40 1 295,21 1 318,35 1 402,62
Elektrienergia, eurot/MWh 79,00 76,51 76,69 77,12 75,83 91,01
Soojus, eurot/MWh 53,75 57,12 65,01 64,26 57,72 60,73

Blogi

Statistika kohtub valimislubadustega

5. märtsil valivad Eesti inimesed endale uued esindajad. Statistikaameti eksperimentaalstatistikud annavad kümnel joonisel põgusa ülevaate mõnedest teemadest, mis paistavad välja erakondade valimislubadustest ning mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.
Loe edasi 16. veebruar 2023