Materjali- ja energiatõhusus

Ühiskond mõjutab keskkonda, ammutades sealt ressursse ja energiat ning tekitades jäätmeid ja heitmeid. Loodusvarasid on tähtis kasutada kestlikult, hoides keskkonda ja säästes ressursse, et säiliks ökoloogiline tasakaal ja tagatud oleks majanduskasv.

Tehnoloogia on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt arenenud, tootmine muutunud energia- ja materjalitõhusamaks ning mitmekülgsemaks. Materjali- ja energiabilansside põhjal koostatud näitajate abil saab iseloomustada majanduse materjali- ja energiakasutust ning ressursitõhusust.

Materjali- ja energiatõhususe statistika annab ülevaate järgmiste näitajate kohta:

  • kui oskuslikult ja efektiivselt kasutatakse ressursse kodumaal;
  • kui palju luuakse lisandväärtust ühe kilogrammi kasutatud füüsiliste ressursside kohta;
  • kui suur on sisemajanduse kogutoodang ühe tarbitud energiaühiku kohta;
  • kui palju kasutatakse kohalikku tooret;
  • kui palju on majandus kokku materjali tarbinud;
  • kui suur on kohaliku toorme kasutus elaniku ja pindalaühiku kohta;
  • milline on füüsilise väliskaubanduse tasakaal.

Andmeid on vaja riigi arengu kavandamiseks, kestva ja konkurentsivõimelise energeetika kujundamiseks, ringmajanduse tegevuskava ja laiemalt riigi jätkusuutlikkuse seireks.

Kodumaine materjalitarbimine 40,09 miljonit tonni
19,23%
2017
Ressursitootlikkus 0,56 eurot kg kohta
-11,3%
2017
Kodumaise toorme kasutus elaniku kohta 33,6 tonni
19,9%
2017
Füüsilise väliskaubanduse tasakaal -4,16 miljonit tonni
28,66%
2017
Pindala kasutusintensiivsus, kodumaise toorme kasutus 1,0 kg/km²
20,1%
2017
Energiatootlikkus 3,0 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
-3,2%
2018
Kodumaise toorme kasutus | 2000 - 2017
Füüsilise väliskaubanduse tasakaal | 2000 - 2017
Kodumaise toorme kasutus elaniku kohta | 2000 - 2017
Ühik: tonni
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
..mittemetalsed mineraalid elaniku kohta, tonni 4 4 5 9 8 8 10 12 12 10 9 10 11 12 11 10 11 13
Vahetu materjalisisend elaniku kohta, tonni 22 22 24 30 29 30 33 37 34 32 33 37 37 39 37 36 36 43
Kodumaine materjalitarbimine elaniku kohta, tonni 15 16 18 23 22 22 24 28 25 24 24 26 27 28 27 26 26 30

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!