Majandusüksused

Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete põhjal. Kõik juriidilistes registrites kajastatud majandusüksused ei pruugi aga olla aktiivselt tegevad.

Majandusüksuste valdkonnas

  • selgitatakse välja majanduslikult aktiivsed üksused;
  • moodustatakse riikliku statistika koostamiseks statistilised üksused;
  • klassifitseeritakse majandusüksused rahvusvaheliste standardite põhjal.

Majandusstatistika kokkupanekuks tuleb pidada statistilist majandusüksuste registrit, mille andmed pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, maksukohustuslaste registrist ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist. Peale juriidiliste registrite kasutatakse ka muid andmeallikaid, näiteks maksu- ja tolliameti andmeid ning statistilisi ja raamatupidamisaruandeid.

Majandusüksuste statistilisse registrisse kantakse kõik registreeritud üksused. Iga aasta lõpus jäetakse alles need, kes olid konkreetsel aastal tegevad, sealhulgas need, kes tegutsesid teatud perioodil aastast.

Saadud infot kasutatakse näiteks kontsernide statistikas, ettevõtluse demograafia statistikas ning majandusvaldkonna uurimistöödeks ja analüüsideks.

Rahvusvahelistesse kontsernidesse kuuluvate majandusüksuste andmeid kasutatakse ka Euroopa ettevõttegruppide registri (EGR) ajakohastamiseks.

Aktiivsete majandusüksuste andmeid avaldame

  • tegevusalade kaupa;
  • õigusliku vormi alusel;
  • omaniku liigi põhjal;
  • suurusgruppide järgi;
  • regiooniti.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 145 717
2021
Majanduslikult aktiivsete mittetulundusühingute arv 42 122
2021
Majanduslikult aktiivsete sihtasutuste arv 701
2021
Riigi üksuste arv 189
2021
Kohaliku omavalitsuse üksuste arv 1 875
2021
Eesti sisemaiste kontsernide arv 4 789
2021
Eesti hargmaiste kontsernide arv 880
2021
Väliskontsernide arv 2 254
2021
Ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi | 2021
Majandusüksused õigusliku vormi järgi | 2021
Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi | 2017 – 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Kokku 157 757 174 008 176 754 181 930 190 604
Füüsilisest isikust ettevõtja 24 070 23 035 21 965 20 890 19 682
Täisühing 116 105 94 164 105
Usaldusühing 482 435 514 1 440 696
Osaühing 99 908 105 146 108 376 112 727 122 516
Aktsiaselts 2 484 2 399 2 315 2 240 2 199
Tulundusühistu 313 296 286 280 280
Euroopa äriühing 8 6 7 8 8
Välismaa äriühingu filiaal 241 228 227 231 231
Mittetulundusühing 26 857 39 305 40 044 41 141 42 122
Sihtasutus 670 676 686 682 701
Riiklik üksus 238 208 187 190 189
Kohaliku omavalitsuse üksus 2 370 2 169 2 053 1 937 1 875

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi | 2014 – 2021
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Omanikud kokku 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717
Riik 66 74 70 61 61 66 60 65
Kohalik omavalitsus 206 207 197 191 200 177 149 145
Eesti eraõiguslik isik 106 012 109 232 111 823 117 190 119 475 120 827 125 278 130 529
Välismaa eraõiguslik isik 7 481 7 885 8 360 10 180 11 914 12 714 12 493 14 978

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi | 2014 – 2021
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokku 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 133 784 137 980 145 717
250 ja enam 191 195 196 194 186 184 172 177
50-249 1 162 1 200 1 184 1 150 1 172 1 159 1 156 1 122
10-49 5 874 6 281 6 293 6 391 6 548 6 779 6 509 6 284
Vähem kui 10 106 538 109 722 112 777 119 887 123 744 125 662 130 143 138 134

Blogi

Ettevõtte loomine on Eestis 30 aastaga muutunud imelihtsaks

Ettevõtete arv on Eestis taasiseseisvumise aastate jooksul mitmekordistunud. Tegutsevate ettevõtete arv* on viimase 25 aasta jooksul lausa neljakordistunud – 1995. aastal oli neid alla 24 000, aga 2019. aastal juba üle 95 000. Seekordses blogis vaatame, kuidas on aastate jooksul muutunud nii tegutsevate ettevõtete kui ka neis töötavate inimeste arv.
Loe edasi 19. august 2021

8. detsembril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!