Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 691,0 GWh
36,6%
JUUNI 2022
Energiasõltuvusmäär 10,5 %
2020
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 30,1 %
2020
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 28,3 %
2020
Primaarenergia tootmine 183 334 TJ
-11,9%
2020
Tegelik lõpptarbimine 114 175 TJ
-3,5%
2020
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2012–2020
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2012–2020
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | jaanuar 2003 – juuni 2022
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2015 – 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kivisüsi, eurot/t .. .. 78,14 84,13 75,83 83,90
Põlevkivi, eurot/t 14,52 12,76 12,79 13,01 14,26 14,53
Tükkturvas, eurot/t 39,00 40,67 34,01 41,93 40,78 54,23
Turbabrikett, eurot/t .. .. .. .. .. ..
Küttepuud, eurot/tm 25,10 24,72 26,12 37,76 41,96 38,25
Puiduhake, eurot/m³ 11,23 12,17 11,23 11,31 13,47 12,34
Puidujäätmed, eurot/m³ 8,17 10,67 7,24 11,95 9,25 11,42
Maagaas, eurot/tuhat m³ 335,10 261,65 289,77 325,45 328,09 262,42
Raske kütteõli, eurot/t 437,00 340,38 400,87 467,62 477,19 358,51
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), eurot/t 283,01 286,82 336,38 381,70 381,20 326,49
Kerge kütteõli, eurot/t 550,49 487,41 601,28 586,91 572,97 425,02
Diislikütus, eurot/t 865,86 957,19 1 032,75 1 051,39 1 074,62 950,52
Autobensiin, eurot/t 1 187,81 1 142,90 1 253,78 1 278,40 1 295,21 1 318,35
Elektrienergia, eurot/MWh 82,02 79,00 76,51 76,69 77,12 75,83
Soojus, eurot/MWh 56,19 53,75 57,12 65,01 64,26 57,72

Blogi

Kuue aastaga kuusteist korda rohkem päikeseenergiat

Inimesed muudavad oma kodusid aina energiatõhusamaks. Maju renoveeritakse ja soojustatakse ning soetatakse energiasäästlikumaid seadmeid. Viimastel aastatel on senisest veelgi enam ka soojuspumpadesse ja päikesepaneelidesse investeeritud.
Loe edasi 11. detsember 2020