Arvestuslik elatusmiinimum

Elatusmiinimum on inimese igapäevavajaduste katmiseks vajalik elatusvahendite väikseim kogus ning ühtlasi ka absoluutse vaesuse piir. Elatusmiinimumi arvutamisel arvestatakse kulutusi toidule ja eluasemele ning individuaalseid kulutusi, mis pole seotud toiduga. Elatusmiinimumi hulka ei ole arvestatud kulutusi alkoholile, tubakatoodetele, pakettreisidele, transpordivahendite ostmisele ning väljaminekuid söögikohtades ja hotellides.

Toidukulutuste arvutamise alus on arvestuslik minimaalne toidukorv (2400 kcal ööpäevas). Sinna kuuluvad toiduained, mis katavad inimese igapäevase toit- ja mineraalainete ning vitamiinivajaduse, nii et ei tekiks tervisehäireid.

Eluasemekulutused arvutatakse leibkonna eelarve uuringu andmete alusel, eristades eluaseme püsi- ja muid jooksvaid kulutusi.

Individuaalsete mittetoidukulutusete loetelus on ligi 200 kululiiki, mis jagunevad kaheksasse suuremasse kulurühma (kulutused garderoobikaupadele, majapidamisele, tervishoiule, haridusele, sidele, transpordile, vaba aja veetmisele ja muud kulutused).

Arvestusliku elatusmiinimumi piiri korrigeeritakse igal aastal tarbijahinnaindeksiga.

Arvestuslik elatusmiinimum 221,4 eurot
2,8%
2019
Minimaalse toidukorvi maksumus 102,7 eurot
3,0%
2019
Mittetoidukulutuste (k.a kulutused eluasemele) maksumus 118,7 eurot
2,5%
2019
Kulutused eluasemele 82,2 eurot
2,9%
2019
Ühe liikmega leibkonna 30 päeva arvestuslik elatusmiinimum | 2017 - 2019

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!