Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Energeetika

Selleks, et kodud ja majad oleksid soojad, tänavad valgustatud ning autod saaksid liikuda, on vaja energiat, mida saadakse taastuvatest või mittetaastuvatest allikatest. Energeetika on energia saamise, muundamise, ülekandmise ja kasutamisega tegelev rahvamajandus- ja teadus- ning tehnikaharu. Energiastatistika annab ülevaate energia tootmist ja tarbimist kuude ning aastate kaupa, samuti annab infot elektrienergia, maagaasi ja kütuste hinna kohta.

Statistika tarbeks kogutakse järgmisi andmeid:

  • tootmismahud energia liikide kaupa;
  • kodutarbijate ja äriklientide energiatarbimise kogused;
  • energiatoodete laovarud, import ja eksport.

Eestis toodetakse siiski veel suur osa energiast taastumatutest loodusvarudest, näiteks põlevkivist. Kuid kogu maailmas ja ka Eestis pööratakse üha suuremat tähelepanu taastuvenergia tootmisele ja kasutamisele, et loodusvarasid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Järkjärguline üleminek taastuvenergiale on tähtis tulevikumajanduse arenguks. Taastuvenergia osatähtsuse ja energiasäästlikkuse hindamiseks avaldame iga aasta kohta energiatõhususe näitajaid.

Elektrienergia toodang 762,0 GWh
41,6%
NOVEMBER 2021
Energiasõltuvusmäär 4,8 %
2019
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises 31,9 %
2019
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 22,0 %
2019
Primaarenergia tootmine 183 835 TJ
-10,6%
2020
Tegelik lõpptarbimine 115 098 TJ
-2,8%
2020
Energia efektiivsuse suhtarvud | 2012–2020
Taastuvatest allikatest toodetud elekter | 2012–2020
Elektrienergia toodangu muutus, eelmise aasta sama kuu = 100 | detsember 2001 – november 2021
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus | 2009 – 2020
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kivisüsi, eurot/t .. .. .. .. 88 65 .. .. 78 84 76 84
Põlevkivi, eurot/t .. .. .. .. .. .. 15 13 13 13 14 15
Tükkturvas, eurot/t .. .. .. .. .. .. 39 41 34 42 41 54
Turbabrikett, eurot/t 97 102 101 101 125 98 .. .. .. .. .. ..
Küttepuud, eurot/tm .. .. .. .. .. .. 25 25 26 38 42 38
Puiduhake, eurot/m³ .. .. .. .. .. .. 11 12 11 11 13 12
Puidujäätmed, eurot/m³ .. .. .. .. .. .. 8 11 7 12 9 11
Maagaas, eurot/tuhat m³ .. .. .. .. .. .. 335 262 290 325 328 262
Raske kütteõli, eurot/t .. .. .. .. .. .. 437 340 401 468 477 359
Põlevkiviõli (raske fraktsioon), eurot/t .. .. .. .. .. .. 283 287 336 382 381 326
Kerge kütteõli, eurot/t .. .. .. .. .. .. 550 487 601 587 573 425
Diislikütus, eurot/t .. .. .. .. .. .. 866 957 1 033 1 051 1 075 951
Autobensiin, eurot/t .. .. .. .. .. .. 1 188 1 143 1 254 1 278 1 295 1 318
Elektrienergia, eurot/MWh .. .. .. .. .. .. 82 79 77 77 77 76
Soojus, eurot/MWh .. .. .. .. .. .. 56 54 57 65 64 58

Blogi

Kuue aastaga kuusteist korda rohkem päikeseenergiat

Inimesed muudavad oma kodusid aina energiatõhusamaks. Maju renoveeritakse ja soojustatakse ning soetatakse energiasäästlikumaid seadmeid. Viimastel aastatel on senisest veelgi enam ka soojuspumpadesse ja päikesepaneelidesse investeeritud.
Loe edasi 11. detsember 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!