Majandusüksused

Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete põhjal. Kõik juriidilistes registrites kajastatud majandusüksused ei pruugi aga olla aktiivselt tegevad.

Majandusüksuste valdkonnas

  • selgitatakse välja majanduslikult aktiivsed üksused;
  • moodustatakse riikliku statistika koostamiseks statistilised üksused;
  • klassifitseeritakse majandusüksused rahvusvaheliste standardite põhjal.

Majandusstatistika kokkupanekuks tuleb pidada statistilist majandusüksuste registrit, mille andmed pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, maksukohustuslaste registrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Peale juriidiliste registrite kasutatakse ka muid andmeallikaid, näiteks maksu- ja tolliameti andmeid ning statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Majandusüksuste statistilisse registrisse kantakse kõik registreeritud üksused. Iga aasta lõpus jäetakse alles need, kes olid konkreetsel aastal tegevad, sealhulgas need, kes tegutsesid teatud perioodil aastast.

Saadud infot kasutatakse näiteks kontsernide statistikas, ettevõtluse demograafia statistikas ning majandusvaldkonna uurimistöödeks ja analüüsideks.

Rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvate majandusüksuste andmeid kasutatakse ka Euroopa ettevõttegruppide registri (EGR) ajakohastamiseks.

Aktiivsete majandusüksuste andmeid avaldame

  • tegevusalade kaupa;
  • õigusliku vormi alusel;
  • omaniku liigi põhjal;
  • suurusgruppide järgi;
  • regiooniti.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 153 883
Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 44 269
Majanduslikult aktiivsete sihtasutuste arv 701
Riigi üksuste arv 197
Kohaliku omavalitsuse üksuste arv 1 757
Eesti sisemaiste kontsernide arv 5 117
2023
Eesti hargmaiste kontsernide arv 940
2023
Väliskontsernide arv 2 307
2023
Majandusüksused õigusliku vormi järgi | 2023
Ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi | 2023
Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi | 2019 – 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Kokku 176 754 181 930 190 604 194 557 200 807
Füüsilisest isikust ettevõtja 21 965 20 890 19 682 18 874 18 847
Täisühing 94 164 105 96 114
Usaldusühing 514 1 440 696 468 514
Osaühing 108 376 112 727 122 516 126 616 131 875
Aktsiaselts 2 315 2 240 2 199 2 141 2 054
Tulundusühistu 286 280 280 262 253
Euroopa äriühing 7 8 8 7 9
Välismaa äriühingu filiaal 227 231 231 220 217
Mittetulundusühing 40 044 41 141 42 122 43 149 44 269
Sihtasutus 686 682 701 701 701
Riiklik üksus 187 190 189 195 197
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 053 1 937 1 875 1 828 1 757

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi | 2016 – 2023
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Omanikud kokku 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717 148 684 153 883
Riik 70 61 61 66 60 65 64 62
Kohalik omavalitsus 197 191 200 177 149 145 150 150
Eesti eraõiguslik isik 111 823 117 190 119 475 120 827 125 278 130 529 132 592 136 737
Välismaa eraõiguslik isik 8 360 10 180 11 914 12 714 12 493 14 978 15 878 16 934

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi | 2016 – 2023
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kokku 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717 148 684 153 883
250 ja enam 196 194 186 184 172 177 193 186
50-249 1 184 1 150 1 172 1 159 1 156 1 122 1 136 1 160
10-49 6 293 6 391 6 548 6 779 6 509 6 284 6 572 6 593
Vähem kui 10 112 777 119 887 123 744 125 662 130 143 138 134 140 783 145 944

Blogi

E-residendid on Eestis loonud üle 30 000 ettevõtte

Eesti e-residentsuse programm, mis on maailmas esimene ja seni ainulaadne, sai alguse 1. detsembril aastal 2014. E-residentsuse programmi eesmärk on teha Eesti majandusruumi suuremaks ja pakkuda välisriikide kodanikele võimalust kasutada e-teenuseid. Muuhulgas saavad nad asukohast sõltumata ja 100% digitaalselt luua Eestis ettevõtte ja seda juhtida. Uurisime lähemalt, milline on e-residentide ja nendega seotud ettevõtete profiil ning millist kasu nad Eestile toovad.
Loe edasi 19. aprill 2024
Blogi

Millal jõuavad ettevõtete raskused töötajateni?

Hoolimata rohkem kui aasta kestnud majanduslangusest on ettevõtted üsna vapralt vastu pidanud. Töötuse määr on võtnud küll suuna üles, kuid 2023. ja 2022. aasta andmeid kõrvutades midagi traagilist veel pole. Vabade ametikohtade arv on vähenenud, kuid neid veel jätkub. Keskmine brutokuupalk on aastases võrdluses samuti kasvanud. Ent on selge, et ettevõtetel on juba raskeks läinud. Millal aga võib niivõrd raskeks minna, et mõjud jõuavad otsesemalt tööjõuni?
Loe edasi 21. veebruar 2024
Uudis

Et andmeesitajate elu oleks lihtsam

Alanud on uus andmete esitamise periood. Et ettevõtjatel oleks riikliku statistika tegemiseks vajalikke andmeid lihtsam ja mugavam esitada, on statistikaamet teinud sel aastal hulga muudatusi küsimustikes ning astunud samme kasutajakogemuse parandamiseks.
Loe edasi 16. veebruar 2023