Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Materjali- ja energiatõhusus

Ühiskond mõjutab keskkonda, ammutades sealt ressursse ja energiat ning tekitades jäätmeid ja heitmeid. Loodusvarasid on tähtis kasutada kestlikult, hoides keskkonda ja säästes ressursse, et säiliks ökoloogiline tasakaal ja tagatud oleks majanduskasv.

Tehnoloogia on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt arenenud, tootmine muutunud energia- ja materjalitõhusamaks ning mitmekülgsemaks. Materjali- ja energiabilansside põhjal koostatud näitajate abil saab iseloomustada majanduse materjali- ja energiakasutust ning ressursitõhusust.

Materjali- ja energiatõhususe statistika annab ülevaate järgmiste näitajate kohta:

  • kui oskuslikult ja efektiivselt kasutatakse ressursse kodumaal;
  • kui palju luuakse lisandväärtust ühe kilogrammi kasutatud füüsiliste ressursside kohta;
  • kui suur on sisemajanduse kogutoodang ühe tarbitud energiaühiku kohta;
  • kui palju kasutatakse kohalikku tooret;
  • kui palju on majandus kokku materjali tarbinud;
  • kui suur on kohaliku toorme kasutus elaniku ja pindalaühiku kohta;
  • milline on füüsilise väliskaubanduse tasakaal.

Andmeid on vaja riigi arengu kavandamiseks, kestva ja konkurentsivõimelise energeetika kujundamiseks, ringmajanduse tegevuskava ja laiemalt riigi jätkusuutlikkuse seireks.

Kodumaine materjalitarbimine 38,83 miljonit tonni
-10,1%
2019
Ressursitootlikkus 0,64 eurot kg kohta
16,8%
2019
Kodumaise toorme kasutus elaniku kohta 32,1 tonni
-10,1%
2019
Füüsilise väliskaubanduse tasakaal -3,76 miljonit tonni
-5,9%
2019
Pindala kasutusintensiivsus, kodumaise toorme kasutus 0,9 kg/km²
-9,7%
2019
Energiatootlikkus 3,0 eurot kilogrammi õliekvivalendi kohta
-3,2%
2018
Kodumaise toorme kasutus | 2010 - 2019
Füüsilise väliskaubanduse tasakaal | 2010 - 2019
Kodumaise toorme kasutus elaniku kohta | 2010 - 2019
Ühik: tonni
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vahetu materjalisisend elaniku kohta 34,39 37,52 37,34 39,08 38,63 37,33 37,41 43,14 46,32 42,42
Kodumaine materjalitarbimine elaniku kohta 25,00 26,92 27,00 28,77 28,29 27,06 26,90 30,99 32,66 29,26