Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 791,0 GWh
22,3%
SEPTEMBER 2022
Energiasõltuvusmäär 10,5 %
2020
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 30,1 %
2020
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 28,3 %
2020
Primaarenergia tootmine 183 607 TJ
0,1%
2021
Tegelik lõpptarbimine 116 098 TJ
1,7%
2021
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2013–2021
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2013–2021
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | veebruar 2000 – september 2022
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2016 – 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kivisüsi, eurot/t .. 78,14 84,13 75,83 83,90 101,16
Põlevkivi, eurot/t 12,76 12,79 13,01 14,26 14,53 17,02
Tükkturvas, eurot/t 40,67 34,01 41,93 40,78 54,23 43,93
Turbabrikett, eurot/t .. .. .. .. .. ..
Küttepuud, eurot/tm 24,72 26,12 37,76 41,96 38,25 40,53
Puiduhake, eurot/m³ 12,17 11,23 11,31 13,47 12,34 11,63
Puidujäätmed, eurot/m³ 10,67 7,24 11,95 9,25 11,42 8,93
Maagaas, eurot/tuhat m³ 261,65 289,77 325,45 328,09 262,42 422,69
Raske kütteõli, eurot/t 340,38 400,87 467,62 477,19 358,51 512,71
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), eurot/t 286,82 336,38 381,70 381,20 326,49 467,36
Kerge kütteõli, eurot/t 487,41 601,28 586,91 572,97 425,02 495,92
Diislikütus, eurot/t 957,19 1 032,75 1 051,39 1 074,62 950,52 1 062,79
Autobensiin, eurot/t 1 142,90 1 253,78 1 278,40 1 295,21 1 318,35 1 402,62
Elektrienergia, eurot/MWh 79,00 76,51 76,69 77,12 75,83 91,01
Soojus, eurot/MWh 53,75 57,12 65,01 64,26 57,72 60,73

Blogi

Kuue aastaga kuusteist korda rohkem päikeseenergiat

Inimesed muudavad oma kodusid aina energiatõhusamaks. Maju renoveeritakse ja soojustatakse ning soetatakse energiasäästlikumaid seadmeid. Viimastel aastatel on senisest veelgi enam ka soojuspumpadesse ja päikesepaneelidesse investeeritud.
Loe edasi 11. detsember 2020